„Szkoła do hymnu”

10 listopada 2020 r. nauczyciele-konsultanci, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji i obsługi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Szkoła do hymnu”, zainicjowanej przez MEN. O symbolicznej godzinie 11:11, w uroczystej atmosferze, odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego, upamiętniając ważną dla Polaków datę – 11 listopada.