Szkoły ponadpodstawowe

 • Prawo autorskie w domu i w szkole (możliwość realizacji zajęć online)

Współcześni uczniowie to pokolenie młodzieży wyróżniające się kreatywnością, jeśli chodzi o pracę w sieci, zarówno w obszarze pracy z zasobami interaktywnymi, jak również w wykorzystaniu interaktywnych narzędzi. Nastolatkowie bez problemu, intuicyjnie obsługują komputer, tablet, smatfon wraz z dedykowanymi tym urządzeniom aplikacjami. W sprawny sposób potrafią wyszukać merytoryczne materiały na zadany temat i zaimplementować je do różnych aplikacji mobilnych.

Więcej problemów nastręcza im natomiast odpowiednie wyselekcjonowanie informacji. Nie do końca są świadomi zagrożeń wynikających z publikowania i rozpowszechniania materiałów w sposób niezgodny z prawem. Zgromadzone przez nich informacje to w większości materiały chronione prawem autorskim. Uczniowie nie zdają sobie sprawy z tego, że internet służy nie tylko do pozyskiwania informacji, ale i do tworzenia własnych materiałów. Kluczowa jest więc świadomość, że prawo chroni zarówno interesy twórców, jak i użytkowników mediów.

Podczas zajęć uczniowie przeanalizują kilka sytuacji dotyczących wykorzystania prawa autorskiego, z którymi spotykają się na co dzień w domu i w szkole zarówno w kształceniu stacjonarnym, jak i zdalnym oraz ugruntują swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.

 • Manipulacyjna funkcja komunikatu

Zajęcia zapoznają uczniów z procesem komunikowania się oraz z metodą manipulacji odbiorcą poprzez zastosowanie komunikatu perswazyjnego. Uczeń uświadamia sobie, w którym momencie procesu komunikowania i w jaki sposób następuje celowe przekształcenie treści informacji w celu nadania jej funkcji manipulacyjnej oraz dowiaduje się, kiedy takie komunikaty są używane.

 • Poznawanie siebie

Zajęcia warsztatowe. Uczniowie poznają typy temperamentów, próbują określić cechy swojego temperamentu, poznają różne aspekty własnej osobowości – swoje wady i zalety, mocne i słabe strony. Młodzież ma okazję do refleksji nad samym sobą i do samooceny oraz poszerza samoświadomość.

 • Sposoby wykorzystania programu Canva

Na zajęciach uczniowie zapoznają się z podstawowymi funkcjami narzędzia cyfrowego Canva. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania kartki z życzeniami, plakatu, zaproszenia, infografiki lub okładki książki (do wyboru). Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze założenie sobie konta w wyżej wymienionym programie. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej.

 • Prezentacje multimedialne w Genially

Uczniowie poznają interaktywne możliwości programu Genially, tworząc własną prezentację multimedialną na dowolny temat. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze założenie sobie konta w wyżej wymienionym programie oraz wybranie odpowiedniego tematu pracy. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej.

BIBLIOTERAPIA

 • Pudełko szczęścia – warsztaty arteterapeutyczne

Warsztatowe zajęcia wyrażania siebie i własnych emocji, budowania swojego ja i wzmacniania poczucia wartości. Zajęcia z elementami arteterapii (techniki plastyczne). Rezerwacje tylko dla małych grup (do 15 osób).

 • Słowa mają moc! – warsztaty z poezjoterapii

Warsztatowe zajęcia tworzenia poezji, wyrażania siebie, swoich emocji i przeżyć za pomocą pracy z wierszem. Zajęcia zawierają elementy arteterapii. Rezerwacje tylko dla małych grup (do 15 osób).

WARSZTATY PLASTYCZNE

 • Kto czyta książki żyje podwójnie

Warsztaty plastyczne

 • W kapeluszu zatrzymaj swoje myśli

Warsztaty czytelniczo-plastyczne inspirowane literaturą dziecięco-młodzieżową

 • Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.

Warsztaty czytelniczo-plastyczne inspirowane literaturą dziecięco-młodzieżową

 • W niebycie zaklęte istnienie (szukanie inspiracji wizualno-symbolicznych)

Warsztaty plastyczne

 • Jak powstaje obraz? – od szkicu do barw

Autorski warsztat plastyczny

 • Twoje dzieło jest tuż obok ciebie – inspiracje w najbliższym otoczeniu

Autorski warsztat plastyczny

 • Frotage: scan i ksero własnego wnętrza

Autorski warsztat plastyczny

 • Fantazjoterapia

Autorski warsztat plastyczny

Skip to content