Szkoły ponadpodstawowe

 • Fitness szarych komórek

Warsztaty są odpowiedzią na pytania: W jaki sposób się uczyć, aby się nauczyć? oraz Jak rozwijać swoją kreatywność? Uczniowie mają możliwość zapoznać się w praktyce z różnymi formami mnemotechnik (technik zapamiętywania, przechowywania i „sięgania” po konkretne informacje w stosownym momencie). Zajęcia m.in. dla uczniów przygotowujących się do testów, matury i innych egzaminów.

 • Prawo autorskie w domu i w szkole

Współcześni uczniowie to pokolenie młodzieży wyróżniające się kreatywnością, jeśli chodzi o pracę w sieci, zarówno w obszarze pracy z zasobami interaktywnymi, jak również w wykorzystaniu interaktywnych narzędzi. Nastolatkowie bez problemu, intuicyjnie obsługują komputer, tablet, smatfon wraz z dedykowanymi tym urządzeniom aplikacjami. W sprawny sposób potrafią wyszukać merytoryczne materiały na zadany temat i zaimplementować je do różnych aplikacji mobilnych.

Więcej problemów nastręcza im natomiast odpowiednie wyselekcjonowanie informacji. Nie do końca są świadomi zagrożeń wynikających z publikowania i rozpowszechniania materiałów w sposób niezgodny z prawem. Zgromadzone przez nich informacje to w większości materiały chronione prawem autorskim. Uczniowie nie zdają sobie sprawy z tego, że internet służy nie tylko do pozyskiwania informacji, ale i do tworzenia własnych materiałów. Kluczowa jest więc świadomość, że prawo chroni zarówno interesy twórców, jak i użytkowników mediów.

Podczas zajęć uczniowie przeanalizują kilka sytuacji, dotyczących wykorzystania prawa autorskiego,  z którymi spotykają się na co dzień w domu i w szkole oraz ugruntują swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.

 • Prawne konsekwencje cyberprzemocy (tylko w poniedziałki i czwartki)

Podczas zajęć prezentowane będą przykłady niebezpiecznych zachowań w Internecie i ich konsekwencji, w tym również prawnych. Uczniowie zdobędą informacje na temat postępowania wobec cyberprzemocy.

 • Pudełko szczęścia – warsztaty arteterapeutyczne

Warsztatowe zajęcia wyrażania siebie i własnych emocji, budowania swojego ja i wzmacniania poczucia wartości. Zajęcia z elementami arteterapii (techniki plastyczne). Rezerwacje tylko dla małych grup (do 15 osób).

 • Słowa mają moc! – warsztaty z poezjoterapii

Warsztatowe zajęcia tworzenia poezji, wyrażania siebie, swoich emocji i przeżyć za pomocą pracy z wierszem. Zajęcia zawierają elementy arteterapii. Rezerwacje tylko dla małych grup (do 15 osób).

 • Warsztat informacyjny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie

Zajęcia dla uczniów szkół średnich, prowadzone w sali komputerowej, ćwiczące umiejętność korzystania z katalogów on-line PBP RODN „WOM” oraz innych bibliotek.

 • Wyszukiwanie materiałów w Internecie. Biblioteki i repozytoria cyfrowe.

Zajęcia dla uczniów szkół średnich, prowadzone w sali komputerowej, przybliżające problematykę bibliotek cyfrowych i internetowych baz danych.

WARSZTATY PLASTYCZNE

 • Pomiędzy regałami: rysujemy, malujemy, fotografujemy, opisujemy i poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną

Plener biblioteczny w dwóch odsłonach.

Etap I (45-90 minut). Każdy z uczestników musi dysponować (do wyboru):

– mini warsztatem plastycznym (blok-szkicownik, ołówek, kredki, pisaki kolorowe, itp),
– fotograficznym (aparat fotograficzny, telefon komórkowy z funkcją fotografowania, itp.),
– pisarskim (zeszyt lub  luźne kartki, ołówek, pisak lub długopis),

aby przy okazji poznawania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie, móc utrwalić w materiale, jakim dysponuje, wrażenia wizualne i emocjonalne związane z przebywaniem na terenie Biblioteki (szkice, notatki, pomysły, projekty, itp.)

Etap II (90 minut). Realizacja projektów w dowolnym materiale plastycznym, fotograficznym (wydruki) lub literackim na kolejnych zajęciach w bibliotece. Możliwa jest także opcja spotkania się w naszej bibliotece przy gotowych, przyniesionych przez uczestników pleneru, pracach lub przyjazd nauczyciela bibliotekarza na te warsztaty do szkoły.

 • W Częstochowie i trochę dalej – inspiracje miastem i regionem

Warsztaty czytelniczo-plastyczne

 • Poznaj samego siebie i pozwól poznać się innym

Warsztaty plastyczne dla odważnych

 • Co w kształtach piszczy? W niebycie zaklęte istnienie.

Warsztaty plastyczne

 • Od szkicu do barw – kopia znanego dzieła malarskiego

Warsztaty plastyczne

 • Od szkicu do barw – studium portretowe modela

Warsztaty plastyczne