Tworzenie materiałów promocyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej

17 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno-warsztatowe w ramach prac sieci współpracy i samokształcenia Tworzenie materiałów promocyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Uczestnikami sieci są nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele bibliotekarze.

Głównym celem pracy sieci jest współpraca i samokształcenie w zakresie promocji edukacji czytelniczej i medialnej. Praca w sieci ma na celu wymianę doświadczeń oraz poznawanie dobrych rozwiązań; sprzyja generowaniu pomysłów, inicjowaniu nowych działań. Stanowi także uzupełnienie innych form doskonalenia nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty czy spotkania zespołów przedmiotowych.

Uczestniczki sieci zapoznały się z podstawowymi zasadami tworzenia materiałów promocyjnych. Podczas ćwiczeń praktycznych poznały możliwości programu Picture Manager MS Office: edytowały i obrabiały graficznie wybrane zdjęcia. Korzystając z narzędzi dostępnych w programie Word z pakietu MS Office, stworzyły logo, wizytówkę, papier firmowy własnej placówki. Wypracowane materiały nauczycielki umieszczą na wspólnym dysku w sieci.

Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 8 grudnia 2015 roku uczestniczki tworzyły w grupach plany/schematy plakatu, ulotki i zaproszenia. Nauczycielki dyskutowały na temat, co powinny zawierać poszczególne materiały promocyjne i prezentowały ich szkice na forum. Następnie indywidualnie projektowały graficznie własne plakaty, ulotki i zaproszenia w programie Word. Po zakończonej pracy umieszczały swoje wytwory na wspólnym dysku Google.

5 stycznia odbyło się ostatnie spotkanie w ramach prac sieci współpracy i samokształcenia. Podczas szkolenia warsztatowego nauczycielki poznały m.in. innowacyjną metodę tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Blendspace. Na zakończenie dokonały ewaluacji i podsumowania pracy w sieci.

Czas trwania sieci: listopad 2015 r. – styczeń 2016 r.

Koordynator: Izabela Bajor

Tekst i Zdjęcia: Izabela Bajor

galeria