„Uzależnieniom mówię – NIE” – warsztaty profilaktyczne

17 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 38 w Częstochowie odbyły się warsztaty profilaktyczne pn. „Uzależnieniom mówię – NIE”. W zajęciach, prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Katarzynę Kucharzewską i Martę Małek, wzięło udział 72 uczniów klas trzecich. Zajęcia odbyły się w ramach VII Częstochowskich Dni Profilaktyki Uzależnień pod hasłem „Bądź sobą, nie ulegaj nałogom!”.

Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczniom skutków nadmiernego korzystania z sieci oraz wskazanie innych, alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Na zajęciach został przeczytany i omówiony tekst opowiadania Teresy Błaszczyk pt. „O Sówce Huhu i Puhaczu Bubu”. Wspólnie z bohaterami uczniowie uświadomili sobie zagrożenia wynikające z nadużywania nowoczesnych technologii. Prowadzące z uczniami omówiły co to znaczy złodziej czasu, ukraść komuś czas.
Głównym problemem poruszanym na warsztatach było uzależnienie od internetu i urządzeń ekranowych. W trakcie zajęć omówione zostały korzyści i nieograniczone możliwości internetu i jego zasobów, tj. możliwość szybkiej komunikacji, wyszukiwania informacji na każdy temat czy źródło rozrywki. Również nauka zdalna w czasie pandemii nie byłaby możliwa bez internetu.

Następnie uczniowie wymieniali zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia w cyberprzestrzeni, tj. hejt i język nienawiści lub cyberprzemoc. Szczegółowo omówiony został problem nadmiernego korzystania z internetu i urządzeń ekranowych wśród dzieci.

Dzieci dowiedziały się również co to jest dobrostan cyfrowy i dlaczego warto o niego dbać. Uczestnicy warsztatów poznali najważniejsze zasady korzystania z urządzeń ekranowych i internetu, które pozwolą im korzystać z zasobów sieci bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia.

Na zakończenie zajęć dzieci obejrzały filmik, który uświadomił im skutki nadmiernego korzystania z internetu, tj. przemęczenie, problemy z nauką i koncentracją uwagi czy brak kontaktów z rówieśnikami.

Uczestnicy zajęć uświadomili sobie, że należy dbać o to, aby technologie i urządzenia ekranowe nam służyły, a nie szkodziły.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek