V Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej – jurajscy odkrywcy”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas I-VIII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w V Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej – jurajscy odkrywcy”, zorganizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku, godz. 10.00-14.00, w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130. Cele przedsięwzięcia to m.in: popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Osoby odpowiedzialne:

Kontakt:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

dr Agata Arkabus, Anna Płusa, tel. 34 360 60 04 w. 255

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, ul. PCK 18, 42-200 Częstochowa

Joanna Pawłowska-Kramer, Agata Dzielawska, tel. 34 325 34 26

Regulamin konkursu

Karta_zgloszenia_zgoda_rodo_2024

Skip to content