Warsztaty komputerowe dla mieszkańców w wieku senioralnym zrzeszonych w CCAS

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów w Częstochowie, prowadzone przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, jest placówką powstałą z myślą o aktywizacji osób starszych z terenu Częstochowy. Nowoczesne i wygodne miejsce umożliwia wszystkim seniorom zarówno odpoczynek jak i uczestnictwo w różnych formach aktywności. Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów oferuje zróżnicowane formy spędzenia wolnego czasu, nauki i spotkań okolicznościowych – zajęcia rozwijające intelektualnie, fizycznie i artystycznie, między innymi: zajęcia edukacyjne, warsztaty plastyczne, naukę języków obcych, zajęcia ruchowe oraz koła zainteresowań – prowadzone przez specjalistów, instruktorów i wolontariuszy.

W ramach partnerskiej współpracy zainicjowanej przez Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Izabela Bajor i Justyna Galińska, przeprowadziły trzy edycje warsztatów komputerowych dla mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym zrzeszonych w CCAS.

Aby pomóc ludziom starszym wykluczonym informatycznie został opracowany autorski program zajęć, który podczas kolejnych edycji był modyfikowany i dostosowywany do poziomu umiejętności i potrzeb użytkowników. Wykluczenie cyfrowe nie wynika z samego tylko braku dostępu do Internetu, lecz również z braku wiedzy czy umiejętności posługiwania się komputerem, umiejętności technicznych i sprawności poznawczej oraz braku znajomości języka, głównie angielskiego, w którym występują potrzebne informacje.

23 stycznia 2020 roku zakończyła się III edycja warsztatów komputerowych dla seniorów zrzeszonych w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów. Podczas dziesięciu spotkań warsztatowych uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera, korzystania z narzędzi i aplikacji pakietu OpenOffice oraz zasobów Internetu. Wykonywali podstawowe ćwiczenia na klawiaturze i z myszką.

Kursanci poznawali różne opcje folderów i plików, uczyli się zapisywać, zmieniać nazwy, zaznaczać, kopiować, przenosić i usuwać oraz wyszukiwać pliki i foldery. Podczas zajęć seniorzy tworzyli pliki tekstowe, uczyli się jak pisać wielkie i małe litery, polskie znaki, kiedy używać klawiszy enter, spacja, backspace i delete, poznali podstawowe skróty klawiaturowe. Te zasady wykorzystali między innymi edytując swoje „dyktanda”.

Następnie seniorzy tworzyli tabele, formatowali je, wstawiali i usuwali komórki. Na kolejnych zajęciach ćwiczyli się również w obróbce graficznej zdjęć pobranych ze stron na wolnych licencjach. Edytowali, kadrowali, zmieniali rozmiar i jakość zdjęcia. Ponadto wykonywali praktyczne ćwiczenia z zastosowań przeglądarki internetowej, wyszukiwali w Internecie użyteczne strony, np. korzystali z wyszukiwarki połączeń PKP, rezerwowali bilety do kina Cinema City, zamawiali książki w bibliotece przy pomocy katalogów on-line, przeglądali biblioteki cyfrowe, zawierające lektury z wolnym dostępem.

Każda z edycji kończyła się uroczystym wręczeniem dyplomów-certyfikatów.

Komputerowe warsztaty dla seniorów stały się podstawą partnerskiej współpracy pomiędzy CCAS i Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Izabela Bajor