Wideokonferencje z biblioterapii

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie realizuje szkolenia, wideokonferencje, warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy z dziedziny biblioterapii, czyli terapii poprzez książkę i materiały czytelnicze. Szkolenia online odbywają się na platformie ClickMeeting.

14 listopada 2022 roku w Ogólnopolskim Dniu Biblioterapii Katarzyna Kucharzewska przeprowadziła wideokonferencję pt. „Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozwój oraz wychowanie”.

Prowadząca przedstawiła teoretyczne podstawy bajkoterapii – jednej z dziedzin biblioterapii. Omówiła jej rolę w rozwoju oraz wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także w niwelowaniu zaburzeń lękowych i emocjonalnych. Zaprezentowana została literatura bajkoterapeutyczna dostępna w naszej Bibliotece oraz przydatne strony internetowe. Uczestnicy mogli wysłuchać również teksty bajek terapeutycznych.

7 grudnia 2022 roku nauczyciele bibliotekarze Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek przeprowadziły kolejną wideokonferencję pt. „Dobrostan cyfrowy i techniki relaksacyjne w pracy z uczniem”. Szkolenie składało się z dwóch części: w pierwszej Marta Małek omówiła rolę internetu i urządzeń ekranowych w życiu dzieci i młodzieży. Przedstawiła pojęcie dobrostanu cyfrowego i omówiła co zrobić, aby go osiągnąć. W kolejnej  części Katarzyna Kucharzewska zaprezentowała różne metody i techniki relaksacyjne w pracy z uczniem w celu przeciwdziałania ich obawom oraz lękom: bajki i ćwiczenia relaksacyjne, uważność (mindfulness), metoda self-reg, wizualizacja. Na zakończenie przedstawiła literaturę biblioterapeutyczną i materiały edukacyjne dla nauczycieli (karty pracy, strony internetowe), a także książki polecane dla uczniów.

Prowadzące omówiły także sytuację emocjonalną dziecka w kryzysie (czas po pandemii, konflikt zbrojny na Ukrainie).

Kolejna wideokonferencja pt. „Książka alternatywą dla internetu w czasie ferii zimowych” odbyła się 11 stycznia 2023 roku. W pierwszej części Marta Małek omówiła nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież oraz różne zagrożenia cyfrowego świata. Następnie zaprezentowała działania jakie można podjąć w ramach edukacji na rzecz bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania zasobów internetu. W drugiej części szkolenia Katarzyna Kucharzewska zaprezentowała warsztat nauczyciela bibliotekarza, czyli książki biblioterapeutyczne dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Prowadzące omówiły także inne materiały edukacyjne dotyczące biblioterapii oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dostępne w internecie.

W szkoleniach wzięło udział 153 nauczycieli różnych przedmiotów oraz nauczycieli bibliotekarzy z Częstochowy, powiatu częstochowskiego, a także z wielu miast Polski.

Wszystkie dostępne wiadomości na temat biblioterapii oraz wykorzystania książki do pracy z uczniem znajdują się w zakładce Edukacja – Biblioterapia na stronie internetowej PBP RODN „WOM” w Częstochowie: www.biblioteka.womczest.edu.pl.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska