Wielka Liga Czytelników

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2021/2022

Tegoroczny Konkurs Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to to projekt czytelniczy skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1–8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych.

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach:

  • przedszkola i szkoły specjalne;
  • klasy 1–3 szkół podstawowych;
  • klasy 4–6 szkół podstawowych;
  • klasy 7–8 szkół podstawowych.

Projekt w przedszkolach i szkołach specjalnych przebiega w dwóch etapach:

Etap pierwszy (18.10.2021 r. – 31.03.2022 r.): czytanie 5 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika.

Etap drugi (maj/czerwiec 2022r.) – wyróżnienie uczestników z kompletem 5 sprawności przez Koordynatora Placówki

Konkurs w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych przebiega w czterech etapach:

Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) rozpoczyna się 18 października 2021 r. i trwa do 7 lutego 2022 r – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;

Etap drugi (test kwalifikacyjny) powinien zostać zorganizowany w terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 r.– test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;

Etap trzeci (powiatowy) 7 kwietnia 2022 r. – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych lub test indywidualny online.

Etap czwarty (wojewódzki) 11 maja 2022 r. – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówce wyznaczonej przez Koordynatora Wojewódzkiego lub test indywidualny online.

Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie internetowej www.wielka-liga.pl. Wypełniony, podpisany przez dyrektora placówki i zeskanowany formularz zgłoszeniowy Koordynator Placówki przesyła na adres e-mail właściwego Koordynatora Powiatowego do 31 grudnia 2021 r. (prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami.

Każda zarejestrowana przez Koordynatora Powiatowego placówka otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga Czytelników (www.wielka-liga.pl). Na koncie tym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy konkursowych oraz materiały dotyczące konkursu.

Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2019/2020:

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego,

adres:
Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

kontakt:
Anna Hiller, tel. 34 360 60 04 w. 250, hiller@womczest.edu.pl
Anna Dąbrowska, tel. 34 360 60 04 w. 250,  dabrowska@womczest.edu.pl

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Lublińca i powiatu lublinieckiego,

adres:
Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec

kontakt:
Olimpia Zielińska, tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego,

adres:
Pułaskiego7/210
42-300 Myszków

kontakt:
Edyta Polak, tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl oraz https://katowice.wielkaliga.pl

Załączniki:
Regulamin_wlc_2021_2022
Formularz_zgłoszenia_placowka-2021

 

 

Zapraszamy do współpracy