Wojewódzki Konkurs Literacki „Książka inspiruje i uczy” – podsumowanie

28 maja 2019 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Książka inspiruje i uczy”. Organizatorami konkursu były Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Adresaci konkursu to uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa śląskiego.

Cele konkursu:

  • Popularyzacja twórczości literackiej.
  • Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
  • Rozwijanie pisarskich uzdolnień młodzieży.
  • Upowszechnianie kultury języka.
  • Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania, do którego inspiracją była przeczytana książka z kanonu lektur klas IV-VIII i III gimnazjum.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach.

1.Kategoria klasy IV-VI

I MIEJSCE

Jan Zasępa, klasa V, opiekun: Agnieszka Włodarczyk-Peszke

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie

Temat pracy: „Łobuz z wielkim sercem”

II MIEJSCE

Maja Wojtal, klasa IV, opiekunowie: Dominika Wojtal, Iwona Pałęga

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Temat: „Magiczny portal”

WYRÓŻNIENIE

Maja Stępień, klasa IV, opiekun: Karina Stępień

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

Temat: „Bieda przeszkodą talentu”

 

2. Klasy VI-VIII i klasa III gimnazjum

I MIEJSCE

Dorota Białek, klasa III gimnazjum, opiekun: Monika Orszulak

Szkoła Podstawowa  nr im. Jana Matejki w Częstochowie

Temat: „Pomimo burz”

II MIEJSCE

Magdalena Barchan, klasa VIII,  opiekun: Mirosława Wtorkowska

Szkoła Podstawowa  nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Temat: „Zapomniana historia”

III MIEJSCE

Oliwia Arkabus, klasa VIII, opiekun: Iwona Walczak

Szkoła Podstawowa  nr 21 im. ks. S. Konarskiego w Częstochowie

Temat: „Quo-Vadis – moja nieopowiedziana historia”

Karolina Grochowska, klasa VIII, opiekun Ewa Ossowska

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Temat: „Nauczka”

WYRÓŻNIENIE

Martyna Małż

Klasa VII, opiekun: Marzena Wieczorek

Szkoła Podstawowa  nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie

Temat: „Igraszki z losem, czyli wizyta w kolorze krwi”

Małgorzata Wąsińska, klasa III gimnazjum, opiekun: Barbara Dobosz

Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

Temat: „Marzenie”

Gratulacje dla zwycięzców. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Anna Płusa