Wojewódzki Konkurs Literacki „Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji” – relacja

12 maja 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji”. Spotkanie podsumowujące miało formę zdalną. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursie oraz nauczyciele – ich opiekunowie.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego.

Cele konkursu:
– popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
– rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży,
– popularyzowanie różnorodnych form literackich,
– rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi,
– doskonalenie umiejętności językowych,
– zachęcanie do aktywności twórczej,
– propagowanie pozytywnego myślenia o kształceniu zdalnym.

Przedmiotem konkursu był opis jednego dnia nauki zdalnej w dowolnej formie literackiej. Finalnie prace przesłało 28 uczniów. Prace oceniane były pod względem zgodności z tematem konkursu, oryginalności oraz innowacyjności, poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Jury konkursowe w składzie: przewodnicząca – Agnieszka Grudzińska – nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, oraz członkowie Monika Górna – nauczyciel języka polskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie i Anna Kostrzewa – nauczyciel języka polskiego Prywatnej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Częstochowie, oceniły prace w dwóch kategoriach.

Klasy IV-VI

I miejsce

Alicja Matyszczak, Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie, opiekun: Marzena Wieczorek

II miejsce

Julia Handzel, Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie, opiekun: Monika Orszulak

III miejsce

Wiktor Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu, opiekun: Aneta Hyra-Górecka

Jakub Rymkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun: Ewa Ossowska

Wyróżnienie

Maja Stępień, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun: Edyta Suchanek

Natalia Leduchowska, Szkoła Podstawowa nr 29 w Chorzowie, opiekun: Anna Szmit

Klasy VII-VIII

I miejsce

Dominik Trzciński, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie, opiekun: Alicja Piwowarczyk

II miejsce

Olgierd Zybert, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, opiekun: Anna Romianowska

III miejsce

Oliwier Kolmas, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie, opiekun: Alicja Piwowarczyk

Klaudia Urbaniec, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie, opiekun: Alicja Piwowarczyk

Wyróżnienie

Anna Matyjaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun: Grażyna Bich

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy a nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu dyplomy z podziękowaniem, przygotowane przez Izabelę Bajor – nauczyciela bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Za organizację i przygotowanie konkursu odpowiedzialne były: Pani Anna Płusa – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Częstochowie oraz Panie: Ewa OssowskaAneta Bednarek – nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie.

Serdecznie gratulujemy laureatom!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Zapraszamy za rok:-)