Wojewódzki Konkurs Literacki „Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji”

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji”. Organizatorzy konkursu to Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie.

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego.

Cele konkursu to m.in popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży, popularyzowanie różnorodnych form literackich, rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi, doskonalenie  umiejętności językowych, zachęcanie do aktywności twórczej, propagowanie pozytywnego myślenia o kształceniu zdalnym.

Regulamin

Karta zgłoszenia