Wojewódzki Konkurs Literacki na opowiadanie „Książka inspiruje i uczy” – zmiana terminu przesyłania prac konkursowych

UWAGA!!!

W związku z trwającym w większości szkół strajkiem nauczycieli termin nadsyłania prac konkursowych

zostaje wydłużony do 20 maja 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 maja 2019 r.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim na opowiadanie „Książka inspiruje i uczy”.

Cele konkursu:

  • Popularyzacja twórczości literackiej.
  • Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
  • Rozwijanie pisarskich uzdolnień młodzieży.
  • Upowszechnianie kultury języka.
  • Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, do którego inspiracją jest przeczytana książka z kanonu lektur klas IV-VIII i III gimnazjum.

Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia oraz zgoda opiekuna prawnego ucznia) wraz z pracą należy przesłać drogą elektroniczną na adres plusa@womczest.edu.pl lub składać w sekretariacie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie do 20 maja 2019 roku (zmiana terminu!).

Regulamin

Karta_zgłoszenia

Zgoda_dane osobowe i publikacja wizerunku_uczeń_PBP

Zgoda_dane osobowe i publikacja wizerunku_uczeń_SP31

Zapraszamy:-)