Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego.

Cele konkursu to:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce patriotycznej,
  • rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi,
  • doskonalenie  umiejętności językowo-plastycznych,
  • zachęcanie do aktywności twórczej.

Termin nadsyłania prac: 18 listopada 2019 r.

Kontakt:

Anna Płusa – plusa@womczest.edu.pl, tel. 34 3606004, wew. 255

Ewa Ossowska – e.ossowska@wp.pl, tel. 34 325 34 26

Regulamin

Karta_zgłoszenia

PBP – zgoda_dane osobowe i publikacja wizerunku_ucznia

SP31 im. Orła Białego_ zgoda_dane osobowe i publikacja wizerunku_ucznia

Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w ramach konkursu