Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle”

Termin dostarczania prac został przedłużony do 20 grudnia 2019 r.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”.

Konkurs został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego.

Cele konkursu to:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce patriotycznej,
  • rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi,
  • doskonalenie  umiejętności językowo-plastycznych,
  • zachęcanie do aktywności twórczej.

Termin nadsyłania prac: 20 grudnia 2019 r.

Kontakt:

Anna Płusa – plusa@womczest.edu.pl, tel. 34 3606004, wew. 255

Ewa Ossowska – e.ossowska@wp.pl, tel. 34 325 34 26

Aneta Bednarek, tel. 343253426

Regulamin

Karta_zgłoszenia

PBP_Zgoda na przetwarzanie danych ucznia niepełnoletniego

Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w ramach konkursu