Wojewódzki konkurs na plakat promujący działania biblioteki (Nie)zwykła biblioteka

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zapraszają bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących  w szkołach i placówkach województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie na plakat promujący działania biblioteki (Nie)zwykła biblioteka.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom podczas XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie.

Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane jako wystawa towarzysząca Forum.

Cele konkursu:
– Promocja działalności bibliotek w środowisku.
– Popularyzacja wiedzy o roli bibliotek w edukacji i kulturze.
– Podnoszenie prestiżu bibliotek i bibliotekarza w świadomości społecznej.

Regulamin konkursu na plakat promujący bibliotekę_
Karta zgłoszenia

Zapraszamy do udziału!