Wojewódzki  Konkurs na prezentację multimedialną „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 25 marca 2021 r. zorganizowała konferencję online podsumowującą  Wojewódzki  Konkurs na prezentację multimedialną „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”.  Współorganizatorem tego przedsięwzięcia była Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

Pani Elżbieta Doroszuk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie powitała uczestników spotkania i przedstawiła krótką informacje na temat  konkursu zainicjowanego w 2020 r. z okazji uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2020 Rokiem Kardynała Stefana WyszyńskiegoPrymasa Tysiąclecia. Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. Honorowy patronat nad konkursem przyjęli Metropolita Częstochowski Arcybiskup Wacław Depo oraz Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski. Patronatem medialnym konkurs objęło Radio „Jasna Góra” oraz Tygodnik katolicki „Niedziela” i „Gazeta Częstochowska” – Tygodnik Regionalny.

Następnie głos zabrała Pani Marszałek Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, która podziękowała i pogratulowała uczestnikom oraz organizatorom konkursu. Pani Marszałek podkreśliła, że uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego tak licznie uczestniczyli w konkursie, przez co niewątpliwie wzbogacili swoją wiedzę o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Głos zabrał również Pan Grzegorz Nawrocki, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, który w szczególności docenił wysoki poziom merytoryczny i artystyczny prezentacji konkursowych.

Pani Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN „WOM” W Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych ogłosiła wyniki konkursu rozstrzygniętego przez komisję konkursową w składzie:

  • Pani Izabela Bajor, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie, przewodnicząca komisji,
  • Pan dr Artur Dąbrowski, Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
  • nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie,
  • Pani Dagmara Karoń, nauczyciel Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie,
  • Pan Leszek Szeląg, nauczyciel Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie,

W kategorii szkoły podstawowe nagrody otrzymali:

I miejsce:

Hanna Sikora,  uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Łojkach, opiekun: Beata Gaudy

Franciszek Zbrojkiewicz, uczeń klasy V Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, opiekun: Anna Kolczarek

II miejsce:

Daniel Krupa, uczeń klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim, opiekun: Małgorzata Gołąb

III miejsce:

Aleksandra Mierczak, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, opiekun: Urszula Ognik

Wyróżnienia:

Anna Malmur, uczennica klasy VIII  Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie, opiekun: ks. Emil Kałuża

Nikola Szewczykowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, opiekun: Izabela Stanisz

Michał Romianowski, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kłomnicach, opiekun:  ks. Piotr Molenda

Bruno Błoch, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie, opiekun: s. Helena Kowalczyk

W kategorii szkoły ponadpodstawowe wyróżnienie otrzymał Łukasz Małachowski, uczeń klasy I Technikum nr 3 w Lublińcu, opiekun: Sławomir Domański

Uczniom i nauczycielom biorącym udział w konkursie gratulujemy pomysłowości i dziękujemy za zaangażowanie.  W szczególności gratulujemy laureatom konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu dyplomy z podziękowaniem.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego oraz nagrody książkowe  ufundowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Zwycięzcy konkursu będą mieli okazję udzielić wywiadu w Radiu „Jasna Góra” oraz zwiedzić Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród i wsparcie organizacyjne. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marszałek Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pani Danuty Maćkowskiej – Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

14 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 w Radiu „Jasna Góra” gościem  audycji „Senior w eterze” był Daniel Krupa, laureat Wojewódzkiego Konkursu na prezentację multimedialną „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”, zorganizowanego przez PBP RODN „WOM” w Częstochowie. Daniel wraz z s. Małgorzatą Gołąb opowiedzieli o pracy nad prezentacją konkursową oraz o swoich osobistych doświadczeniach związanych z postacią kard. Stefana Wyszyńskiego. Wywiad w Radiu „Jasna Góra” był jedną z nagród dla zwycięzców konkursu.

 

Tekst i ilustracje: Renata Lipniewska, Anna Dąbrowska