Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek i podręczników

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Rada Główna Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich wspólnie opracowały wskazówki zachowania się i postępowania ze zwracanymi do bibliotek szkolnych książkami, podręcznikami i innymi materiałami bibliotecznymi: https://drive.google.com/file/d/1Qjhcd3UZJDQuCwr9q0M92x5H9h6nnnB7/view?fbclid=IwAR1kT8BeU-mijqDl7b_tJXKiIdk1LQRmq1XeC4Nrio0vGRVH8UKlL4952rM