Działania biblioteki szkolnej w zakresie bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania zasobów sieci

21 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu nt. Działania biblioteki szkolnej w zakresie bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania zasobów sieci.

Głównym celem sieci jest współpraca i samokształcenie w zakresie edukacji na rzecz bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania zasobów Internetu przez uczniów oraz zachęcenie nauczycieli bibliotekarzy do podejmowania związanych z tym inicjatyw.

Prowadzące zaprezentowały wybrane zagrożenia i zjawiska, z którymi dzieci i młodzież spotykają się w sieci. Ponadto przedstawiły materiały edukacyjne dostępne w Internecie dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Uczestniczki spotkania zapoznały się z procedurami postępowania w różnych przypadkach ujawnienia cyberprzemocy w szkole. Dyskusja jaka wywiązała się podczas ćwiczeń praktycznych dotyczyła sytuacji zaistniałych i hipotetycznych związanych z ofiarami, sprawcami oraz świadkami cyberprzemocy.

Zdjęcia i tekst:
Izabela Bajor, Marta Małek


GRY – ICH ROLA I ZNACZENIE W EDUKACJI.
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA GIER W DYDAKTYCE NA RZECZ BEZPIECZNEGO INTERNETU

19 maja 2015 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia Działania biblioteki szkolnej w zakresie bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania zasobów sieci. Tym razem tematem warsztatów były: Gry – ich rola i znaczenie w edukacji.

Prowadzące zaprezentowały różne rodzaje gier edukacyjnych: planszowe, karciane, komputerowe czy symulacyjne, które można wykorzystać na zajęciach z uczniami na wszystkich etapach kształcenia. Prowadzące podkreśliły jakim znaczącym narzędziem edukacyjnym są gry, które dając uczniom znaczną autonomię i odpowiedzialność za własny proces uczenia się, rozwijają kreatywność, zachęcają do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji, uczą rozwiązywania problemów, pracy zespołowej (współpracy), komunikacji. Koordynatorki sieci zwróciły uwagę na to, że gry dają możliwości potwierdzania własnych kompetencji, że dzięki nim rozwijają się zdolności odpowiedzialne za szybką ocenę sytuacji i podjęcie decyzji. Z gier dzieci i młodzież czerpią np. wiedzę o roślinach i zasadach ich uprawy, zwierzętach czy faktach historycznych. W jeszcze innych – zdobywają wiedzę praktyczną: że np. kupno domu to spory wydatek, albo że aby zdobyć dobrą pracę, dobrze mieć wykształcenie.

Na spotkaniu uczestniczki poznały również ciekawą metodę, którą można zastosować w edukacji – grywalizację. Wykorzystuje ona mechanikę gier do zachęcania ludzi/uczniów, aby wykonywali rzeczy, na które zazwyczaj nie mają ochoty lub nie wiedzą, że mogą zrobić je inaczej, np. poprawa wyników w nauce, poprawa zachowania.

Izabela Bajor
Zdjęcia: Barbara Witkowska


JAK DZIECI I MŁODZIEŻ MOGĄ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ W SIECI? WYKORZYSTANIE FACEBOOKA W EDUKACJI.

09.06.2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące prace w sieci współpracy i samokształcenia Działania biblioteki szkolnej w zakresie bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania zasobów sieci.

Nauczycielki poszerzyły wiedzę nt. popularnego portalu społecznościowego Facebook. Poznały możliwości ustawień zabezpieczeń konta, narzędzi, tego jak one, dzieci i młodzież mogą chronić swoją prywatność na Fb. Uczestniczki dowiedziały się w jaki sposób mogą kontrolować widoczność treści, które publikują i jak inni mogą wpływać na publikowane przez nie treści. Otrzymały również wskazówki dotyczące tego jak zarządzać osią czasu, tym np. kto może mieć dostęp do treści umieszczanych na osi czasu. Prowadzące dostarczyły nauczycielkom ważnych informacji nt. jak powstrzymać kogoś przed niepokojeniem ich.

Pod koniec pierwszej części spotkania członkinie sieci samodzielnie tworzyły na swoich kontach tematyczne grupy znajomych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w sieci. W drugiej części koordynatorki omówiły możliwości wykorzystania portali społecznościowych na zajęciach z uczniami. Na zakończenie podsumowały działania sieci współpracy i samokształcenia a nauczycielki zaprezentowały wypracowane materiały edukacyjne, które umieściły na platformie internetowej, gdzie wymieniały swoje doświadczenia i uwagi na powyższy temat.

Izabela Bajor
Zdjęcia: Izabela Bajor, Marta Małek
galeria