Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej

W roku szkolnym 2016/2017 jednym z głównych kierunków polityki oświatowej ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej było „upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”, dlatego nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Anna Hiller i Anna Dąbrowska zorganizowały i koordynowały sieć współpracy i samokształcenia Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Sieć trwała od grudnia 2016 r. do czerwca 2017 r., jej uczestnikami byli nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Częstochowy oraz regionu. Głównym celem pracy sieci było pozyskanie umiejętności promowania edukacji czytelniczej i medialnej w pracy z uczniem, w tym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe odbyło się 01. 12. 2016 r. Podczas niego zostały omówione sprawy organizacyjne. Nauczyciele wyznaczyli cele pracy sieci oraz podpisali kontrakt. Zostały omówione także zadania uczestników oraz koordynatorów i ekspertów.  Utworzony adres gmailowy  stał się dodatkowym narzędziem komunikacji między uczestnikami sieci. Podczas spotkania ustalony został czas trwania sieci oraz liczba spotkań stacjonarnych, zaplanowano również tematy i wstępne terminy kolejnych spotkań stacjonarnych.

Tekst: Anna Hiller, Anna Dąbrowska

Drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia– 09. 12. 2017 r. – Biblioterapia w pracy nauczyciela.

Na spotkanie zaproszono eksperta, panią Katarzynę Kucharzewską, która prowadzi zajęcia  biblioterapeutyczne dla różnych grup wiekowych w Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Prowadząca zapoznała uczestniczki spotkania z terminem biblioterapia. Omówiła jej rodzaje oraz przedstawiła różnorodne metody pracy z uczniem, także  o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja zasobów biblioteki z zakresu biblioterapii oraz prezentacje nowości wydawniczych z tego zakresu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość doświadczyć na samych sobie korzyści płynących z zajęć biblioterapeutycznych przeprowadzonych z nimi przez naszą ekspertkę.

Materiały z zajęć zostały umieszczone na platformie stworzonej dla uczestników sieci.

Tekst: Anna Hiller

 Zdjęcia: Anna Hiller, Katarzyna Kucharzewska

Trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia–  15. 02. 2017 r. – Obróbka plików video.

Temat  tego spotkania omówił pan Tomasz Karoń, konsultant RODN „WOM” w Częstochowie. Uczestnicy sieci  poznali sposoby zapisu plików multimedialnych, jak również program do odtwarzania plików multimedialnych MPC-HC oraz program do konwersji plików multimedialnych FFmpegYAG. Podczas warsztatów zdobyli umiejętność edytowania plików multimedialnych w programie Movie Maker oraz samodzielnie pracowali w programie do tworzenia płyt DVD Windows DVD Maker.

Uczestnicy spotkania nabyli umiejętności, dzięki którym w ciekawszy sposób będą mogli promować przeprowadzone działania na rzecz edukacji czytelniczej i medialnej.

Tekst: Anna Hiller, Anna Dąbrowska

Czwarte spotkanie sieci współpracy i samokształcenia–  24. 05. 2017 r. – Edycja i obróbka zdjęć.

Szkolenie w ramach sieci współpracy zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części pan Tomasz Karoń, konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zapoznał uczestników z zasadami wykorzystywania zdjęć zgodnie z prawem autorskim.

W części drugiej został zaprezentowany programu Fotor, w którym uczestnicy spotkania nauczyli się obróbki zdjęć i obrazów, pamiętając o licencjach CC. Kolejnym programem, w którym pracowali uczestnicy spotkania był edytor  Pixlr.com. Wykorzystanie tego edytora pozwala na zaawansowaną obróbkę zdjęć. Nabyte podczas spotkania umiejętności pomogą w ciekawy i profesjonalny sposób dokumentować i publikować relacje z wydarzeń czytelniczych organizowanych w placówkach.

Tekst: Anna Hiller, Anna Dąbrowska

Piąte spotkanie sieci współpracy i samokształcenia–  26. 06. 2017 r. – Wykorzystanie Lapbooka w pracy z uczniem.

Spotkanie podsumowujące pracę sieci rozpoczęło się warsztatami, podczas których uczestnicy dowiedzieli się czym jest Lapbook i jak go wykonać. Spotkanie poprowadziła Anna Hiller- koordynatorka sieci. Każdy z uczestników spotkania otrzymał wszystkie niezbędne do wykonania Lapbooka materiały, z których pod kierunkiem prowadzącej wykonywał poszczególne elementy. Powstały kolorowe, niepowtarzalne prace. W drugiej części spotkania uczestnicy podsumowali wszystkie spotkania sieci stacjonarne oraz pracę zdalną na platformie, wskazując na mocne strony takiej współpracy jak również opracowane zostały wnioski do dalszej współpracy. Podkreślić należy duże zaangażowanie uczestników w pracę sieci, wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk z zakresu promowania edukacji czytelniczej i medialnej.

Tekst i zdjęcia: Anna Hiller

galeria