Wykaz materiałów z podziałem na lata

Instytut Pamięci Narodowej wydaje czasopismo poświęcone wydarzeniom związanym z historią Polski. W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej gromadzimy ten miesięcznik od wielu lat. Ponieważ jego nazwa ulegała zmianie, dlatego poniżej podajemy informację związane z chronologią i nazewnictwem  roczników dostępnych w naszej placówce.

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

2007 od nr 3 – 12 (brak nr 1,2,7)
2008 od nr 1 – 12
2009 od nr 1 – 12
2010 od nr 1 – 12 + numer specjalny
2011 od nr 1 – 12

Pamięć.pl : biuletyn IPN

2012 od nr 1 – 12
2013 od nr 1 – 12
2014 od nr 1 – 12
2015 od nr 1 – 12
2016 od nr 1 – 9  (brak nr 10-12)

Biuletyn IPN. Pismo o Najnowszej Historii Polski

2017 od nr 3 – 12 (brak  nr 1,2)
2018 od nr 1 – 12 (brak nr 3, 9, 10, 11, 12)

Wykaz Biuletynów IPN, zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej zawiera informacje o zawartości poszczególnych numerów (układ chronologiczny). Materiały te dostępne są w Wypożyczalni Multimedialnej i Czytelni Czasopism oraz Wypożyczalni naszej biblioteki. Szczegółowe informacje o dostępności znajdują się przy opisie poszczególnych numerów).