Wystawa gazetek szkolnych z konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy gazetek szkolnych biorących udział w konkursie na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”.

Konkurs zorganizował Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”, ZO LOP w Częstochowie oraz Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie (pani Alina Grabna – nauczyciel bibliotekarz).

W bieżącym roku szkolnym (2018/2019) konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Łącznie wpłynęło 25 numerów gazet:
– szkoły podstawowe  –  17  numerów
– szkoły ponadpodstawowe  – 8 numerów.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Urszula Giżyńska – redaktor naczelna Tygodnika Regionalnego „Gazeta Częstochowska”
Członkowie:

  • Maria Jasińska – wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie
  • Katarzyna Śliwińska – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
    i Leśnictwa Urzędu Miasta  Częstochowy
  • Paweł Wójcik – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
    i Leśnictwa Urzędu Miasta  Częstochowy

przeanalizowała i oceniła nadesłane prace w dwóch kategoriach wiekowych.

Szkoły podstawowe:

– I miejsce  – Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie  – „Juromaniak”

– I miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2  im. Z. Herberta w Częstochowie – „Herberciaki na STO DWA”

– II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie – „Zielona 30-stka”

– II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie – „Jedenastka”

– III miejsce  – Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie – „Kurier Jurajski z głębi Jury”

– III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie – „Dla przyrody, dla człowieka”

wyróżnienie  – Szkoła Podstawowa nr 31  w Częstochowie  – „Eko przyjaciele”

wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 31 w  Częstochowie – „Eko pasjonata”

– wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 8 w Częstochowie  – „Żuczek”

– wyróżnienie  – Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie – „Gazeta z dodatkiem ekologicznym”

– wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Janowie –  „Eko szkoła”

 wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie – „Eko”

Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Częstochowie – „Eko modni”

– I miejsce – Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie – „ECHO Samochodówki”

– II miejsce  – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne w Częstochowie – „Jura Geographic”

– III miejsce – IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie – „Młody Odkrywca”

– wyróżnienie  – VIII LO Samorządowe w Częstochowie – „Twój LOS”

– wyróżnienie – Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie – „Eko Herberciaki”

– wyróżnienie – IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie – „Wokół mnie”

– wyróżnienie – IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie – „Gazetka ekologiczna”

Pozostałe gazety otrzymały dyplomy i podziękowania za udział w konkursie. Protokół pokonkursowy znajduje się na stronie: https://lopczest.wordpress.com/konkursy/

 

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Izabela Bajor