XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie – 2017

16 października 2017 roku w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” przy Al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie odbyło się XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. Forum zostało zorganizowane w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2017 oraz z okazji: 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Jak co roku celem organizacji przedsięwzięcia była promocja działalności bibliotek, prezentacja działań nauczycieli, bibliotekarzy oraz współpracy międzybibliotecznej i wymiana doświadczeń zawodowych.

Organizatorami konferencji była Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie przy współpracy Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Starosta Częstochowski, Prezydent Miasta Częstochowy, Śląski Kurator Oświaty.

Podczas spotkania ogłoszono wyniki:

  • Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP
  • Powiatowego Konkursu dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie

Następnie referaty wygłosili:

  • Anna Hiller i Marta Małek, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – „Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.
  • Katarzyna Parkitna, przewodnicząca Oddziału SBP w Częstochowie – „Obraz współczesnych bibliotek. Relacja ze Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu”.
  • Grzegorz Papalski, wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie – „Wolontariat szkolny. Podstawy formalno-prawne”.
  • Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie – „Dr Władysław Biegański”.
  • Alina Grabna, prezes Oddziału TNBSP w Częstochowie, nauczycielka bibliotekarka Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie – „Promocja czytania w działaniach Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie”.
  • Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie i Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach, nauczycielka bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie – „Współpraca bibliotek w ramach działań Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie”.

 

Anna Płusa
galeria