XIX edycja Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych

11 maja 2023 roku szkolni Mistrzowie i Wicemistrzowie ortografii przystąpili do zmagań finałowych XIX edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych. Do udziału w konkursie zgłosiło się 42 uczniów z 22 szkół podstawowych.

W Auli „Forum” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, po powitaniu przez wicedyrektora RODN „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych – Panią Renatę Lipniewską, uczniowie rozpoczęli pisanie dyktanda. Jak każdego roku tekst dyktanda znajdował się w zabezpieczonej kopercie, którą komisyjnie otwarto przy wszystkich uczniach. Zmagania trwały ponad godzinę.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 22 maja 2023 roku. Na uroczystość przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Obecni także byli Goście: Pani Barbara Matczak – Starszy Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie – Pani Marzena Michalska, Pani Patrycja Grabarczyk-Wąsińska – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie oraz Pani Magdalena Krzemińska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza nr 14 w Częstochowie. Wszystkich przybyłych powitała Pani Elżbieta Doroszuk – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Następnie głos zabrała Pani wizytator Barbara Matczak, która m.in. odczytała list Pani dyrektor Alicji Janowskiej – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, skierowany do uczestników, nauczycieli, gości i organizatorów Konkursu. Po części oficjalnej prowadzenie spotkania przejęła Pani Renata Lipniewska. Zaprosiła na scenę uczennice z klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 14, w których wykonaniu, pełnym dynamiki i radości, usłyszeliśmy dwie piosenki. Nad występem czuwał nauczyciel muzyki Pan Paweł Sołtysik.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie tekstu tegorocznego dyktanda. Mimo dużej skali trudności wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tekstem. Była praca bez błędu ortograficznego oraz kilka niewiele odbiegających od tej najlepszej. Z tego powodu komisja konkursowa postanowiła przyznać trzy tytuły wicemistrzów. Wszystkie nagrodzone prace też można zaliczyć do wyśmienitych. Dziesięciu nagrodzonych Laureatów dzieliły bardzo małe różnice punktowe. Skala trudności odczytanego tekstu, jak zawsze, zrobiła duże wrażenie na osobach dorosłych.

Wszystkim Uczestnikom wręczono dyplomy, Nauczycielom podziękowania, a dziesięciu Laureatom gratulacje i nagrody. Fundatorem książkowych upominków był Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, pod którego patronatem odbywa się już kolejna edycja konkursu.

Uczniowie nagrodzeni w XIX edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych Dyktuś 2023:

Mistrz Ortografii:

Jakub Gajzner – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

Wicemistrz Ortografii:

Lena Kowalska – Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Szymon Szafron – Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Aleksandra Drabik – Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie

Wyróżnienia:

Dorian Gawiński – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Ksawery Beśka – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

Bartosz Zatoń – Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie

Zofia Zasępa – Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Illia Bulanyi – Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Lena Machelska – Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie

Tekst: Joanna Resakowska, zdjęcia: Izabela Bajor, Marcin Błoch

« z 2 »