XVI Regionalne Forum Bibliotekarzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbędzie się 22 października 2019 r. w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Al. Armii Krajowej 19 B w Częstochowie w godzinach 13.30-16.30. Konferencja współorganizowana jest przez organizacje bibliotekarskie i biblioteki regionu częstochowskiego, w tym również Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie. Program i szczegóły dotyczące organizacji konferencji dostępne na stronie: http://bibliotekarska.cba.pl/

Udział w Forum jest bezpłatny. Karta zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php