Zajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego

Z książką… w dorosły świat – moja przyszłość, moje wybory życiowe – rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 odbywały się zajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego pt. „Z książką… w dorosły świat – moja przyszłość, moje wybory życiowe”.

W zajęciach udział brali uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatu.

Celem zajęć było rozbudzenie myślenia o swojej przyszłości zawodowej, a szczególnie zwrócenie uwagi uczniów na trafne podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych oraz aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Kim jestem i kim chcę być? W trakcie zajęć uczniowie uświadomili sobie, jak ważne w wyborze właściwego zawodu są ich zainteresowania, pasje i predyspozycje, mocne i słabe strony. Celem zajęć było również zaznajomienie uczniów z czynnikami, które mogą wpłynąć na ich przyszłe decyzje. Uczniowie uświadomili sobie, rozmawiali  jak ważny jest odpowiedzialny wybór dotyczący przyszłości osobistej, zawodowej i społecznej. Zajęcia były prowadzone w oparciu o tekst Anthony’ego de Mello Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem [W:] Przebudzenie, Poznań 2004 (s. 5-6)

Ponadto na zajęciach zwrócono uwagę na czynniki warunkujące trafny wybór dalszych etapów kształcenia oraz świadomego przygotowania do podejmowania decyzji. Warsztaty służyły również budowaniu i wzmacnianiu poczucia wartości u ucznia. Dzięki ćwiczeniom uczniowie dokonali samoanalizy, poznali własne możliwości i nauczyli się czerpać radość nawet z drobnych sukcesów.

Na początku i na zakończenie zajęć osoby prowadzące wykorzystały różne narzędzia biblioterapeutyczne do badania nastroju uczniów i do ewaluacji zajęć, mi.in. „drzewo osiągnieć” P. Wilsona. To ćwiczenie integrujące oraz diagnozujące polegało na odnalezieniu siebie na drzewie, biorąc pod uwagę cechy osobowości, ekstrawertyzm, introwertyzm, samoocenę, empatię itd.

Uczniowie brali udział w licznych zadaniach, np. ja i mój herb, czyli co wiem o sobie, moje kompetencje zawodowe, moje słabe i mocne strony, moje zalety. Uzupełniali także karty pracy z ćwiczeniami aktywizującymi rozwój społeczno-zawodowy, a także wybór zawodu.

W kolejnej części zajęć odbyła się rozmowa o naszych marzeniach, celach w życiu, miała miejsce próba odpowiedzi na pytania: Czego pragniesz? O jakim zawodzie myślisz? Jaką wartość ma dla Ciebie praca, zawód kariera? Co jest Twoim ideałem życia i pracy?

Pogadanka na temat zawodów pomogła młodzieży zajrzeć w głąb siebie, lepiej poznać swoje słabe i mocne strony, ocenić możliwości. Uczniowie poznali także znaczenie słów proaktywność oraz kompetencje zawodowe. Zajęcia miały pomóc uczniom w odkrywaniu  indywidualnych zasobów – mocnych stron. Lekcja przybliżyła uczniom także problematykę rynku pracy oraz zawody przyszłości.

Zajęcia przygotowały i prowadziły Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek.

Zajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowegoZajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowegoZajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowegoZajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowegoZajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska