„Zawody naszych rodziców” – podsumowanie projektu edukacyjnego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie we współpracy z Przedszkolem Publicznym Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie realizowała w roku szkolnym 2020/2021 projekt edukacyjny „Zawody naszych rodziców”. Projekt skierowany był do dzieci 4-letnich i przeprowadzono go w okresie październik 2020 – lipiec 2021. Celem projektu było kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich u dzieci w wieku przeszklonym oraz promowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia dla dzieci opracowała i przeprowadziła dr Agata Arkabus – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywały się wyłącznie na terenie placówki przedszkolnej. Podczas całorocznych spotkań dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach edukacyjnych:

– Wszyscy dla wszystkich.

– Poznajemy pracę krawca.

– Poznajemy pracę kucharza.

– Poznajemy pracę tancerzy.

– Poznajemy pracę strażaka.

– Poznajemy pracę mechanika.

– Kim będę w przyszłości?

Prezentowane zawody opierały się na każdorazowym spotkaniu dzieci z Papą Smerfem i Smerfetką, którzy wprowadzali w tematykę zajęć. Na przykładzie wioski Smerfów nauczycielka tłumaczyła zależności między wykonywanymi zawodami, porównywała je do codziennych doświadczeń otaczającej dzieci rzeczywistości.

Przedszkolaki podczas zajęć poznawały pracę ludzi wykonujących różne zawody. Podczas spotkań omawiających pracę tancerzy i muzyków, dzieci mogły posłuchać od zaproszonych uczennic szkoły baletowej oraz szkoły muzycznej o nauce, doświadczeniach i ćwiczeniach, które przygotowują do wykonywania powyższych zawodów.

dr Agata Arkabus