Kalendarium


1948
Punkt biblioteczny na ul. Katedralnej przy Częstochowskim Oddziale ZNP (648 woluminów)

1951
Placówce nadano nazwę Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna (1000 woluminów)

1956
Zmiana nazwy na Miejska i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

od 1960
Działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa (zebrania metodyczne, konferencje rejonowe ZNP, odczyty pedagogiczne, spotkania dotyczące historii regionu). Biblioteka stała się siedzibą Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Historycznego i Klubu Literackiego ZNP

1967
Zmiana siedziby – ul. Waszyngtona 62

1975
W wyniku reformy administracyjnej kraju przekształcenie MiPBP w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.
Równorzędne do tej pory placówki powiatowe w Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Oleśnie i Pajęcznie stały się filami terenowymi PBW w Częstochowie.

1980
26 tysięcy woluminów

1981
Utworzenie kolejnej filii w Lelowie

1983
Zmiana siedziby – Al. NMP 35

1990
52 tysiące woluminów

1991
Zmiana lokalu – ul. Bór 61

1991
Połączenie biblioteki z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Częstochowie

1995
Rozpoczęcie budowy nowego obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

1999
W wyniku reformy administracyjnej kraju włączenie filii w Oleśnie i Pajęcznie w strukturę organizacyjną bibliotek pedagogicznych sąsiednich województw

2002
Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

styczeń 2003
Zamknięcie biblioteki przy ul. Bór 61

luty 2003
Przeniesienie zbiorów i dokumentacji do nowej siedziby

5 maja 2003
Rozpoczęcie działalności w lokalu przy Al. Jana Pawła II 126/130

2004
Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA

2005
70 tysięcy woluminów, 8 tysięcy zbiorów multimedialnych, ponad sto tytułów prenumerowanych czasopism

2006
Uruchomienie strony internetowej www.biblioteka.womczest.edu.pl

lipiec 2007
Uruchomienie Modułu Obsługi Wypożyczalni programu SOWA,
umożliwiającego elektroniczną rejestrację czytelników i wypożyczeń książek

grudzień 2007
72 tysiące woluminów

styczeń 2008
Uruchomienie Modułu Obsługi Wypożyczalni programu SOWA, umożliwiającego elektroniczną rejestrację użytkowników i wypożyczeń zbiorów multimedialnych

marzec 2008
Na stronie internetowej pojawiły się katalogi on-line, zawierające następujące bazy: Książki, Czasopisma, Multimedia, Artykuły z czasopism, Regionalia, Uroczystości szkolne. Wszystkie katalogi można przeglądać za pośrednictwem Internetu.

2008
Włączenie się w ogólnopolską kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom.

2010
Zakończono prace nad elektroniczną bazą multimediów.
Uruchomiono moduł elektronicznej rezerwacji i zamawiania książek oraz zbiorów multimedialnych.

2011
75 tysięcy woluminów, 6 tysięcy zbiorów multimedialnych, 68 tytułów prenumerowanych czasopism.

2014
Zdobycie Nagrody w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną
Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2012/2013