Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria, szkolenia zdalne


SZKOLENIA ZDALNE

Temat: Rozwijanie kreatywności uczniów w pracy z lekturą
Data: 10.05.2022 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2022 r. do godz. 9.00

 

Temat: Współczesna literatura jako forma wsparcia uczniów w sytuacji kryzysowej
Data: 18.05.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2022 r. do godz. 12.00

 

Temat: Zintegrowana Platforma Edukacyjna wsparciem pracy pedagogicznej bibliotek
Data: 9.06.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2022 r. do godz. 11.00

WARSZTATY

Temat: Puzzle edukacyjne z testem
Data: 10.05.2022 r. cz.1 17.05.2022 r. cz.2
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: 201
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2022 r. cz.1 17.05.2022 r. cz.2 do godz. 15.00

 

Temat: Montaż filmiku ze zdjęć i wideoklipów w Animoto
Data: 2.06.2022 r.
Godzina: 13.30-15.45
Miejsce: 238
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2022 r. do godz. 13.30

WARSZTATY Z PRACĄ WŁASNĄ UCZESTNIKA

Temat: Wirtualne tablice interaktywne w pracy nauczyciela bibliotekarza 16.05.2022 r. (warsztaty online) 16.05.-19.05.2022 r. (praca własna uczestnika) – SZKOLENIE ODWOŁANE
Data: 16.05.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.05.2022 r. do godz. 11.30

 

Temat: Kreatywny uczeń i nauczyciel – piszemy opowiadanie w aplikacji Story Jumper 7.06.2022 r. (warsztaty online) 7.06.-10.06.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 7.06.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.06.2022 r. do godz. 12.00