Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

 

WARSZTATY

Temat: Multimedialny polonista – wirtualny dzienniczek lektur w aplikacji Story Jumper
Data: 25. 11. 2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22. 11. 2019 r.

Temat: Egzamin ósmoklasisty – streszczanie tekstów kultury
Data: 4. 12. 2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze,
nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Karty zgłoszenia: do 1. 12. 2019 r.


SEMINARIA

Temat: Depresja i próby samobójcze u dzieci i młodzieży – literatura wykorzystywana w pracy z uczniem
Data: 15. 11. 2019 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: O. Zielińska, L. Białas, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze powiatu lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 12. 11. 2019 r.

Temat: Jesienne spotkania autorskie – seminarium poetycko-muzyczne
Data: 20. 11. 2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro II
Odpowiada: A. Przybyłowicz, E. Pidzik, S. Domański, dr I. Skrzypczyk-Gałkowska, VIII Liceum Ogólnokszałcące Samorządowe w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17. 11.2 019 r.