Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria, szkolenia zdalne


Temat: 21 ciekawych, edukacyjnych stron internetowych, które warto znać i z nich korzystać bez logowania
Data: 22.09.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Forma: Wideokonferencja
Odpowiada: Ernest Pidzik, Aneta Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.09.2022 r.

Temat: Współczesna literatura jako forma wsparcia uczniów w sytuacji kryzysowej
Data: 5.10.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Forma: Wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.10.2022 r.

Temat: Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w pracy dydaktycznej nauczycieli – SZKOLENIE ODWOŁANE
Data: 17.10.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: 238
Forma: Warsztaty
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Temat: Teatrzyk Kamishibai narzędziem promocji czytelnictwa
Data: 19.10.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 244
Forma: Warsztaty
Odpowiada: Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.10.2022 r.

Temat: 21 ciekawych, edukacyjnych stron internetowych, które warto znać i z nich korzystać bez logowania
Data: 25.10.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Forma: Wideokonferencja
Odpowiada: Ernest Pidzik, Aneta Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.10.2022 r.