Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria


SZKOLENIA ONLINE

Temat: Praca nauczyciela bibliotekarza z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wideokonferencja realizowana z wykorzystaniem Skype)
Data: 2.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Praca nauczyciela bibliotekarza z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wideokonferencja realizowana z wykorzystaniem Skype)
Data: 9.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Książka ma moc – o biblioterapii w bibliotece (wideokonferencja realizowana z wykorzystaniem Cisco Webex Meetings)
Data: 10.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: K. Kucharzewska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Narzędzia promocji czytelnictwa w nauczaniu zdalnym (webinarium realizowane z wykorzystaniem Skype)
Data: 15.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Wprowadzenie do nauki programowania unplogged (webinarium realizowane z wykorzystaniem Cisco Webex Meetings)
Data: 16.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.06.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Prawo autorskie w pracy zdalnej nauczyciela (webinarium realizowane z wykorzystaniem Skype)
Data: 22.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.06.2020 r. do godz. 10.00