Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

 

WARSZTATY

Temat: Prawo autorskie w praktyce polonistycznej
Data: 16.01.2020 r.
Godzina: 10.30-12.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.01.2020 r.

 

Temat: Wykorzystanie aplikacji Story Jumper na lekcji języka obcego
Data: 3.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 31.02.2020 r.

 

Temat: Programowanie w bibliotece
Data: 13.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Dąbrowska, A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.02.2020 r.

 

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece szkolnej
Data: 19.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.02.2020 r.


SEMINARIA

Temat: Egzamin ósmoklasisty – opowiadanie twórcze
Data: 26.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.02.2020 r.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się i nauczania
Data: 28.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 25.01.2020 r.

 

Temat: Biblioteka szkolna jako przestrzeń edukacyjna, terapeutyczna i relaksacyjna dzieci i młodzieży
Data: 21.02.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: O. Zielińska, A. Bidzińska-Kristof, M. Goinda
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół powiatu lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 18.02.2020 r.