Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria, szkolenia zdalne


SZKOLENIA ZDALNE

Temat: Zintegrowana Platforma Edukacyjna wsparciem pracy pedagogicznej bibliotek
Data: 20.01.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.01.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Książka jako alternatywa dla świata wirtualnego w czasie nauki zdalnej
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r. do godz. 14.00


Temat: Bajkoterapia jako forma pomocy dziecku w czasie pandemii
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r. do godz. 14.00


Temat: Aspekty prawne kształcenia zdalnego
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r. do godz. 14.0


Temat: Jak bezpiecznie i kreatywnie spędzić ferie z internetem?
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r. do godz. 9.00


Warsztaty online połączone z wykonaniem przez uczestnika pracy własnej – nieodpłatne
Temat: Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem platformy genial.ly 25.01.2022 r. (warsztaty online) 25.01-1.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r. do godz. 13.30


Temat: Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem platformy genial.ly 25.01.2022 r. (warsztaty online) 25.01-1.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r. do godz. 13.30