Oferta wspomagania

 


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria, szkolenia zdalne


Temat: Tworzenie awatarów i kart postaci literackich
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: warsztaty
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: 20.11.2023 r., godz. 14.30-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201

Temat: Książka na receptę – literatura terapeutyczna w pracy nauczyciela
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: wideokonferencja
Prowadzący: Katarzyna Kucharzewska
Termin: 22.11.2023 r., godz. 15.30-17.00
Miejsce: online

Temat: Jak zachęcić dzieci do czytania?
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: sieć współpracy i samokształcenia -pierwsze spotkanie stacjonarne
Prowadzący: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Termin: 22.11.2023 r., godz. 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231

Temat: Jak kreatywnie realizować projekty międzynarodowe wspierające rozwój języka obcego zawodowego w połączeniu z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Forma: wideokonferencja
Prowadzący: Marta Lipska, dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: 11.12.2023 r., godz. 15.00-17.15
Miejsce: online

Temat: Emaze – atrakcyjne prezentacje cyfrowe
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Termin: 17.10.2023 r. – 14.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP

Temat: Tworzenie map myśli na przykładzie Poppleta
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: Aneta Przybyłowicz
Termin: 17.10.2023 r. – 14.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP

Temat: Padlet najprostszym narzędziem cyfrowym do tworzenia tablic wirtualnych
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: Ernest Pidzik
Termin: 17.10.2023 r. – 14.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP

Temat: Tworzenie webquestów przy wykorzystaniu witryn Google
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: 1.11.2023 r. – 30.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP

Temat: Wirtualne galerie prac uczniów w programie Artsteps
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: 1.11.2023 r. – 30.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP

Temat: Prawo autorskie w pracy nauczyciela 
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, inni nauczyciele zainteresowani tematem
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: 1.11.2023 r. – 30.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP


Oferta nauczycieli-konsultantów – listopad/grudzień 2023 r.

Skip to content