Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

SEMINARIUM

Temat: Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska i jego interpretacja. Wskazówki merytoryczne i metodyczne do pracy z uczniami
Data: 21.03.2019 r.
Godzina: 15.30- 17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Krawczyk, A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele historii, przedmiotów humanistycznych, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.03.2019 r.

 

Temat: Rola nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Data: 1.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.03.2019 r.

 

WARSZTATY

Temat: Wprowadzanie zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
Data: 12.03.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: R. Lipniewska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.03.2019 r.

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Temat: Samodzielność, innowacyjność i kreatywność ucznia w bibliotece szkolnej. Spotkanie drugie
Data: 4.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

 

Temat: Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie
Data: 4.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 109, piętro I
Odpowiada: K. Kucharzewska, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.03.2019 r.