Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria, szkolenia zdalne


WIDEOKONFERENCJE

Temat: Działania promujące czytelnictwo w szkole podstawowej w ramach realizacji NPRCz
Data: 16.05.2023 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: Google Meet
Forma: Wideokonferencja
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2023 r.


PLATFORMA MOODLE PBP

Temat: Prawo autorskie w pracy nauczyciela
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle PBP
Odpowiada: Anna Płusa, dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia

Temat: Emaze – atrakcyjne prezentacje cyfrowe
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle PBP
Odpowiada: Ernest Pidzik, Aneta Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia

Temat: Wirtualne galerie prac uczniów w programie Artsteps
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle PBP
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia

Temat: Tworzenie webquestów przy wykorzystaniu witryn Google
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle PBP
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia

Temat: Tworzenie map myśli na przykładzie Poppleta
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle PBP
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia

Temat: Padlet najprostszym narzędziem cyfrowym do tworzenia tablic wirtualnych
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle PBP
Odpowiada: Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia