Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

SEMINARIUM

Temat: Rola biblioteki szkolnej w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów
Data: 20.02.2019 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.02.2019 r.

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Temat: Programujemy w bibliotece
Data: 10.01.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Dąbrowska, A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.01.2019 r.

 

Temat: Samodzielność, innowacyjność i kreatywność ucznia w bibliotece szkolnej
Data: 14.01.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.01.2019 r.