Oferta wspomagania

 


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli wszystkich przedmiotów, wspieranie nowatorskich inicjatyw,

wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria, szkolenia zdalne


WIDEOKONFERENCJE

Temat: Prawa dziecka w uczeniu, nauczaniu i wychowaniu
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Forma: wideokonferencja
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: 11.06.2024 r., godz. 9.00-10.30
Miejsce: Platforma Skype
Karta zgłoszenia

Temat: Prawa dziecka w uczeniu, nauczaniu i wychowaniu
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Forma: wideokonferencja
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: 12.06.2024 r., godz. 14.30-16.00
Miejsce: Platforma Skype
Karta zgłoszenia


KONFERENCJE

Temat: „Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – w kręgu regionalizmu” w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom
Grupa docelowa: nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy placówek oświatowych oraz studenci kierunków pedagogicznych
Forma: konferencja
Prowadzący: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Termin: 28.05.2024 r.,godz. 14.00-16.30
Miejsce: Aula Forum RODN „WOM” w Częstochowie
Karta zgłoszenia


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Temat: Jak zachęcić dzieci do czytania? Podsumowanie pracy sieci – spotkanie piąte
Grupa docelowa: uczestnicy sieci  współpracy i samokształcenia “Jak zachęcić dzieci do czytania”
Forma: warsztaty
Prowadzący: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Termin: 8.05.2024 r., godz. 15.30-17.45
Miejsce: PBP RODN “WOM” s. 109

Temat: Literatura w biblioterapii – spotkanie drugie
Grupa docelowa: uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia “Książka na receptę – literatura biblioterapeutyczna w pracy nauczyciela”
Forma: online
Prowadzący: Katarzyna  Kucharzewska
Termin: 15.05.2024 r., godz. 15.30-17.00
Miejsce: Platforma ClickMeeting

Temat: Jak edukować uczniów o prawie autorskim, licencjach Creative Commons, domenie publicznej pracując warsztatowo? – spotkanie piąte
Grupa docelowa: nauczyciele uczestniczący w pracach sieci “Wikipedia na zastępstwie”
Forma: online
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa, Wioletta Matusiak
Termin: 28.05.2024 r., godz. 11.00-12.30
Miejsce: Platforma Teams
Karta zgłoszenia

Temat: Książka  na receptę – warsztaty i podsumowanie pracy sieci  – spotkanie trzecie
Grupa docelowa: uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia “Książka na receptę – literatura biblioterapeutyczna w pracy nauczyciela”
Forma: warsztaty
Prowadzący: Katarzyna Kucharzewska
Termin: 5.06.2024 r. ,godz. 15.00-17.15
Miejsce: PBP RODN „WOM”, s. 109


SZKOLENIA NA PLATFORMIE MOODLE PBP

Temat: Emaze – atrakcyjne prezentacje cyfrowe
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich szkół i placówek oświatowych
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Termin: do 14.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP
Karta zgłoszenia

Temat: Tworzenie map myśli na przykładzie Poppleta
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich szkół i placówek oświatowych
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: Aneta Przybyłowicz
Termin: do 14.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP
Karta zgłoszenia

Temat: Padlet najprostszym narzędziem cyfrowym do tworzenia tablic wirtualnych
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich szkół i placówek oświatowych
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: Ernest Pidzik
Termin: do 14.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP
Karta zgłoszenia

Temat: Tworzenie webquestów przy wykorzystaniu witryn Google
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich szkół i placówek oświatowych
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: do 28.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP
Karta zgłoszenia

Temat: Wirtualne galerie prac uczniów w programie Artsteps
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich szkół i placówek oświatowych
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: do 28.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP
Karta zgłoszenia

Temat: Prawo autorskie w pracy nauczyciela 
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich szkół i placówek oświatowych
Forma: szkolenie na platformie Moodle PBP
Prowadzący: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Termin: do 28.06.2024 r.
Miejsce: szkolenie na platformie Moodle PBP
Karta zgłoszenia

Skip to content