Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Temat: Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych? – trzecie spotkanie stacjonarne
Data: 13.06.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół

 

SEMINARIA

SEMINARIUM ODWOŁANE!

Temat: Polona i Academica – zasoby cyfrowe w edukacji
Data: 23.05.2018 r.
Godzina: 13.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, RODN „WOM”, Aula „Forum”
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa, Ivo Hryniewicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół

KONFERENCJE

Temat: Rok 2018 – rokiem Praw Kobiet i Profilaktyki Raka Piersi
Data: 07.06.2018 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, RODN „WOM”, Aula „Forum”
Odpowiada: dr hab. Agnieszka Czajkowska, Elżbieta Markowska, dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 04.06.2018 r.

KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
Data: 21.05.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice
Karty zgłoszenia: do 18.05.2018 r.