Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

 

WARSZTATY

Temat: Multimedialny polonista – jak sprawdzić wiedzę o lekturze z wykorzystaniem aplikacji Kahoot i kodów QR?
Data: 17. 10. 2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.10.2019 r.


KONFERENCJE

Temat: Konferencja informacyjno-szkoleniowa. Wdrażanie nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej
Data: 25.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.09.2019 r.