Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

SEMINARIUM

Temat: Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży
Data: 5. 06. 2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2. 06. 2019 r.


WARSZTATY

Temat: Multimedialny polonista (cz. 4) – piszemy opowiadanie w programie Story Jumper
Data: 9. 05. 2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego i przedmiotów humanistycznych, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 9. 05. 2019 r.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Temat: Samodzielność, innowacyjność i kreatywność ucznia w bibliotece szkolnej. Spotkanie trzecie
Data: 20. 05. 2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Temat: Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Spotkanie trzecie
Data: 15. 05. 2019 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 109, piętro I
Odpowiada: K. Kucharzewska, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół


KONFERENCJE

Temat: Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez poznawanie dziedzictwa kulturalnego regionu (konferencja połączona z warsztatami)
Data: 30. 05. 2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27. 05. 2019 r.