Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

KONFERENCJE

 

Temat: Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
Data: 25.09.2018 r.
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i bibliotek pedagogicznych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2018 r.
Temat: XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie
Data: 16.10.2018 r.
Godzina: 14.00-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr Renata Sowada, Renata Lipniewska, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i bibliotek pedagogicznych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2018 r.