Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria


SEMINARIA

Temat: Egzamin ósmoklasisty – rozprawka. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pisaniu rozprawki
Data: 30. 03. 2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27. 03. 2020 r.


WARSZTATY

Temat: Plickers – nowoczesna aplikacja do przeprowadzania quizów i testów
Data: 2. 04. 2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Pidzik, A. Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30. 03. 2020 r.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Temat: Biblioterapia i inne techniki relaksacyjne w pracy nauczyciela – pierwsze spotkanie stacjonarne
Data: 30. 03. 2020 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 109, piętro I
Odpowiada: K. Kucharzewska, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27. 03. 2020 r.