Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria, szkolenia zdalne


Temat: Książka alternatywą dla internetu w czasie ferii zimowych
Data: 11.01.2023 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Forma: Wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.01.2023 r.

Temat: Prawo autorskie w pracy nauczyciela bibliotekarza
Data: 2.01.2023 r.-15.06.2023 r.
Godzina: 00.00-00.00
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle
Odpowiada: Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do !!.01.2023 r.

Temat: Tworzenie webquestów przy wykorzystaniu witryn Google
Data: 2.01.2023 r.-15.06.2023 r.
Godzina: 00.00-00.01
Miejsce: online
Forma: Szkolenie na platformie Moodle
Odpowiada: dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.12.2022 r.

Temat: Nauczyciel bibliotekarz na zastępstwie
Data: 10.02.2023 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Forma: Wideokonferencja
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2023 r.

Temat: 21 ciekawych, edukacyjnych stron internetowych, które warto znać i z nich korzystać bez logowania
Data: 23.02.2023 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Forma: Wideokonferencja
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.02.2023 r.