Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria


SZKOLENIA ONLINE

Temat: Wykorzystanie webquestu w pracy nauczyciela (platforma Skype)
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 12.30-14.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r. do godz. 11.30

 

Temat: Narzędzia promocji czytelnictwa w pracy zdalnej
Data: 21.09.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r. do godz. 11.00

 

Temat: Rola literatury w kształtowaniu postaw i zachowań uczniów w szkole oraz w świecie wirtualnym
Data: 28.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.09.2020 r. do godz. 14.00