Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria


WIDEOKONFERENCJE

Temat: Praca z lekturą w klasie zróżnicowanej (platforma Skype)
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Płusa, dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r. do godz. 10.00
Temat: Metody i techniki relaksacyjne stosowane w biblioterapii
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r. do godz. 14.00