Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria


SZKOLENIA I SEMINARIA ONLINE

Temat: Promowanie czytelnictwa w okresie pandemii (platforma Skype)
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

 

Temat: Interaktywne testy wiedzy metodą pracy z lekturą (platforma Skype)
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

 

Temat: Promowanie czytelnictwa w okresie pandemii (platforma Skype)
Data: 3.12.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

 

Temat: Terapeutyczna wartość książki i cyfrowy dobrostan w dobie pandemii
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

 

Temat: Interaktywne formy sprawdzania wiedzy z języka polskiego w edukacji stacjonarnej i zdalnej
8.12.2020 r. (warsztaty online)
8.12-11.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

 

Temat: Interaktywne formy sprawdzania wiedzy z języka polskiego w edukacji stacjonarnej i zdalnej
11.12.2020 r. (warsztaty online)
11.12-15.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2020 r.