Partnerstwo

Zapraszamy do współpracy w ramach Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Zasady współpracy zawarte są w Regulaminie Partnerstwa z RODN „WOM” w Częstochowie, w Załączniku nr 1 i w Załączniku nr 2.