Lelów


 RELACJA Z PODSUMOWANIA KONKURSÓW CZYTELNICZYCH

10 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie odbył się apel zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkanie miało na celu włączenie się w obchody  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji w październiku i listopadzie zostały zorganizowane dwa konkursy szkolne.

Książka przyszłości

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie książki przyszłości w oparciu o własną wizję.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Aleksandra Madej – kl. VI

II miejsce – Marta Bożek – kl. IV a

III miejsce – Marcin Kowalik – kl. IV a

Hubert Ptasik –  kl. IV a

Konrad Zasuń – kl.-  IV a

Wyróżnienie – Albert Labocha – kl. IV b

Andżelika Latosińska – kl. VI

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Droga do niepodległości – konkurs ładnego pisania
– O Dyrektorskie pióro

Konkurs skierowany był do uczniów klasy VII,  VIII Szkoły Podstawowej oraz III a, III  s Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zadaniem uczestników konkursu było odręczne napisanie wybranego tekstu o tematyce niepodległościowej, dowolnym narzędziem ( pióro, długopis, ołówek itp.). Praca mogła zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki.

Dyrektorskie pióro otrzymali:

Weronika Haładus  – kl. III a – I miejsce

Agata Gorzkowska – kl. III s – II miejsce

Natalia Kitala  – kl. III s – III miejsce

Kacper Gorczyczyński-  kl. III a – III miejsce

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Podczas apelu uczniowie przypomnieli krótką historię samego święta, rolę biblioteki i książki

w życiu szkoły i ucznia, recytowali wiersze o książce i czytaniu, odgadywali zagadki literackie.

Prace konkursowe uczniowie mogą oglądać na wystawce w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz zachęciliśmy do wypożyczania i czytania książek pamiętając o słowach naszej noblistki

Wisławy Szymborskiej Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Serdecznie dziękujemy za współpracę pani Renacie Wawer i Agnieszce Kowalik.

tekst i zdjęcia: Jadwiga Górecka 


  Światowy Dzień Pluszowego Misia 2018

23 i 27 listopada 2018 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie zorganizowały spotkania.

23 listopada 2018 r. gościliśmy wychowawców i  uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie oraz Szkoły Podstawowej w Ślęzanach.  Goście przybyli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie w towarzystwie swoich pluszowych ulubieńców. Biletem wstępu na urodzinowe przyjęcie było przybicie na ręce pieczątki z podobizną misia. Uczniowie wysłuchali historii pluszowej zabawki i zostali zaproszeni do obejrzenia inscenizacji Urodziny Misia. W rolę aktorów wcielili się pracownicy obu bibliotek. Dzieci składając urodzinowe życzenia wręczyły Jubilatowi tort i laurkę, następnie wyrecytowały wiersze i wszyscy wspólnie zaśpiewali tradycyjne 100 lat. W dalszej części spotkania Miś zaprosił dzieci do wspólnej zabawy: konkursów, pląsów, zagadek i śpiewu. Na zakończenie Miś podziękował swoim gościom za przybycie, wręczył wychowawcom klas pamiątkowe dyplomy, poczęstował małym co nieco i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

27 listopada 2018 r. gośćmi Pluszowego Misia były przedszkolaki z Przedszkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie oraz Przedszkola w Ślęzanach. Dzieci poznały historię pluszowej maskotki, obejrzały przedstawienie Urodziny Misia, złożyły Misiowi urodzinowe życzenia, wysłuchały bajki O Maszy i Niedźwiedziu, po czym włączyły się do wspólnej zabawy. Miś podziękował i pożegnał swoich małych gości zapraszając ich za rok na swoje 117 urodziny.

 Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w spotkaniach.

Tekst: Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Beata Wizdorf-Złotorowicz


 

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe
do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”
w roku szkolnym 2018/2019

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

  • klasy I-IV
  • klasy V-VIII

Konkurs przebiega w czterech etapach:

  • pierwszy – szkolno-biblioteczny (6.11.2018r.-31.01.2019r.)
  • drugi – powiatowy (28.02.2019r.)
  • trzeci – półfinał wojewódzki (28.03.2019r.)
  • czwarty – finał ogólnopolski (10.05.2019r.)

Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie internetowej www.wielka-liga.pl.

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. (prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami). Koordynator powiatowy wprowadza dane do systemu obsługi projektu. Na adresy e-mail podane przy rejestracji zostaną wysłane linki aktywacyjne.

Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2018/2019:

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego,

adres:
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

kontakt:
Anna Hiller, tel. 34 360 60 04 w. 248, hiller@womczest.edu.pl
Anna Dąbrowska, tel. 34 360 60 04 w. 248, dabrowska@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.

Zapraszamy do współpracy.


„Czytanie wartości 2018 / 2019” –    piąta edycja

    W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy piątą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Zajęcia będą odbywały się   od 01.10.2018 r. – do 08.02.2019 r. w sali lekcyjnej  1 raz w tygodniu. Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych pozycji podzielona jest na cztery  obszary: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość. Czytanie każdej kolejnej wartości zostanie poprzedzone jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania. Po każdorazowym czytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek. W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie. Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.Narodowe Czytanie 2018

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie włączyły się do siódmej edycji Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania zorganizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej.

W sobotę 8 września 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie spotkali się wszyscy zainteresowani lekturą tegorocznego Narodowego Czytania odbywającego się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Uczestników przywitała Dyrektor GBP w Lelowie,  następnie głos zabrał Wójt Gminy Lelów, odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dla upamiętnienia Roku Niepodległości wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy. Uczennice Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości Stefana Żeromskiego.

Po wprowadzeniu przez kierownika PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie w genezę

i ideę utworu przystąpiono do czytania powieści Stefana Żeromskiego Przedwiośnie w adaptacji autorstwa Andrzeja Dobosza.

W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele różnych instytucji lokalnych: Urzędu Gminy, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Klubu Seniora, Spiżarni Jurajskiej,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Chętni obejrzeli okolicznościową wystawę i otrzymali pamiątkowy stempel na  przyniesionym egzemplarzu książki.

Dla dopełnienia miłej atmosfery goście częstowali się kawą i domowym ciastem  oraz pasztecikami z czerwonym barszczem.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w uroczystości i pomoc w jej przygotowaniu.

 

                                            tekst: Dorota Kulawiak

                                                                                      zdjęcia: Jadwiga Górecka,
Anna Teleszko,
Beata Wizdorf-Złotorowicz


WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

    W lipcu nasza biblioteka we współpracy ze świetlicą środowiskową w Lelowie przeprowadziła cztery zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Wspólnie czytaliśmy fragmenty wybranych książek, rozwiązywaliśmy rebusy, zagadki, krzyżówki literackie, ćwiczyliśmy sprawność językową poprzez różnego rodzaju zabawy.


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 6 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Polecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu altnauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.