Lelów


Informujemy, iż w okresie wakacyjnym, od 01.07.2019 r. do 31.08.2019r. biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–15.00.


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2018/2019

13 czerwca 2019 r. odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu

gminy Lelów i trwał od 10 września 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019  i zostali szkolnymi molami bibliotecznymi. O tytuł  Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018/2019  rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lelowie, Nakle, Podlesiu i Ślęzanach.

Statuetkę i tytuł Międzyszkolnego  Mola Bibliotecznego 2018 / 2019

otrzymała

Karina Zymek

uczennica kl. VII  Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajęła Magdalena Soja

uczennica kl. II b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce – Małgorzata Piętak

uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

IV miejsce – Laura Pawlik

uczennica kl. III Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle

Laureatka I miejsca otrzymała statuetkę Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018 / 2019, dyplom oraz  książkę, pozostali laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie  gratulujemy.

Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.


TYDZIEŃ BIBLIOTEK    8 – 15 maja 2019 r.  relacja ze spotkania

27  maja 2019 roku w naszej bibliotece po raz kolejny gościliśmy wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.  Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Tematem przewodnim było: Życie – moja samodzielna rola.

Wprowadzeniem do tematu była zabawa z imieniem, polegająca na odpowiednim dopasowaniu przez dzieci cech charakteru rozpoczynających się od liter swojego imienia. Jej celem było ukazanie różnorodności każdego z nas w wyglądzie zewnętrznym i cechach osobowości. Aby ukazać, że człowiek w życiu pełni  różne role nie zawsze zależne od niego samego uczestnicy spotkania losowali zadania do wykonania np. zatańcz jak baletnica, przeczytaj fragment książki, narysuj dowolne zwierzę, zaśpiewaj itp. Na podstawie wysłuchanego opowiadania O pogoni za szczęściem każdy mógł się wypowiedzieć: czym dla niego jest szczęście, z czym mu się kojarzy, jakich dokonujemy wyborów i jakie ponosimy ich konsekwencje. Podsumowaniem tych wypowiedzi było wspólne stworzenie Przepisu na szczęście. Ponadto dzieci układały z rozsypanek wyrazowych hasła związane z omawianym tematem, malowały rysunki, odgadywały zagadki. Końcowym etapem zajęć było wykonanie wspólnej pracy w oparciu o wcześniej powierzone zadania. W podziękowaniu za spotkanie uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy wychowawcom Pani Danucie Kot i Agnieszce Nowak oraz wychowankom SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku za udział w spotkaniu.

Życzymy samych dobrych ról w życiu.


Międzypowiatowy  konkurs ortograficzny Mistrz Ortografii 2019 – relacja

22 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie odbył się konkurs ortograficzny Mistrz Ortografii 2019.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego.

Organizatorami konkursu byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Patronat nad konkursem objął  Pan Krzysztof Molenda Wójt Gminy Lelów.

W konkursie uczestniczyło 32 uczniów z 7 szkół:

Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, Szkoły Podstawowej w Podlesiu,  Szkoły Podstawowe j im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej, Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach, Szkoły Podstawowej w Niegowie i Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach.

Tekst dyktanda opracowała Pani Stanisława Napora.

Komisja  po sprawdzeniu prac przyznała tytuł:

Międzypowiatowego Mistrza Ortografii 2019 Patrykowi Klimasowi, uczniowi klasy VIII Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

Międzypowiatowego Wicemistrza Ortografii 2019 Oliwii Kot, uczennicy klasy VIII B Szkoły Podstawowej w Niegowie

Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Koper, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom

dziękujemy za udział w konkursie.


W krainie bajek podsumowanie cyklu zajęć

W maju zakończyliśmy cykl spotkań promujących edukację czytelniczą pod nazwą W krainie bajek. W zajęciach udział brały 6- latki z Przedszkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.
Od 6 marca do 8 maja 2019  r. odbyło się siedem zajęć z wykorzystaniem elementów biblioterapii. Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zawarcia z dziećmi kontraktu i zapoznania się z ogólnymi celami zajęć.

W dalszej części spotkań tematyka czytanych utworów związana była z edukacją społeczno-emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwoliły one dzieciom w przystępny sposób zrozumieć pewne zależności, rozwijać i  poszerzać wiedzę o otaczającym ich świecie.

Podsumowaniem zdobytych przez dzieci wiadomości była umiejętność właściwego podziału poznanych wartości, które zostały ukryte w balonikach. Uśmiechnięta i smutna  „buzia” symbolizowały zgodne i niezgodne postępowanie z przyjętymi normami społecznymi. Na pamiątkę spotkań grupa otrzymała dyplom.

                          Pani Emilii Miłek dziękujemy za współpracę.


Litery znam więc czytam sam– relacja z konkursu

Dnia 3 kwietnia 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie odbyła się V edycja konkursu pięknego czytania „Litery znam, więc czytam sam”.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów.
Uczestnicy konkursu czytali tekst wyuczony a następnie losowali tekst nowy.
Ocenie podlegały : płynność i bezbłędność czytania, dykcja, interpretacja czytanego tekstu.
Zmagania uczestników konkursu oceniała komisja, która przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Laura Pawlik – Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Nakle
II miejsce – Barbara Kwiecień – Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Nakle
III miejsce – Maja Świątek – Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie
III miejsce – Jakub Bielas – Szkoła Podstawowa w Podlesiu
Wyróżnienie – Lena Piaszczyk – Szkoła Podstawowa w Podlesiu
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

tekst : Dorota Kulawiak
zdjęcia: Dorota Kulawiak, Jadwiga Górecka


Jaka to bajka? –  podsumowanie konkursu czytelniczego

6 lutego 2019 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie odbył się konkurs czytelniczy Jaka to bajka? skierowany do uczniów klas II – III Szkoły Podstawowej. Głównym jego celem było wdrażanie dzieci do postrzegania książki jako źródła przeżyć i emocji oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce –   Urszula Okularczyk – kl. III
II miejsce –  Lena Madej – kl. II a
                     Zuzanna Kamińska – kl. II a
                     Wiktor Szeszuła – kl. II b
III miejsce –  Natalia Wójcik – kl. II a
                      Mateusz Dors – kl. II a
                      Aleksandra Świątek – kl. III

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło 11 marca  2019 roku podczas apelu szkolnego.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy, Paniom z biblioteki szkolnej dziękujemy za współpracę.

tekst: Dorota Kulawiak
zdjęcia: Jadwiga Górecka


 RELACJA Z PODSUMOWANIA KONKURSÓW CZYTELNICZYCH

10 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie odbył się apel zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkanie miało na celu włączenie się w obchody  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji w październiku i listopadzie zostały zorganizowane dwa konkursy szkolne.

Książka przyszłości

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie książki przyszłości w oparciu o własną wizję.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Aleksandra Madej – kl. VI

II miejsce – Marta Bożek – kl. IV a

III miejsce – Marcin Kowalik – kl. IV a

Hubert Ptasik –  kl. IV a

Konrad Zasuń – kl.-  IV a

Wyróżnienie – Albert Labocha – kl. IV b

Andżelika Latosińska – kl. VI

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Droga do niepodległości – konkurs ładnego pisania
– O Dyrektorskie pióro

Konkurs skierowany był do uczniów klasy VII,  VIII Szkoły Podstawowej oraz III a, III  s Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zadaniem uczestników konkursu było odręczne napisanie wybranego tekstu o tematyce niepodległościowej, dowolnym narzędziem ( pióro, długopis, ołówek itp.). Praca mogła zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki.

Dyrektorskie pióro otrzymali:

Weronika Haładus  – kl. III a – I miejsce

Agata Gorzkowska – kl. III s – II miejsce

Natalia Kitala  – kl. III s – III miejsce

Kacper Gorczyczyński-  kl. III a – III miejsce

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Podczas apelu uczniowie przypomnieli krótką historię samego święta, rolę biblioteki i książki

w życiu szkoły i ucznia, recytowali wiersze o książce i czytaniu, odgadywali zagadki literackie.

Prace konkursowe uczniowie mogą oglądać na wystawce w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz zachęciliśmy do wypożyczania i czytania książek pamiętając o słowach naszej noblistki

Wisławy Szymborskiej Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Serdecznie dziękujemy za współpracę pani Renacie Wawer i Agnieszce Kowalik.

tekst i zdjęcia: Jadwiga Górecka


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 6 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Polecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu altnauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.