Lelów


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


„Czytanie wartości 2019/2020” szósta  edycja

W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy szóstą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w terminie od 07.10.2019 r. – do 21.02.2020 r.

Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych utworów podzielona jest na pięć obszarów: szacunek, uczciwość, empatia, rodzina, dobre maniery.

Czytanie każdej wartości zostanie poprzedzone jej omówieniem i zachęceniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym przeczytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem opisany w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości, np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek.

W projekcie wykorzystane zostaną książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.


NARODOWE CZYTANIE 2019

OSIEM LEKTUR NA ÓSME NARODOWE CZYTANIE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie Filia w Lelowie  i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie po raz ósmy włączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. W sobotę 7 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie spotkali się wszyscy zainteresowani lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Z pośród ośmiu zaproponowanych lektur do wspólnego czytania wybraliśmy: Dym Marii Konopnickiej oraz opowiadanie Sawa ze zbioru Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego. Po przywitaniu uczestników, odczytaniu listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, krótkim wprowadzeniu w genezę utworów przystąpiono do czytania. W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele różnych instytucji lokalnych: Urzędu Gminy, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Klubu Seniora,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.  Chętni obejrzeli okolicznościową wystawę i otrzymali pamiątkowy stempel na  przyniesionym egzemplarzu książki. Miłą atmosferę spotkania dopełnił wspólny śpiew przy dźwiękach akordeonu przeplatany quizem o czytanych lekturach.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak, Jadwiga Górecka

 

 

 

 

 

 

 

 


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


MIĘDZYSZKOLNY MÓL BIBLIOTECZNY 2018/2019

13 czerwca 2019 r. odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lelów i trwał od 10 września 2018 r. do 31 maja 2019 r. Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019  i zostali szkolnymi molami bibliotecznymi. O tytuł  Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018/2019  rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lelowie, Nakle, Podlesiu i Ślęzanach.

Statuetkę i tytuł Międzyszkolnego  Mola Bibliotecznego 2018 / 2019

otrzymała

Karina Zymek

uczennica kl. VII  Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajęła Magdalena Soja

uczennica kl. II b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce – Małgorzata Piętak

uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

IV miejsce – Laura Pawlik

uczennica kl. III Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle

Laureatka I miejsca otrzymała statuetkę Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018 / 2019, dyplom oraz  książkę. Pozostali laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie  gratulujemy. Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020


Polecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu altnauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.