Lelów


Informujemy, że 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00-15.00


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


Litery znam więc czytam sam– relacja z konkursu

Dnia 3 kwietnia 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie odbyła się V edycja konkursu pięknego czytania „Litery znam, więc czytam sam”.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów.
Uczestnicy konkursu czytali tekst wyuczony a następnie losowali tekst nowy.
Ocenie podlegały : płynność i bezbłędność czytania, dykcja, interpretacja czytanego tekstu.
Zmagania uczestników konkursu oceniała komisja, która przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Laura Pawlik – Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Nakle
II miejsce – Barbara Kwiecień – Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Nakle
III miejsce – Maja Świątek – Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie
III miejsce – Jakub Bielas – Szkoła Podstawowa w Podlesiu
Wyróżnienie – Lena Piaszczyk – Szkoła Podstawowa w Podlesiu
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

tekst : Dorota Kulawiak
zdjęcia: Dorota Kulawiak, Jadwiga Górecka


Jaka to bajka? –  podsumowanie konkursu czytelniczego

6 lutego 2019 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie odbył się konkurs czytelniczy Jaka to bajka? skierowany do uczniów klas II – III Szkoły Podstawowej. Głównym jego celem było wdrażanie dzieci do postrzegania książki jako źródła przeżyć i emocji oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce –   Urszula Okularczyk – kl. III
II miejsce –  Lena Madej – kl. II a
                     Zuzanna Kamińska – kl. II a
                     Wiktor Szeszuła – kl. II b
III miejsce –  Natalia Wójcik – kl. II a
                      Mateusz Dors – kl. II a
                      Aleksandra Świątek – kl. III

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło 11 marca  2019 roku podczas apelu szkolnego.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy, Paniom z biblioteki szkolnej dziękujemy za współpracę.

tekst: Dorota Kulawiak
zdjęcia: Jadwiga Górecka

 

 

 

 


 W krainie bajek

Rozpoczynamy trzecią edycję spotkań czytelniczych  z grupą 6-latków Przedszkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia W krainie bajek będą odbywały się od  01.03.2019 r. – do 30.04.2019 r. raz w tygodniu w sali lekcyjnej.   Tematyka czytanych utworów związana jest z edukacją społeczno-emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym .  Zajęcia będą zawierały elementy biblioterapii, pozwalające dzieciom w przystępny sposób przyswoić  wiedzę na temat różnych  zachowań i emocji z tym związanych.


Czytanie wartości  2018/2019  podsumowanie projektu

W ramach projektu „Czytanie wartości” zakończyliśmy piątą edycję spotkań z uczniami klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Spotkania odbywały się raz w tygodniu od 01.10.2018 r. do 01.02.2019 r. Odbyło się 16 spotkań, celem których było skierowanie uwagi dzieci na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w baśniach, bajkach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji została podzielona na cztery obszary : szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość. Czytanie każdej wartości  poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania. Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównywały je do różnych, znanych sobie sytuacji. Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały  wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię. Na zakończenie czytań, w ramach ewaluacji, dzieci tworzyły Drzewo wartości, na którym umieszczały wszystkie zapamiętane pozytywne cechy charakteru, zaś cechy negatywne lokowały w słoiczku, który zamknęły i umieściły pod drzewem jako niewarte naśladowania. Dzieci wykazały zachowania zgodne  z obowiązującymi normami postępowania. Wykonana praca pozostała w klasie.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pasowanie na czytelnika biblioteki  2019

31 stycznia 2019 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki. Spotkanie miało miejsce  w bibliotece szkolnej. Uczniowie poznali zasady wypożyczania i zwracania książek, wskazywali różnicę między biblioteką a księgarnią, wysłuchali wiersza Jana Huszcza Skarga książki, poznali prośby książki, odgadywali zagadki literackie. Następnie pierwszoklasiści ślubowali, że czytając książki, będą je szanować i dbać o nie, po czym Pani Dyrektor pasowała każdego ucznia na czytelnika i przyjaciela biblioteki. Na pamiątkę tej chwili mali czytelnicy otrzymali zakładki do książki, dyplom oraz drobne upominki.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych lektur. Pani Dyrektor, wychowawczyni kl. I oraz Paniom z biblioteki szkolnej dziękujemy za współpracę.

                                Tekst i zdjęcie: Jadwiga Górecka


 RELACJA Z PODSUMOWANIA KONKURSÓW CZYTELNICZYCH

10 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie odbył się apel zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkanie miało na celu włączenie się w obchody  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji w październiku i listopadzie zostały zorganizowane dwa konkursy szkolne.

Książka przyszłości

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie książki przyszłości w oparciu o własną wizję.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Aleksandra Madej – kl. VI

II miejsce – Marta Bożek – kl. IV a

III miejsce – Marcin Kowalik – kl. IV a

Hubert Ptasik –  kl. IV a

Konrad Zasuń – kl.-  IV a

Wyróżnienie – Albert Labocha – kl. IV b

Andżelika Latosińska – kl. VI

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Droga do niepodległości – konkurs ładnego pisania
– O Dyrektorskie pióro

Konkurs skierowany był do uczniów klasy VII,  VIII Szkoły Podstawowej oraz III a, III  s Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zadaniem uczestników konkursu było odręczne napisanie wybranego tekstu o tematyce niepodległościowej, dowolnym narzędziem ( pióro, długopis, ołówek itp.). Praca mogła zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki.

Dyrektorskie pióro otrzymali:

Weronika Haładus  – kl. III a – I miejsce

Agata Gorzkowska – kl. III s – II miejsce

Natalia Kitala  – kl. III s – III miejsce

Kacper Gorczyczyński-  kl. III a – III miejsce

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Podczas apelu uczniowie przypomnieli krótką historię samego święta, rolę biblioteki i książki

w życiu szkoły i ucznia, recytowali wiersze o książce i czytaniu, odgadywali zagadki literackie.

Prace konkursowe uczniowie mogą oglądać na wystawce w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz zachęciliśmy do wypożyczania i czytania książek pamiętając o słowach naszej noblistki

Wisławy Szymborskiej Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Serdecznie dziękujemy za współpracę pani Renacie Wawer i Agnieszce Kowalik.

tekst i zdjęcia: Jadwiga Górecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Światowy Dzień Pluszowego Misia 2018

23 i 27 listopada 2018 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie zorganizowały spotkania.

23 listopada 2018 r. gościliśmy wychowawców i  uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie oraz Szkoły Podstawowej w Ślęzanach.  Goście przybyli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie w towarzystwie swoich pluszowych ulubieńców. Biletem wstępu na urodzinowe przyjęcie było przybicie na ręce pieczątki z podobizną misia. Uczniowie wysłuchali historii pluszowej zabawki i zostali zaproszeni do obejrzenia inscenizacji Urodziny Misia. W rolę aktorów wcielili się pracownicy obu bibliotek. Dzieci składając urodzinowe życzenia wręczyły Jubilatowi tort i laurkę, następnie wyrecytowały wiersze i wszyscy wspólnie zaśpiewali tradycyjne 100 lat. W dalszej części spotkania Miś zaprosił dzieci do wspólnej zabawy: konkursów, pląsów, zagadek i śpiewu. Na zakończenie Miś podziękował swoim gościom za przybycie, wręczył wychowawcom klas pamiątkowe dyplomy, poczęstował małym co nieco i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

27 listopada 2018 r. gośćmi Pluszowego Misia były przedszkolaki z Przedszkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie oraz Przedszkola w Ślęzanach. Dzieci poznały historię pluszowej maskotki, obejrzały przedstawienie Urodziny Misia, złożyły Misiowi urodzinowe życzenia, wysłuchały bajki O Maszy i Niedźwiedziu, po czym włączyły się do wspólnej zabawy. Miś podziękował i pożegnał swoich małych gości zapraszając ich za rok na swoje 117 urodziny.

 Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w spotkaniach.

Tekst: Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Beata Wizdorf-Złotorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe
do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”
w roku szkolnym 2018/2019

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

  • klasy I-IV
  • klasy V-VIII

Konkurs przebiega w czterech etapach:

  • pierwszy – szkolno-biblioteczny (6.11.2018r.-31.01.2019r.)
  • drugi – powiatowy (28.02.2019r.)
  • trzeci – półfinał wojewódzki (28.03.2019r.)
  • czwarty – finał ogólnopolski (10.05.2019r.)

Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie internetowej www.wielka-liga.pl.

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. (prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami). Koordynator powiatowy wprowadza dane do systemu obsługi projektu. Na adresy e-mail podane przy rejestracji zostaną wysłane linki aktywacyjne.

Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2018/2019:

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego,

adres:
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

kontakt:
Anna Hiller, tel. 34 360 60 04 w. 248, hiller@womczest.edu.pl
Anna Dąbrowska, tel. 34 360 60 04 w. 248, dabrowska@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.

Zapraszamy do współpracy.


„Czytanie wartości 2018 / 2019” –    piąta edycja

    W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy piątą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Zajęcia będą odbywały się   od 01.10.2018 r. – do 08.02.2019 r. w sali lekcyjnej  1 raz w tygodniu. Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych pozycji podzielona jest na cztery  obszary: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość. Czytanie każdej kolejnej wartości zostanie poprzedzone jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania. Po każdorazowym czytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek. W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie. Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.Narodowe Czytanie 2018

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie włączyły się do siódmej edycji Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania zorganizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej.

W sobotę 8 września 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie spotkali się wszyscy zainteresowani lekturą tegorocznego Narodowego Czytania odbywającego się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Uczestników przywitała Dyrektor GBP w Lelowie,  następnie głos zabrał Wójt Gminy Lelów, odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dla upamiętnienia Roku Niepodległości wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy. Uczennice Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości Stefana Żeromskiego.

Po wprowadzeniu przez kierownika PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie w genezę

i ideę utworu przystąpiono do czytania powieści Stefana Żeromskiego Przedwiośnie w adaptacji autorstwa Andrzeja Dobosza.

W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele różnych instytucji lokalnych: Urzędu Gminy, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Klubu Seniora, Spiżarni Jurajskiej,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Chętni obejrzeli okolicznościową wystawę i otrzymali pamiątkowy stempel na  przyniesionym egzemplarzu książki.

Dla dopełnienia miłej atmosfery goście częstowali się kawą i domowym ciastem  oraz pasztecikami z czerwonym barszczem.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w uroczystości i pomoc w jej przygotowaniu.

 

                                            tekst: Dorota Kulawiak

                                                                                      zdjęcia: Jadwiga Górecka,
Anna Teleszko,
Beata Wizdorf-Złotorowicz


WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

    W lipcu nasza biblioteka we współpracy ze świetlicą środowiskową w Lelowie przeprowadziła cztery zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Wspólnie czytaliśmy fragmenty wybranych książek, rozwiązywaliśmy rebusy, zagadki, krzyżówki literackie, ćwiczyliśmy sprawność językową poprzez różnego rodzaju zabawy.


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 6 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Polecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu altnauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.