Lelów


Konkursy – relacja

W miesiącach listopad-grudzień 2022 r. nasza biblioteka zorganizowała konkursy o rodzinie, których celem było zwrócenie uwagi na rodzinę jako najważniejsze, najbliższe środowisko rozwoju i wychowania dziecka.

Konkursy skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów. Plastyczny Ja i moja rodzinauczniowie klas I-IV, konkurs literacki Jeden dzień z życia mojej rodzinyuczniowie klas V – VIII.

Zadaniem konkursowym młodszych dzieci było wykonanie pracy plastycznej ukazującej rodzinę w codziennych zajęciach: wspólne spędzanie wolnego czasu, zabawy z rodzeństwem, rodzinne tradycje, zwyczaje itp.

Starsi uczniowie mieli napisać opowiadanie związane ze swoją rodziną: moja historia rodzinna, najzabawniejszy dzień w naszej rodzinie, jak spędzam wolny czas z rodziną.

Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała miejsca.

Konkurs plastyczny Ja i moja rodzina wyróżnienia:

Weronika Nowińska, Tomasz Jabłoński, Aleksandra Nowakowska – uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Podlesiu

Konkurs literacki Jeden dzień z życia mojej rodziny:

I miejsce – Wiktoria Maj – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce – Sara Przychodzka – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Podlesiu

III miejsce – Nikola Idziak – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Podlesiu

Spotkanie podsumowujące  odbyło się  16 grudnia w Szkole Podstawowej w Podlesiu.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci dodatkowo nagrody książkowe oraz drobne upominki.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie i współpracę.


Pasowanie na Czytelnika biblioteki 2022 r.

relacja

8 grudnia  2022 r. uczniowie klasy I a i I b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki.

Spotkanie miało miejsce  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie. W jego trakcie uczniowie poznali zasady wypożyczania i zwracania książek. Koledzy ze starszej klasy zapoznali ich z prośbami, które kierują książki do swoich użytkowników.

W obecności Pani Dyrektor i Wychowawczyń pierwszoklasiści ślubowali, że czytając książki, będą je szanować i dbać o nie. Tym samym zostali włączeni w poczet czytelników i przyjaciół biblioteki.

Na pamiątkę tej chwili mali czytelnicy otrzymali imienne zakładki do książki oraz wspólny dyplom.

Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych lektur.

Pani Dyrektor, Wychowawczyniom kl. I a i I b oraz Paniom z biblioteki szkolnej dziękujemy za współpracę.


Konkurs plastyczny „Narysuj rodzinę”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Nauk Społecznych Katedra Psychologii serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Narysuj rodzinę”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Jej Magnificencji prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. Daniela Kukli profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Konkurs skierowany jest do dzieci 5,6-letniech, uczniów klas I-III szkół podstawowych Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi, zachęcanie do oryginalności i aktywności twórczej oraz kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest  przygotowanie jednej pracy plastycznej. Praca musi być narysowana kredkami świecowymi typu „Bambino”, na kartce z bloku rysunkowego o formacie A4. Szkoła lub placówka może wytypować maksymalnie trzech uczestników konkursu, a w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego po trzech uczestników z każdej placówki wchodzącej w skład zespołu. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci 5-6- letnie oraz uczniowie klas I-III.

Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do 10 lutego 2023 roku pocztą lub osobiście do koordynatorów:

 • koordynator powiatowy dla placówek z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
adres: al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 60 04 w. 256, czbp@womczest.edu.pl

lub

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie
adres: ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów
tel. 34 355 00 99, lebp@womczest.edu.pl

 • koordynator powiatowy dla placówek z Lublińca i powiatu lublinieckiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu
adres: ul. Paderewskiego 18, 42-700 Lubliniec
tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl

 • koordynator powiatowy dla placówek z Myszkowa i powiatu myszkowskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie
adres: ul. Pułaskiego 7/210, 42-300 Myszków
tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową na adres wskazany w karcie zgłoszenia.

Kontakt:

Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl tel. 34 360 60 04 w. 256

Załączniki:


120 urodziny Pluszowego Misia

18  listopada 2022 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie po raz kolejny zorganizowały dwa odrębne spotkania dla przedszkolaków i  uczniów klas I – III Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania krótkiej historii Pluszowego Misia, złożenia solenizantowi życzeń i wręczenia laurki.

Następnie Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa sponsorowany przez GBP w Lelowie zaprosił wszystkich gości na spektakl  pt. „MISIO TULISIO”.

Bohaterami przedstawienia byli: Miś Tulisio, Kasia, żaba oraz królik, który koniecznie chciał popsuć urodzinowe przyjęcie Misia. Z tym wydarzeniem związane były różne perypetie bohaterów, ale na koniec wszystko skończyło się dobrze i dzieci mogły wspólnie odśpiewać Misiowi sto lat.

Spektakl oprócz bajkowych treści niósł przesłanie, że w życiu nie są najważniejsze rzeczy materialne ale rodzina, przyjaciele  i dobre wzajemne relacje. Warto też troszczyć się o przyjaźń i ją pielęgnować. Dobrze też  mieć odwagę przyznać się do błędu, dzięki czemu na pewno nie zostaniemy sami.

Na zakończenie Miś podziękował swoim gościom za przybycie, wręczył  pamiątkowe dyplomy,  poczęstował małym co nieco i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w spotkaniu


MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH  2022

  „Czytanie dla pokoju”

4 listopada 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie odbył się apel podsumowujący szkolne obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz biblioteka szkolna ZSP w Lelowie. W tym roku już po raz 17 wspólnie obchodziliśmy to święto, tym razem pod hasłem „Czytanie dla pokoju.”   

W ramach tego wydarzenia każda klasa miała wspólnie wybrać dowolną książkę, przeczytać jej fragment oraz przygotować na otrzymanym T-shircie ciekawą reklamę tej książki i zaprezentować ją podczas apelu.

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia krótkiej historii tego święta, którą przedstawiła uczennica klasy VIII b, następnie uczennice tej samej klasy zaprezentowały wiersz Ewy Skarżyńskiej „Drzewo pokoju”.

W nawiązaniu do tegorocznego hasła i trudnej sytuacji na Ukrainie Pani Dyrektor oraz przedstawiciele każdej klasy zawiesili na „symbolicznym drzewie” listki z nazwami wartości, które wcielone w życie dałyby każdemu z nas i światu poczucie bezpieczeństwa, spokoju i ogólny pokój na świecie.

Mimo rozwoju technologicznego i szybko zmieniających się trendów moda na książkę nigdy nie przemija. Reprezentanci poszczególnych klas wcielając się w rolę modela i prezentera na czerwonym dywanie reklamowali wybrane książki. W czasie prezentacji ujawniły się ukryte talenty taneczne i aktorskie dzieci.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz wspólnym zdjęciem.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i współpracę


„Czytanie wartości 2022/ 2023”
dziewiąta edycja

W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy dziewiątą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I a i I b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lelowie.
Wpisując się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 tematem przewodnim projektu będzie rodzina i związane z nią relacje.

Zajęcia będą odbywały się od października 2022 r. do stycznia 2023 r.

Podczas spotkań czytane będą wiersze, opowiadania i bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych pozycji podzielona jest na trzy obszary: Rodzina – relacje, uczciwość, szacunek.

Czytanie o każdej kolejnej wartości zostanie poprzedzone rozmową i zachęcaniem do właściwego postępowania.
Po każdorazowym czytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek.
W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.W dniu 05.09.2022 r. nasza biblioteka wraz z filiami w Lublińcu i Myszkowie uczestniczyła online w wydarzeniu zorganizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie w ramach jedenastej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Spotkanie z bohaterami Ballad i romansów Adama Mickiewicza odbyło się, w wirtualnej przestrzeni, na platformie ClickMeeting.

W nastrojowej scenografii zaprezentowałyśmy ballady: „Powrót taty”, „Świteź”, „Rękawiczka”. W wydarzeniu wzięło udział 776 uczniów oraz 87 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego, a także z powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wzajemną współpracę.


NARODOWE CZYTANIE 2022

Ballady i romanse Adama Mickiewicza

W sobotę 3 września 2022 r. odbyła się kolejna – jedenasta edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Lekturą tegorocznej odsłony Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Utwory te mają niezwykłą wartość w literaturze polskiej, wyznaczają początek polskiego romantyzmu i uważane są za manifest tej epoki. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Lelów, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie. Po przywitaniu wszystkich przez dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej   w Lelowie głos zabrał Sekretarz Gminy Lelów. List inaugurujący akcję przesłany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odczytała kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Miłym akcentem  było zaprezentowanie przez emerytowaną nauczycielkę, której pasją jest pisanie wierszy, utworu pt. Książka” napisanego specjalnie na tę okoliczność. Po wprowadzeniu w genezę i problematykę utworów przystąpiono do czytania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele lokalnych instytucji:
– Urzędu Gminy w Lelowie,
– Szkoły Podstawowej w Podlesiu,
– Szkoły Podstawowej w Ślęzanach,
– Dziennego Domu Senior + w Drochlinie,
– Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie wraz z Radną Rady Powiatu Częstochowskiego,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie,
– Klubu Seniora działającego przy GBP w Lelowie,
– Jurajskiej Spiżarni w Białej Wielkiej

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji dotycząca  czytanych utworów. Uczestnicy mogli otrzymać na przyniesionych egzemplarzach lektury pamiątkowy stempel tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Dopełnieniem miłej i sympatycznej atmosfery spotkania była kawa i słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za udział i zaangażowanie w realizację Narodowego Czytania 2022 r. i zapraszamy za rok.


Narodowe Czytanie 2022

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie wraz z filiami w Lelowie, Lublińcu i Myszkowie serdecznie zaprasza na jedenastą edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP, który w specjalnym liście zaprasza do wspólnego czytania:

„Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą(…)Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Całość listu dostępna jest na stronie Prezydenta RP.

Spotkanie z bohaterami Ballad i romansów Adama Mickiewicza odbędzie się, w wirtualnej przestrzeni, 5 września 2022 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 12:00 na platformie ClickMeeting.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu i uważnego słuchania, ponieważ do każdego utworu przygotowane zostały pytania ze znajomości wysłuchanego tekstu.

Informacje dotyczące warunków uczestnictwa:

uczniowie uczestniczą w spotkaniu przebywając w swojej sali i oglądając transmisję wydarzenia udostępnioną przez nauczyciela:

– na adres mailowy nauczyciela zostanie przesłany link aktywacyjny do wydarzenia zatytułowany Narodowe Czytanie,

– nauczyciel loguje się do wydarzenia wpisując swoje imię i nazwisko.

 Uwaga, prosimy o sprawdzenie sprzętu niezbędnego do odbioru przekazu online – komputer z dostępem do internetu, projektor, głośniki.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: hiller@womczest.edu.pl,  wg schematu:

Tytuł maila: Narodowe Czytanie_imię i nazwisko nauczyciela, np. Narodowe Czytanie_Anna Dąbrowska.

W treści maila:

Imię i nazwisko nauczyciela: …………..

Placówka, klasa lub grupa: ………………..

Liczba uczniów: …………….

Adres mailowy nauczyciela: ……………….

Szczegółowe informacje: Anna Hiller, tel: 34 3606004 wew. 250, hiller@womczest.edu.pl


Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2021/2022 – podsumowanie

21 czerwca 2022 r. w naszej bibliotece odbyło się podsumowanie VI edycji międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów i trwał od 1 września 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży a także wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 i zostali Szkolnymi Molami Bibliotecznymi.

O tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2021/2022 rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Podlesiu i Szkoły Podstawowej w Ślęzanach.

Tytuł i statuetkę
Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2021/2022
otrzymała
Agnieszka Rządkowska – uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajął
Szymon Milczarek – uczeń kl. IV Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce zajęła
Łucja Łapaj – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej w Ślęzanach
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych lektur.

Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.


Międzygminny Mistrz i Wicemistrz Ortografii 2022 – relacja

14 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie odbyła się VIII edycja konkursu ortograficznego o tytuł Międzygminnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii 2022.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów i gmin ościennych.

Organizatorami konkursu byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lelowie.

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Lelów Pan Krzysztof Molenda.

W konkursie uczestniczyło 20 klasowych Mistrzów ortografii ze szkół: Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach, Szkoły Podstawowej w Niegowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Uczniowie po napisaniu dyktanda udali się do Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie. Obejrzeli znajdujące się tam eksponaty związane z wielowiekową tradycją oraz lokalną kulturą. W większości przedmioty te można łączyć z kulturą ludową i z życiem polskiej wsi. Zapoznali się z unikalną, drugą w Polsce, dioramą o tematyce żydowskiej, autorstwa Romana Woźniaka, malarza i rzeźbiarza z Krakowa. Diorama prezentuje najważniejsze zwyczaje oraz święta żydowskie. Każda z sytuacji prezentowana jest za pomocą niewielkiej, modelarskiej scenki obrotowej, wypełnionej dziesiątkami figurek wkomponowanych w charakterystyczną scenografię. Uzupełnieniem scenek jest głos lektora. W tle słychać tradycyjną żydowską muzykę.

Komisja po sprawdzeniu prac przyznała tytuł:
Międzygminnego Mistrza Ortografii 2022

Małgorzacie Raźniak – uczennicy klasy VIII a
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

Międzygminnego Wicemistrza Ortografii 2022
Aleksandrowi Kowalikowi – uczniowi klasy VII a
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

Wyróżnienie otrzymała
Karolina Zagził – uczennica klasy VII a
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się tego samego dnia. Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Lelów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom, komisji konkursowej za udział i współpracę w konkursie.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.


Podsumowanie konkursu na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy

Dnia 6 czerwca 2022 r. odbyło się podsumowanie konkursu na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy Haftowanie, szydełkowanie, wyszywanie i inne techniki rękodzielnicze w tradycji śląskiej pod patronatem Wójta Gminy Lelów.

Organizatorem konkursu była: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lelowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lelowie.

Konkurs  został zorganizowany w związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim.

Skierowany był do osób dorosłych, seniorów, emerytów, Kół Gospodyń Wiejskich.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Grażyna Niepsuj

II miejsce – Krystyna Połać

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Wiercicy

Wyróżnienie – Alina Musiał

Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie.

Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej  atmosferze, Uczestniczki  chętnie dzieliły się swoim doświadczeniem  w zakresie różnych technik rękodzielniczych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, a Laureatom konkursu gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tydzień Bibliotek 2022

10  maja 2022 roku w naszej bibliotece po raz kolejny gościliśmy Wychowanków wraz z Wychowawcami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.  Spotkanie odbyło się w ramach obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU.

Wprowadzeniem do tematu było zapoznanie się uczniów z wybranymi książkami z różnych dziedzin wiedzy, jakimi dysponuje biblioteka. Uczniowie poznali sposoby wyszukiwania informacji na określony temat. Wykorzystywali do tego książki, globus, interaktywną mapę świata, czytnik ebook, multimedialną historię Polski na płytach CD-ROM.

Celem spotkania było wykonanie wspólnej pracy w postaci lapbooka, który skupiał „Świat w jednym miejscu – w Bibliotece”.  Wychowankowie tworzyli zakładki, dopasowywali do nich informacje, dzielili się swoją wiedzą na określone tematy, czytali teksty, odgadywali hasła. Znaczna część informacji zawartych w lapbooku poświęcona była dużej i małej Ojczyźnie.

W podziękowaniu za spotkanie uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy Wychowawcom: Pani Danucie Kot i Pani Agnieszce Nowak oraz Wychowankom SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku za udział w spotkaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Litery znam, więc czytam samrelacja z konkursu

Dnia 27 kwietnia 2022 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie odbyła się VI edycja konkursu pięknego czytania Litery znam, więc czytam sam.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas III szkół podstawowych  z terenu Gminy Lelów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach.

Na początki uczniowie czytali  tekst wyuczony, a następnie losowali nowe teksty – związane z historią Polski i patriotyzmem.

Ocenie podlegały : płynność, bezbłędność czytania, dykcja, interpretacja czytanego tekstu.

Zmagania uczestników konkursu oceniała komisja, która przyznała następujące miejsca:

I miejsce –   Natalia Góral  – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie

II miejsce –  Marcelina Dziura – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie

III miejsce –  Franciszek Nowiński – Szkoła Podstawowa w Podlesiu

Wyróżnienie – Alicja Konieczko – Szkoła Podstawowa w Ślęzanach

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się tego samego dnia.

                      Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bajka z morałem podsumowanie

Zakończyliśmy siódmy cykl spotkań pod nazwą  Bajka z morałem   w grupie  5- latków Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu w okresie luty – kwiecień 2022 r. Ogółem odbyło się sześć spotkań czytelniczych.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zawarcia z dziećmi kontraktu i zapoznania się   z ogólnymi celami zajęć. Kolejne spotkania wprowadzały dzieci w  świat bajek, baśni i opowiadań, który nie tylko bawił ale również uczył, dawał wskazówkę jak należy postępować, uwrażliwiał na krzywdę innych. Tematyka czytanych utworów dotyczyła również poczucia tożsamości narodowej – patriotyzmu, solidarności z  dziećmi z Ukrainy, edukacji społeczno-emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. Przekazywane treści pozwoliły  w przystępny sposób zrozumieć pewne zależności, rozwijać i  poszerzać wiedzę      o otaczającym  świecie, razem przeżywać smutki i radości bohaterów.

Na pamiątkę spotkań grupa otrzymała dyplom, a każde dziecko zakładkę do książki i plakietkę Super znawca bajek.

Wychowawczyni dziękujemy za współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pasowanie na Czytelnika biblioteki

10 lutego 2022r. uczniowie klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki. Spotkanie miało miejsce w bibliotece szkolnej. Uczniowie poznali zasady wypożyczania i zwracania książek, zapoznali się z ich prośbami, odgadywali zagadki literackie, wysłuchali wiersza Jana Huszcza „Skarga książki”.

W obecności Pani Dyrektor, Wychowawczyni oraz Pracowników biblioteki pierwszoklasiści ślubowali, że czytając książki, będą je szanować i będą o nie dbać. Tym samym zostali włączeni w poczet czytelników i przyjaciół biblioteki. Na pamiątkę spotkania mali czytelnicy otrzymali zakładki do książki, drobne upominki oraz wspólny dyplom.
Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych lektur.

Pani Dyrektor, Wychowawczyni kl. I oraz Paniom z biblioteki szkolnej dziękujemy za współpracę.


Czytanie wartości 2021/2022 – podsumowanie

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy ósmą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia rozpoczęły się 14.09.2021 r. i trwały do 04.02.2022 r. Ogółem odbyło się 17 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w bajkach, baśniach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji dotyczyła pięciu obszarów : rodziny – emocji, uczciwości, odpowiedzialności – dobra– zła, szacunku, odwagi – sprawiedliwości. Czytanie o każdej z wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach. Zdobywali wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami, niezależnie od sytuacji. Potrafili ocenić zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównać je do różnych, znanych sobie przykładów, nawet w tak trudnym dla wszystkich okresie, jakim jest pandemia – COVID 19. W projekcie wykorzystano m.in. pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.
Pani Wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.


Bezpłatna czytelnia internetowa IBUK LIBRA

Szanowni Państwo,

od 27 stycznia 2022 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych czytelni internetowych w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu 2481 tytułów elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Korzystanie z tych publikacji jest możliwe na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który otrzyma od biblioteki osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl. Osoby, które nie posiadają konta w naszej bibliotece serdecznie zapraszamy do naszej placówki w celu zapisania się.

Osoby, które chcą otrzymać PIN proszone są o:

 • zgłoszenie się osobiście w  Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, ul. Szczekocińska 31 42-235 Lelów

lub

PIN jest ważny do 15.10.2022 r.

Dodatkowe Informacje

Platforma IBUK LIBRA pozwala nie tylko czytać książki, ale oferuje także (na osobistym koncie myIBUK) zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN.

Po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl należy:

– założyć konto
– zarejestrować się (podać e-mail i hasło)
– kliknąć w pole „Wybierz swoją biliotekę”
– wyszukując bibliotekę, wpisać w pole „nazwa biblioteki”: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM
– po wybraniu swojej biblioteki wpisać PIN.

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek myIBUK działa w oknie przeglądarki i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Aplikacja została także przystosowana do działania na urządzeniach mobilnych.

Jak rozpocząć i jak korzystać z IBUK LIBRY, można zobaczyć TUTAJ.

Poniżej link do filmiku instruktażowego „Osobista półka myIBUK”: https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk

Więcej informacji o tym, jak korzystać z serwisu znajduje się w działach POMOC oraz FAQ (na dole strony libra.ibuk.pl).


 „Góralskie Cytanie”

podsumowanie konkursu

Dnia 2 i 3 grudnia 2021 r. odbyło się podsumowanie  międzyszkolnego konkursu „Góralskie Cytanie” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Cieszyna na najładniej przeczytany tekst.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych  z terenu Gminy Lelów oraz gmin ościennych. Zorganizowany został przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie  w związku z ogłoszeniem w województwie śląskim roku 2021 Rokiem Górali. Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe: klasy II – IV i klasy V – VIII,  polegał na wybraniu zgodnie ze swoją kategorią wiekową, jednego z proponowanych Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Cieszyna i nagraniu uczestnika czytającego tekst.                                                     

Ogółem do konkursu przystąpiło 15 uczniów ze szkół : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach i Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance.

Komisja konkursowa dokonała oceny i przyznała następujące miejsca:

kategoria klasy II – IV

I miejsce – Szymon Milczarek kl. IV Zespół Szkolno-Przedszklolny  w Lelowie,

                   Aleksandra Jakubowska kl. IV Zespół Szkolno-Przedszklolny w Lelowie

II miejsce – Paulina Jędruszek kl. IV  Zespół Szkolno-Przedszklolny w Lelowie

III miejsce – Lena Lamch kl. IV  Zespół Szkolno-Przedszklolny w Lelowie,

                     Julia Śpiewak kl. IV  Zespół Szkolno-Przedszklolny  w Lelowie

Kategoria klasy V – VIII

I miejsce – Natalia Dors kl. VIII Szkoła Podstawowa w Ślęzanach

II miejsce – Wiktoria Łapaj kl. VIII Szkoła Podstawowa w Ślęzanach

III miejsce – Marika Magiera kl. VII Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody książkowe. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się oddzielnie w każdej ze szkół.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


119 urodziny Pluszowego Misia

26 listopada 2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie po raz kolejny zorganizowały spotkanie dla przedszkolaków i uczniów klas I – III Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkanie rozpoczął spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa pt. „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”. Tematem przedstawienia były urodziny Misia Marcela i związane z tym wydarzeniem perypetie.

Finałem czego był marchewkowy tort, wspólny taniec i odśpiewanie sto lat.

Spektakl, oprócz bajkowych treści, niósł przesłanie, że w życiu nie są najważniejsze rzeczy materialne ale rodzina, przyjaciele i dobre wzajemne relacje. Warto troszczyć się o innych, pielęgnować przyjaźń , jeśli trzeba – mieć odwagę przyznać się do błędu, dzięki czemu na pewno nie zostaniemy sami.

Po zakończeniu spektaklu dzieci wysłuchały krótkiej historii Pluszowego Misia, złożyły solenizantowi życzenia i wręczyły laurki.
Na zakończenie Miś podziękował swoim Gościom za przybycie, wręczył pamiątkowe medale, poczęstował małym co nieco i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w spotkaniu.


MIĘDZYNARODOWY

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH  2021

W miesiącu październiku 2021r. już po raz 16 obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, tym razem pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata” .

W tym roku  pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie postanowili zbadać poziom czytelnictwa uczniów  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie. W tym celu powstało „Pogotowie Czytelnicze”, które zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią gościło w każdej klasie oraz w przedszkolu w grupie 5 i 6-latków.

Po przypomnieniu uczniom  celu wizyty i krótkiej historii święta MMBS  przystąpiono do literaturowego badania wzroku i mierzenia temperatury czytelniczej. Po stwierdzeniu niedoboru czytania, klasa otrzymywała od  „Doktora Książki” receptę z zaleceniami:

 1. Wyszukaj i przeczytaj baśń lub legendę z całego świata, na plakacie TYPOWY CZYTELNIK napisz jej tytuł i z jakiego kraju pochodzi.
 2. Przeczytaj książki, które z jakiegoś powodu odłożyłeś na półkę.
 3. Regularnie odwiedzaj bibliotekę.

Ponadto, aby wzmocnić stan czytelnictwa, w każdej klasie wszyscy chętni zostali „zaszczepieni  bakcylem czytania”. Podobnej procedurze zostali poddani  Wychowawcy oraz Pani Dyrektor szkoły. U Grona Pedagogicznego stwierdzono dobry poziom czytelnictwa, ale profilaktycznie również wręczono recepty ze zdiagnozowanym „bakcylem czytania” i zaleceniami utrzymania obecnego poziomu. Po zakończeniu akcji uczniowie w bibliotece szkolnej mogli poznać przekrój różnych tytułów  baśni i legend z całego świata, których tytuły umieścili na plakacie TYPOWY CZYTELNIK.

Całość przedsięwzięcia miała charakter zabawy, ale skłaniała do refleksji nad książką i zachęcała do częstszego jej czytania.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział,
a Pani z biblioteki szkolnej za współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bajka dobra na wszystko nawet na COVID-19

podsumowanie

W miesiącu październiku zakończyliśmy  w klasie II i III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zajęcia czytelnicze pod nazwą „Bajka dobra na wszystko nawet na COVID-19” . Polegały one na głośnym czytaniu opowiadań związanych z tematyką COVID-19 i rozmowie o doświadczeniach dzieci w tym zakresie.

W czasie od 14.09.2021 r. do 26.10.2021 r. odbyło się po sześć spotkań w każdej klasie.

Celem zajęć była pomoc w zrozumieniu wyjątkowej sytuacji jaką jest pandemia, ochrona przed lękiem związanym z niebezpieczeństwem, odprężenie, uspokojenie i wyciszenie emocji oraz uczenie wzajemnej empatii.

                                                                                   Paniom Wychowawczyniom dziękujemy za współpracę


Góralskie Cytanie

Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Cieszyna

Międzyszkolny konkurs na najładniej przeczytany tekst

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2021 Rokiem Górali Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie serdecznie zaprasza uczniów klas II – IV, V – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów i gmin ościennych do udziału w konkursie.

Konkurs polega na wybraniu zgodnie ze swoją kategorią wiekową,  jednego z proponowanych Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Cieszyna i nagraniu uczestnika czytającego tekst.

Konkurs trwa do 30 października 2021 roku.

Kontakt: tel. 34 355-00-99

mail: lebp@womczest.edu.pl


„Czytanie wartości 2021 / 2022”

ósma  edycja

W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy ósmą  już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Lelowie.

Realizacja zajęć przewidziana jest od 14.09.2021 r. – do 31.01.2022 r.

Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych pozycji podzielona jest na pięć obszarów: rodzina – emocje, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, szacunek, odwaga – sprawiedliwość.

Czytanie każdej kolejnej wartości zostanie poprzedzone jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania. Po każdorazowym czytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem w literaturze  i odnosić go do swojej rzeczywistości np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek.

W projekcie uwzględnione zostały zajęcia czytelnicze wspierające uczniów w trudnej sytuacji pandemii spowodowanej przez COVID-19.

W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.NARODOWE CZYTANIE 2021 r.

W sobotę 4 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą tegorocznej odsłony Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, na stałe wszedł do kanonu polskiej literatury i mimo upływu kolejnych dziesięcioleci nie stracił na swojej aktualności.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Lelów, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie.

Gości przywitała Dorota Kulawiak – kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz zaprosiła do zabrania głosu Sekretarza Gminy Lelów, który w swoim przemówieniu nawiązał m.in. do początkowych lokalnych edycji Narodowego Czytania.
Następnie odczytano list inaugurujący akcję przesłany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Po wprowadzeniu w genezę i problematykę utworu przez uczennicę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie zaprosiła do czytania aktu I dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

W rolę narratora wcielił się pracownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, a lektorami byli przedstawiciele Urzędu Gminy, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie,  Szkoły Podstawowej w Podlesiu, właściciele Jurajskiej Spiżarni w Białej Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach oraz  Klubu Seniora.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji dotyczących dramatu
i kadrów z adaptacji teatralnych. Można było również obejrzeć przekrój wszystkich lokalnych odsłon Narodowego Czytania oraz pamiątkowe książki z poszczególnych edycji otrzymane    z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Uczestnikom akcji za udział i zaangażowanie   w realizację Narodowego Czytania 2021r.

Zapraszamy za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

lubliniec

4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia, 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca


Godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, że biblioteka w okresie wakacyjnym (1 lipca – 31 sierpnia br.) będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.


Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2020/2021
podsumowanie

21 czerwca 2021 r. w bibliotece odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów i trwał od 10 września 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 i zostali Szkolnymi molami bibliotecznymi.

O tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2020/ 2021 rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Podlesiu i Szkoły Podstawowej w Ślęzanach.

Tytuł i statuetkę
Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2020 / 2021
otrzymał
Szymon Milczarek
uczeń kl. III Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajęła
Natalia Góral
uczennica kl. II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce zajęła
Małgorzata Piętak
uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych lektur.

Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.


TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 maja 2021 r.

W miesiącu maju 2021 r. w ramach obchodów XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy w kl. II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zajęcia czytelnicze Książka jest moim przyjacielem oraz konkurs plastyczny Laurka i życzenia dla Biblioteki z ulubioną książką w tle. Adresatami konkursu byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

Celem konkursu była popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym, promowanie czytelnictwa wśród dzieci, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów.

Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała następujące miejsca :

I miejsce – Mateusz Drożdżyński

II miejsce – Andżelika Nowak, Jakub Śpiewak

III miejsce – Jakub Nowak, Krzysztof Klimas

Uroczyste podsumowanie, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

Wydarzeniu towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów.

Za współpracę serdecznie dziękujemy Wychowawczyni klasy II ZS-P w Lelowie oraz Wychowawcom i Uczniom SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku.Czytanie wartości  2020/2021 – podsumowanie

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy siódmą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Realizacja zajęć rozpoczęła się planowo 07.10.2020 r., jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju COVID-19 i naukę zdalną uczniów część spotkań uległa przesunięciu. Projekt zakończył się 17.03.2021 r.

Ogółem odbyło się 10 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w bajkach, baśniach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji dotyczyła czterech obszarów: szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, rodziny-emocji. Czytanie o każdej z tych wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, zdobywali wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Potrafili ocenić zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównać je do różnych, znanych sobie sytuacji.

W projekcie wykorzystano m.in. pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani Wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.


Bajka z morałem podsumowanie

Zakończyliśmy cykl spotkań z elementami biblioterapii pod nazwą  Bajka z morałem  w grupach  4 i 5- latków Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbywały się w salach lekcyjnych jeden raz w tygodniu w okresie luty – marzec 2021 r. Odbyło się po sześć spotkań w każdej grupie.

Tematyka czytanych utworów wprowadzała dzieci w świat bajek, baśni i opowiadań, które miały na celu  wzbogacenie ich wyobraźni, doskonalenie umiejętności słuchania, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zawarcia z dziećmi kontraktu i zapoznania się z ogólnymi celami zajęć. W dalszej części spotkań tematyka czytanych utworów związana była z edukacją społeczno-emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwoliły one dzieciom w przystępny sposób zrozumieć pewne zależności, rozwijać i  poszerzać wiedzę o otaczającym ich świecie.

Podsumowaniem zdobytych przez dzieci wiadomości było zdobycie umiejętności właściwego podziału poznanych wartości. Uśmiechnięta i smutna  „buzia” symbolizowały postępowanie zgodne lub niezgodne z przyjętymi  normami społecznymi.

Na zakończenie cyklu spotkań grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Paniom Wychowawczyniom dziękujemy za współpracę.


Jestem twórczy jak Ignacy Łukasiewicz – podsumowanie konkursu

W miesiącach luty-marzec 2021 r. odbył się konkurs plastyczno-techniczny skierowany do uczniów klas IV – VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Głównym celem konkursu było promowanie Dnia Nauki Polskiej – 19 lutego, jako wyrazu uznania dla dokonań polskich naukowców oraz popularyzacja osiągnięć wielkiego polskiego naukowca i wynalazcy – Ignacego Łukasiewicza.

Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami przyznała następujące miejsca:

I miejsceSzymon Parandyk – kl. IV b – Motoryzacja solarna

II miejsceAlbert Labocha – kl. VI b – Wiatrowskaz
                   Tomasz Szczerba – kl. VI b – Latarka LED na akumulator

III miejsceLaura Pawlik – kl. V – Wiatrako-zegar
                     Oskar Foltyn – kl. VI b

Wyróżnienie – Stanisław Stawiński – kl. VI b – Instrument dęty z recyklingu
                         Aleksandra Lekston – kl. VI b

UdziałMagdalena Soja – kl. IV b
              Julia Soja – kl. VI a

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID-19 i naukę zdalną uczniów, wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie www.zsplelow.szkolnastrona.pl oraz www.biblioteka.womczest.edu.pl – zakładka Filie – Lelów.

Wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbyło się indywidualnie w bibliotece, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Pani Dyrektor, Wychowawcom, Komisji konkursowej dziękujemy za pomoc i współpracę.


Bajka z morałem

lutym 2021 r. w Przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie w grupach 4 i 5- latków rozpoczęliśmy kolejny cykl zajęć z elementami biblioterapii pod nazwą Bajka z morałem.
Spotkania odbywają się w salach lekcyjnych jeden raz w tygodniu i będą trwały do kwietnia bieżącego roku.

Tematyka czytanych utworów dotyczy edukacji społeczno-emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. Wprowadzenie dzieci w świat bajek, baśni i opowiadań, ma na celu przybliżenie im wartości moralnych i społecznych, wzbogacenie ich wyobraźni, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, wzmacnianie poczucia własnej wartości.


Pasowanie na czytelnika biblioteki 2021 r.

25 lutego 2021 r. uczniowie klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki. Spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej. Uczniowie poznali zasady wypożyczania i zwracania książek i wysłuchali wiersza o książce. Rozmawiali o sposobach obchodzenia się z książkami oraz obejrzeli wystawkę książek zniszczonych.

W obecności Pani Dyrektor i Wychowawczyni pierwszoklasiści ślubowali, że czytając książki, będą je szanować i dbać o nie. Tym samym zostali włączeni w poczet czytelników i przyjaciół biblioteki. Na pamiątkę tej chwili mali czytelnicy otrzymali zakładki do książki, drobne upominki oraz wspólny dyplom.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych lektur.

Pani Dyrektor, Wychowawczyni kl. I oraz Pani z biblioteki szkolnej dziękujemy za współpracę.


Dzień Pluszowego Misia 2020

25  listopada 2020 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zorganizowały wirtualne spotkanie z Pluszowym Misiem dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Miś nie miał możliwości spotkania się z dziećmi osobiście, dlatego zaprosił ich na spotkanie on-line. W krótkich filmikach opowiedział o sobie, zachęcił do czytania książek i zaprosił uczniów klasy „0” do udziału w konkursie plastycznym Literkowy Miś.

Na początku grudnia Miś ogłosił wyniki konkursu, pogratulował Zwycięzcom, podziękował wszystkim za udział w konkursie i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

Nagrody, dyplomy i drobne upominki Miś przekazał wychowawcy grupy i poprosił o ich wręczenie. Z dziecięcych prac plastycznych w bibliotece powstała pokonkursowa wystawka.

Dziękujemy Wszystkim za współpracę i udział w spotkaniu.

Tekst: Jadwiga Górecka
Zdjęcia: Dorota Kulawiak


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020

W miesiącu październiku 2020 r. już po raz 15 obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, tym razem pod hasłem „Z książką Ci do twarzy” .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju tegoroczne obchody znacznie różniły się od poprzednich edycji. Wszystkich uczestników imprezy obowiązywały ogólnie panujące zasady zachowania dystansu i higieny.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie, na specjalnie przygotowanym wcześniej plakacie, uczniowie „składali” życzenia swojej bibliotece. Natomiast w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lelowie zainteresowani czytelnicy mieli możliwość zrobienia sobie w „Bibliobudce” pamiątkowych zdjęć, z których powstała Galeria Osób Pozytywnie Zakręconych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i wspólnej zabawie.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020


Zapraszamy do Biblioteki

Informujemy Naszych Czytelników, że od  dnia 1 września 2020 r. biblioteka będzie udostępniać zbiory w wypożyczalni od poniedziałku do piątku.

Godziny udostępniania zbiorów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  830-1530
wtorek 830-1730

Czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania.

Powracają dyżury w soboty – 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia, 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.

Pamiętając o wciąż istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym, przypominamy zasady korzystania z naszej placówki, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo.

 1. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia książek i zbiorów multimedialnych. Czytelnia pozostanie zamknięta do odwołania.
 2. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk (pojemnik ze środkiem dezynfekującym znajduje się przed wejściem).
 3. W wypożyczalni może przebywać maksymalnie jeden Czytelnik. Pozostali Czytelnicy proszeni będą o pozostanie na zewnątrz, zachowując bezpieczną odległość między osobami oczekującymi.
 4. Zwrot książek lub multimediów odbywa się poprzez odczytanie przez Czytelnika sygnatur oraz umieszczenie zwracanych książek w kartonie opatrzonym datą zwrotu. Zbiory zostaną umieszczone w kwarantannie na okres 14 dni bez możliwości wypożyczenia. Sprawi to, że nasze zbiory będą całkowicie bezpieczne.
 5. Każdorazowo po wizycie Czytelnika dezynfekowana będzie powierzchnia lady bibliotecznej.
 6. Stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla Czytelników.
 7. Zachęcamy Czytelników do składania zamówień na zbiory biblioteczne wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Czytelnik będzie potrzebował wsparcia bibliotekarza w poszukiwaniu materiałów, prosimy o przesłanie tematu na dwa dni przed planowaną wizytą w bibliotece. Dyżurujący bibliotekarz przygotuje stosowaną literaturę. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: lebp@womczest.edu.pl
 8. Pracownicy będą wykonywali swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zaopatrzeni zostaną w rękawice jednorazowe, maseczki i przyłbice.

Podjęte ograniczenia, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa, mogą wydłużyć czas obsługi Czytelników. Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość oraz dostosowanie się do nowych zasad.

Zapraszamy!

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP w Lelowie


„Karol – chłopiec, który został papieżem”

W miesiącu październiku 2020 r. w ramach obchodów Roku Jana Pawła II nasza biblioteka zorganizowała zajęcia czytelnicze dla uczniów klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.  W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali fragmentów Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci oraz opowiadania pt. „Karol – chłopiec, który został papieżem”.

Podczas zabawy dydaktycznej  prawda / fałsz uczniowie udzielali odpowiedzi  na pytania związane z życiem Karola Wojtyły i uzupełniali tekst zastępując słowa  odpowiednim rysunkiem. Na zakończenie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Święty uśmiechnięty”  i  kolorowały obrazki z wizerunkiem Papieża.  Z wykonanych prac powstała  wystawka.

Spotkanie było znakomitą okazją,  aby uczniowie  mogli poznać historię życia małego Lolka, który potem stał się osobą tak ważną  dla nas i dla całego świata.

W bibliotece od początku 2020 roku  dostępna jest wystawka okolicznościowa poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pt. „Czytamy Papieża”. Zapraszamy.

Wychowawczyni i Uczniom klasy II serdecznie dziękujemy za współpracę i wspólnie spędzony czas.

„Karol – chłopiec, który został papieżem” „Karol – chłopiec, który został papieżem”


„Czytanie wartości 2020 / 2021” VII edycja

W ramach projektu Czytanie wartości rozpoczynamy siódmą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia będą odbywały się od 7.10.2020r. – do 27.01.2021r.

Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania i bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych pozycji podzielona jest na cztery obszary: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, rodzina.

Czytanie o kolejnej wartości zostanie poprzedzone krótkim wprowadzeniem oraz zachęcaniem do właściwego postępowania w życiu.

Po każdorazowym czytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek.

W projekcie wykorzystane zostaną książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Zapraszamy do udziału w projekcie.


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021

Zestawienia bibliograficzne:

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Kształcenie zawodowe 

Kształcenie osób dorosłych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Nauczanie zróżnicowane

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych


Narodowe Czytanie 2020 w Urzędzie Gminy w Lelowie

5 września 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Lelowie odbyła się kolejna – dziewiąta edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej, zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie oraz Wójta Gminy Lelów.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zachowanie wszelkich środków ostrożności, organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych do śledzenia lelowskiej odsłony Narodowego Czytania na żywo w wersji online.

więcej


Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 – podsumowanie

W czerwcu 2020 r. odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów i trwał od 10 września 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa a także wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 i zostali Szkolnymi molami bibliotecznymi.

O tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2019 / 2020 rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lelowie, Nakle, Podlesiu i Ślęzanach.

Tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2019 / 2020 otrzymała
uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajął
uczeń kl. II Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce zajęła
uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Nakle

IV miejsce zajęła
uczennica kl. I Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych lektur.

Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.

Tekst, zdjęcia: Dorota Kulawiak

Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 - podsumowanieMiędzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 - podsumowanieMiędzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 - podsumowanie


Jan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursu

W czerwcu 2020 r. podsumowano szkolny konkurs plastyczny Jan Paweł II – Papież ludzkich serc.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz Biblioteka Szkolna.

Głównym celem konkursu było przybliżenie najmłodszemu pokoleniu wiedzy o życiu i działalności Papieża Polaka oraz uczczenie Roku 2020 jako Roku Świętego Jana Pawła II.

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów.

I miejsce zajął uczeń z klasy V b

II miejsce zajęła uczennica z klasy V b oraz uczennica z klasy VI a

III miejsce zajęła uczennica z klasy VI a oraz uczeń z klasy V b

Wyróżnienie otrzymała uczennica z klasy IV

Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe z rąk wychowawców podczas zakończenia roku szkolnego.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Tekst, zdjęcia: Dorota Kulawiak

Jan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursu


Bezpłatna czytelnia internetowa IBUK LIBRA

Szanowni Państwo,

od 30 kwietnia 2020 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych czytelni internetowych w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu 1849 tytułów elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Korzystanie z tych publikacji jest możliwe na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy zapisany do naszej biblioteki Czytelnik, który otrzyma od biblioteki osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

Osoby, które chcą otrzymać PIN proszone są o kontakt telefoniczny lub maila w tej sprawie

w godz. 8.00 – 15.00

tel. 34 355 00 99; e-mail: lebp@womczest.edu.pl

PIN jest ważny do 15.10.2020 r.

Dodatkowe Informacje

Platforma IBUK LIBRA pozwala nie tylko czytać książki, ale oferuje także(na osobistym koncie myIBUK) zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN.

Ścieżka dostępu do IBUK Libra:

adres do logowania http://libra.ibuk.pl

zarejestruj się (podaj e-mail i hasło)

– „z opcji (prawy, górny róg) należy wybrać Moje biblioteki””, naciśnij + DODAJ KOD PIN

Kod PIN: ______________________

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek myIBUK działa w oknie przeglądarki i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Aplikacja została przystosowana do działania także na urządzeniach mobilnych. Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store.

Poniżej filmiki instruktażowe dotyczące platformy IBUK Libra.


Baza lektur dostępnych online

Biblioteka Cyfrowa Wolne Lektury oraz portal LEKTURY GOV.PL oferują uczniom i nauczycielom zdalny dostęp do wielu lektur szkolnych. Zostały tam zgromadzone te pozycje lekturowe, do których prawa autorskie już wygasły, utwory znajdują się w domenie publicznej. Można je pobrać w całości na dysk komputera, czytnik lub czytać online. Większość posiada również wersję do odsłuchania w formie audiobooka oraz możliwość wydruku bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Cz.1.Dostęp online do lektur dla klas 7-8

Cz.2. Dostęp online do lektur dla klas 4-6

Cz.3.Dostęp online do lektur dla klas 1-3

Cz.4. Dostęp online do lektur dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do lektury:-)


Oferta kształcenia zdalnego dla nauczycieli bibliotekarzy

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do zapoznania się z ofertą kształcenia zdalnego, przygotowaną przez pracowników naszej biblioteki. Zaproponowane spotkania online zostaną zrealizowane z wykorzystaniem Skype i Cisco Webex Meetings. Udział w kształceniu zdalnym uwarunkowany jest wcześniejszą rejestracją na spotkanie za pośrednictwem karty zgłoszenia https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Czekamy na Państwa online:-)

Oferta kształcenia zdalnego dla nauczycieli bibliotekarzy _04-05.2020


Webowa biblioteka

Materiały zawarte w Bibliotece Webowej zostały udostępnione do wykorzystania w pracy dydaktycznej i naukowej nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Link do Webowej biblioteki


ZAMKNIĘCIE BIBLIOTEKI DO 24 MAJA 2020 R.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, a także działając zgodnie z zaleceniami Zarządu Województwa Śląskiego, informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie wraz z filiami w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie zostają zamknięte od 11 marca do 24 maja 2020 r.

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych, ponieważ czas zamknięcia może ulec zmianie.

W związku z powyższym nie będą realizowane zamówienia oraz zwroty książek. Aktualne wypożyczenia zostaną przedłużone o 30 dni, a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.

Wszystkie zaplanowane w siedzibie głównej biblioteki i w jej filiach wydarzenia z udziałem publiczności oraz szkolenia dla nauczycieli zostają odwołane. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


Informujemy, że w zakładce „Zestawienia bibliograficzne” dostępne jest pod tytułem Dzień Nauki Polskiej Maria Skłodowska – Curie zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1962-2013 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.


  Czytanie wartości  2019/2020 podsumowanie

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy szóstą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu od 07.10.2019 r. do 17.02.2020 r. Odbyło się 16 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w baśniach, bajkach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji została podzielona na pięć obszarów: szacunek, uczciwość, empatia, rodzina, dobre maniery. Czytanie każdej wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównywały je do różnych, znanych sobie sytuacji. Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię.

Na zakończenie, w ramach ewaluacji, dzieci tworzyły Drzewo wartości, na którym umieszczały wszystkie zapamiętane pozytywne cechy charakteru, zaś cechy negatywne lokowały w słoiczku, który zamknęły i umieściły pod drzewem jako nie warte naśladowania. Dzieci wykazały zachowania zgodne z obowiązującymi normami postępowania. Wykonana praca pozostała w klasie.

W projekcie wykorzystano pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Czytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanie

                                                                                              Tekst: Jadwiga Górecka
Zdjęcia : Dorota Kulawiak


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE 2019

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie zakupiła książki ze środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Zakres tematyczny  książek obejmuje różne dziedziny nauki.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 


    Urodziny Pluszowego Misia 2019

15 listopada 2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie po raz kolejny zorganizowały spotkanie dla uczniów klas I–III Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkanie rozpoczął spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” pt. NA MISIOWYCH URODZINACH – NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA, sponsorowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie. Przedstawienie opowiadało o Misi Matysi, która niebawem miała obchodzić swoje urodziny i perypetiach związanych z tym ważnym dla niej dniem. Ostatecznie były urodzinowe życzenia, tort, wspólny taniec i odśpiewane przez najbliższych sto lat.

Spektakl oprócz bajkowych treści niósł przesłanie, że w życiu nie są najważniejsze rzeczy materialne, ale rodzina i dobre wzajemne relacje. Czasem warto poświęcić swój czas i plany dla bliskiej nam osoby, aby zobaczyć uśmiech na jej twarzy.

Po zakończeniu spektaklu pojawił się nasz biblioteczny Miś, który zaprosił dzieci do dalszej wspólnej zabawy. Nadzorował przebieg konkursów: lizanie miodku, układanie misi z figur geometrycznych, dmuchanie balonów, tańczył i śpiewał z dziećmi.

Na zakończenie Miś podziękował swoim gościom za przybycie, wręczył pamiątkowe dyplomy, poczęstował małym co nieco i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w spotkaniu.

Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019

Tekst : Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Jadwiga Górecka


MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”

30 października 2019 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie odbył się apel szkolny przygotowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Bibliotekę Szkolną. W tym roku już po raz 14 wspólnie obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, tym razem pod hasłem „ Wyobraź sobie…” 

W ramach tego wydarzenia:

 • Przeprowadziliśmy zajęcia czytelnicze dla grupy 5-latków z przedszkola, uczniów klasy II, V a, VII b Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Tematyka zajęć związana była z książką, czytelnictwem i biblioteką. W zajęciach wykorzystano książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Dla uczniów klas I–III zorganizowaliśmy konkurs plastyczno–literacki „Laurka dla Biblioteki”, którego celem było kształtowanie i rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych środków wypowiedzi artystycznych. W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Zwycięzcą został uczeń kl. II.
 • Uczniowie klas IV–VI brali udział w konkursie literackim na wiersz o bibliotece „BIBLIO–RYM. Celem konkursu była promocja czytelnictwa i biblioteki jako miejsca dla ludzi twórczych. Zadaniem uczniów było napisanie krótkiego rymowanego wiersza o bibliotece, czytaniu książek, czytelniku. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów.

I miejsce otrzymały ex aequo uczennica kl. V b oraz uczennica kl. VI a.

Ich wiersze zostały zaprezentowane publiczności.

Ponadto uczniowie przez cały październik tworzyli „Książkową listę przebojów” głosując na najciekawsze i najchętniej czytane książki. Najbardziej popularne okazały się:

 1. Harry Potter – J. K. Rowling,
 2. Opowieści z Narnii : Lew, Czarownica i Stara Szafa – C. S. Lewis,
 3. Karolcia – Maria Krüger.

Podczas apelu uczniowie przypomnieli również krótką historię samego święta, rolę biblioteki i książki w życiu szkoły i ucznia, recytowali wiersze o książce i czytaniu, odgadywali zagadki literackie. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy i zakładki do książki.

Prace konkursowe uczniowie mogą oglądać na wystawce w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz zachęciliśmy do wypożyczania i czytania książek pamiętając o słowach znanego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza:

„Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela.”

Serdecznie dziękujemy za współpracę pani Renacie Wawer.

Prezentujemy jedną z nagrodzonych prac
II miejsce – uczeń kl. V b
„Biblioteczne cudo”

Nasza piękna biblioteka,
zawsze na nas wszystkich czeka.
A nasza pani bibliotekarka ukochana,
przytuli wszystkich z rana.

W bibliotece każdy z nas jest mile widziany
i bardzo miło zawsze przywitany.
Halina i Albert dużo czytajcie
i umysł swój rozwijajcie.

Ola z Nikolą czytają słowniki,
piękne komiksy i nawet myszkę Miki.
Kuba z Alą o książki dobrze dbają
bo gdy je pobrudzą, karę za to mają.

Książki w nauce nam pomagają,
dzięki nim wszyscy dobre oceny mają.
Adaś i Staś literkami sypią w koło,
aż nam wszystkim jest wesoło.

Kinga mówi, że książek jest tutaj bez liku,
więc tutaj każdy siedzi po cichu.
Starsi młodszym piękny przykład dają,
więc Daniel z Nadią każdą przerwę tu spędzają.

Julka dobrze wie,
że książki w nauce pomagają,
dzięki nim wszyscy dobre oceny mają
I o wspólne dobro swoje dbają.

Nasza biblioteka to miejsce wspaniałe,
tam czeka mnóstwo książek na każdym regale.
Radzę ja to wszystkim uczniom wspaniałym,
czytaj książki a będziesz doskonałym.

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”


„Czytanie wartości 2019/2020” szósta  edycja

W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy szóstą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w terminie od 07.10.2019 r. – do 21.02.2020 r.

Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych utworów podzielona jest na pięć obszarów: szacunek, uczciwość, empatia, rodzina, dobre maniery.

Czytanie każdej wartości zostanie poprzedzone jej omówieniem i zachęceniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym przeczytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem opisany w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości, np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek.

W projekcie wykorzystane zostaną książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.


NARODOWE CZYTANIE 2019

OSIEM LEKTUR NA ÓSME NARODOWE CZYTANIE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie Filia w Lelowie  i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie po raz ósmy włączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. W sobotę 7 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie spotkali się wszyscy zainteresowani lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Z pośród ośmiu zaproponowanych lektur do wspólnego czytania wybraliśmy: Dym Marii Konopnickiej oraz opowiadanie Sawa ze zbioru Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego. Po przywitaniu uczestników, odczytaniu listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, krótkim wprowadzeniu w genezę utworów przystąpiono do czytania. W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele różnych instytucji lokalnych: Urzędu Gminy, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Klubu Seniora,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.  Chętni obejrzeli okolicznościową wystawę i otrzymali pamiątkowy stempel na  przyniesionym egzemplarzu książki. Miłą atmosferę spotkania dopełnił wspólny śpiew przy dźwiękach akordeonu przeplatany quizem o czytanych lekturach.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak, Jadwiga Górecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


MIĘDZYSZKOLNY MÓL BIBLIOTECZNY 2018/2019

13 czerwca 2019 r. odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lelów i trwał od 10 września 2018 r. do 31 maja 2019 r. Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019  i zostali szkolnymi molami bibliotecznymi. O tytuł  Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018/2019  rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lelowie, Nakle, Podlesiu i Ślęzanach.

Statuetkę i tytuł Międzyszkolnego  Mola Bibliotecznego 2018 / 2019

otrzymała

Karina Zymek

uczennica kl. VII  Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajęła Magdalena Soja

uczennica kl. II b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce – Małgorzata Piętak

uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

IV miejsce – Laura Pawlik

uczennica kl. III Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle

Laureatka I miejsca otrzymała statuetkę Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018 / 2019, dyplom oraz  książkę. Pozostali laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie  gratulujemy. Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020


Polecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu altnauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.