Lelów


 


 „Czytanie wartości 2018 / 2019” –    piąta edycja

    W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy piątą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Zajęcia będą odbywały się   od 01.10.2018 r. – do 08.02.2019 r. w sali lekcyjnej  1 raz w tygodniu. Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych pozycji podzielona jest na cztery  obszary: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość. Czytanie każdej kolejnej wartości zostanie poprzedzone jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania. Po każdorazowym czytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek. W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie. Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.Narodowe Czytanie 2018

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie włączyły się do siódmej edycji Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania zorganizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej.

W sobotę 8 września 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie spotkali się wszyscy zainteresowani lekturą tegorocznego Narodowego Czytania odbywającego się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Uczestników przywitała Dyrektor GBP w Lelowie,  następnie głos zabrał Wójt Gminy Lelów, odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dla upamiętnienia Roku Niepodległości wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy. Uczennice Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości Stefana Żeromskiego.

Po wprowadzeniu przez kierownika PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie w genezę

i ideę utworu przystąpiono do czytania powieści Stefana Żeromskiego Przedwiośnie w adaptacji autorstwa Andrzeja Dobosza.

W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele różnych instytucji lokalnych: Urzędu Gminy, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Klubu Seniora, Spiżarni Jurajskiej,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Chętni obejrzeli okolicznościową wystawę i otrzymali pamiątkowy stempel na  przyniesionym egzemplarzu książki.

Dla dopełnienia miłej atmosfery goście częstowali się kawą i domowym ciastem  oraz pasztecikami z czerwonym barszczem.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w uroczystości i pomoc w jej przygotowaniu.

 

                                            tekst: Dorota Kulawiak

                                                                                      zdjęcia: Jadwiga Górecka,
Anna Teleszko,
Beata Wizdorf-Złotorowicz


WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

    W lipcu nasza biblioteka we współpracy ze świetlicą środowiskową w Lelowie przeprowadziła cztery zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Wspólnie czytaliśmy fragmenty wybranych książek, rozwiązywaliśmy rebusy, zagadki, krzyżówki literackie, ćwiczyliśmy sprawność językową poprzez różnego rodzaju zabawy.


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA

Od 1 listopada 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z ebookami i audiobookami w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Korzystanie z tych publikacji możliwe jest na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy, zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który pobierze w bibliotece swój osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

PIN jest ważny do 15.10.2018 r.

Wykaz udostępnionych pozycji:
IBUK Libra_wykaz zakupionych tytułów
IBUK Libra_publikacje dodatkowo udostępnione_różne dziedziny wiedzy

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Filii w Lelowie, 34 3550099

Serdecznie zapraszamy

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 6 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Polecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu altnauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.