Lelów


Godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, że biblioteka w okresie wakacyjnym (1 lipca – 31 sierpnia br.) będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.


Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2020/2021
podsumowanie

21 czerwca 2021 r. w bibliotece odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów i trwał od 10 września 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 i zostali Szkolnymi molami bibliotecznymi.

O tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2020/ 2021 rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, Szkoły Podstawowej w Podlesiu i Szkoły Podstawowej w Ślęzanach.

Tytuł i statuetkę
Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2020 / 2021
otrzymał
Szymon Milczarek
uczeń kl. III Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajęła
Natalia Góral
uczennica kl. II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce zajęła
Małgorzata Piętak
uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych lektur.

Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.


TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 maja 2021 r.

W miesiącu maju 2021 r. w ramach obchodów XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy w kl. II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zajęcia czytelnicze Książka jest moim przyjacielem oraz konkurs plastyczny Laurka i życzenia dla Biblioteki z ulubioną książką w tle. Adresatami konkursu byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

Celem konkursu była popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym, promowanie czytelnictwa wśród dzieci, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów.

Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała następujące miejsca :

I miejsce – Mateusz Drożdżyński

II miejsce – Andżelika Nowak, Jakub Śpiewak

III miejsce – Jakub Nowak, Krzysztof Klimas

Uroczyste podsumowanie, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

Wydarzeniu towarzyszyła pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów.

Za współpracę serdecznie dziękujemy Wychowawczyni klasy II ZS-P w Lelowie oraz Wychowawcom i Uczniom SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku.Czytanie wartości  2020/2021 – podsumowanie

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy siódmą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Realizacja zajęć rozpoczęła się planowo 07.10.2020 r., jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju COVID-19 i naukę zdalną uczniów część spotkań uległa przesunięciu. Projekt zakończył się 17.03.2021 r.

Ogółem odbyło się 10 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w bajkach, baśniach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji dotyczyła czterech obszarów: szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, rodziny-emocji. Czytanie o każdej z tych wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, zdobywali wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Potrafili ocenić zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównać je do różnych, znanych sobie sytuacji.

W projekcie wykorzystano m.in. pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani Wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.


Bajka z morałem podsumowanie

Zakończyliśmy cykl spotkań z elementami biblioterapii pod nazwą  Bajka z morałem  w grupach  4 i 5- latków Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbywały się w salach lekcyjnych jeden raz w tygodniu w okresie luty – marzec 2021 r. Odbyło się po sześć spotkań w każdej grupie.

Tematyka czytanych utworów wprowadzała dzieci w świat bajek, baśni i opowiadań, które miały na celu  wzbogacenie ich wyobraźni, doskonalenie umiejętności słuchania, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zawarcia z dziećmi kontraktu i zapoznania się z ogólnymi celami zajęć. W dalszej części spotkań tematyka czytanych utworów związana była z edukacją społeczno-emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwoliły one dzieciom w przystępny sposób zrozumieć pewne zależności, rozwijać i  poszerzać wiedzę o otaczającym ich świecie.

Podsumowaniem zdobytych przez dzieci wiadomości było zdobycie umiejętności właściwego podziału poznanych wartości. Uśmiechnięta i smutna  „buzia” symbolizowały postępowanie zgodne lub niezgodne z przyjętymi  normami społecznymi.

Na zakończenie cyklu spotkań grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Paniom Wychowawczyniom dziękujemy za współpracę.


Jestem twórczy jak Ignacy Łukasiewicz – podsumowanie konkursu

W miesiącach luty-marzec 2021 r. odbył się konkurs plastyczno-techniczny skierowany do uczniów klas IV – VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Głównym celem konkursu było promowanie Dnia Nauki Polskiej – 19 lutego, jako wyrazu uznania dla dokonań polskich naukowców oraz popularyzacja osiągnięć wielkiego polskiego naukowca i wynalazcy – Ignacego Łukasiewicza.

Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami przyznała następujące miejsca:

I miejsceSzymon Parandyk – kl. IV b – Motoryzacja solarna

II miejsceAlbert Labocha – kl. VI b – Wiatrowskaz
                   Tomasz Szczerba – kl. VI b – Latarka LED na akumulator

III miejsceLaura Pawlik – kl. V – Wiatrako-zegar
                     Oskar Foltyn – kl. VI b

Wyróżnienie – Stanisław Stawiński – kl. VI b – Instrument dęty z recyklingu
                         Aleksandra Lekston – kl. VI b

UdziałMagdalena Soja – kl. IV b
              Julia Soja – kl. VI a

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID-19 i naukę zdalną uczniów, wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie www.zsplelow.szkolnastrona.pl oraz www.biblioteka.womczest.edu.pl – zakładka Filie – Lelów.

Wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbyło się indywidualnie w bibliotece, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Pani Dyrektor, Wychowawcom, Komisji konkursowej dziękujemy za pomoc i współpracę.


Bajka z morałem

lutym 2021 r. w Przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie w grupach 4 i 5- latków rozpoczęliśmy kolejny cykl zajęć z elementami biblioterapii pod nazwą Bajka z morałem.
Spotkania odbywają się w salach lekcyjnych jeden raz w tygodniu i będą trwały do kwietnia bieżącego roku.

Tematyka czytanych utworów dotyczy edukacji społeczno-emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. Wprowadzenie dzieci w świat bajek, baśni i opowiadań, ma na celu przybliżenie im wartości moralnych i społecznych, wzbogacenie ich wyobraźni, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, wzmacnianie poczucia własnej wartości.


Pasowanie na czytelnika biblioteki 2021 r.

25 lutego 2021 r. uczniowie klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki. Spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej. Uczniowie poznali zasady wypożyczania i zwracania książek i wysłuchali wiersza o książce. Rozmawiali o sposobach obchodzenia się z książkami oraz obejrzeli wystawkę książek zniszczonych.

W obecności Pani Dyrektor i Wychowawczyni pierwszoklasiści ślubowali, że czytając książki, będą je szanować i dbać o nie. Tym samym zostali włączeni w poczet czytelników i przyjaciół biblioteki. Na pamiątkę tej chwili mali czytelnicy otrzymali zakładki do książki, drobne upominki oraz wspólny dyplom.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych lektur.

Pani Dyrektor, Wychowawczyni kl. I oraz Pani z biblioteki szkolnej dziękujemy za współpracę.


Dzień Pluszowego Misia 2020

25  listopada 2020 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zorganizowały wirtualne spotkanie z Pluszowym Misiem dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Miś nie miał możliwości spotkania się z dziećmi osobiście, dlatego zaprosił ich na spotkanie on-line. W krótkich filmikach opowiedział o sobie, zachęcił do czytania książek i zaprosił uczniów klasy „0” do udziału w konkursie plastycznym Literkowy Miś.

Na początku grudnia Miś ogłosił wyniki konkursu, pogratulował Zwycięzcom, podziękował wszystkim za udział w konkursie i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

Nagrody, dyplomy i drobne upominki Miś przekazał wychowawcy grupy i poprosił o ich wręczenie. Z dziecięcych prac plastycznych w bibliotece powstała pokonkursowa wystawka.

Dziękujemy Wszystkim za współpracę i udział w spotkaniu.

Tekst: Jadwiga Górecka
Zdjęcia: Dorota Kulawiak


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020

W miesiącu październiku 2020 r. już po raz 15 obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, tym razem pod hasłem „Z książką Ci do twarzy” .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju tegoroczne obchody znacznie różniły się od poprzednich edycji. Wszystkich uczestników imprezy obowiązywały ogólnie panujące zasady zachowania dystansu i higieny.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie, na specjalnie przygotowanym wcześniej plakacie, uczniowie „składali” życzenia swojej bibliotece. Natomiast w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lelowie zainteresowani czytelnicy mieli możliwość zrobienia sobie w „Bibliobudce” pamiątkowych zdjęć, z których powstała Galeria Osób Pozytywnie Zakręconych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i wspólnej zabawie.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020


Zapraszamy do Biblioteki

Informujemy Naszych Czytelników, że od  dnia 1 września 2020 r. biblioteka będzie udostępniać zbiory w wypożyczalni od poniedziałku do piątku.

Godziny udostępniania zbiorów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  830-1530
wtorek 830-1730

Czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania.

Powracają dyżury w soboty – 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia, 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.

Pamiętając o wciąż istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym, przypominamy zasady korzystania z naszej placówki, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo.

 1. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia książek i zbiorów multimedialnych. Czytelnia pozostanie zamknięta do odwołania.
 2. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk (pojemnik ze środkiem dezynfekującym znajduje się przed wejściem).
 3. W wypożyczalni może przebywać maksymalnie jeden Czytelnik. Pozostali Czytelnicy proszeni będą o pozostanie na zewnątrz, zachowując bezpieczną odległość między osobami oczekującymi.
 4. Zwrot książek lub multimediów odbywa się poprzez odczytanie przez Czytelnika sygnatur oraz umieszczenie zwracanych książek w kartonie opatrzonym datą zwrotu. Zbiory zostaną umieszczone w kwarantannie na okres 14 dni bez możliwości wypożyczenia. Sprawi to, że nasze zbiory będą całkowicie bezpieczne.
 5. Każdorazowo po wizycie Czytelnika dezynfekowana będzie powierzchnia lady bibliotecznej.
 6. Stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla Czytelników.
 7. Zachęcamy Czytelników do składania zamówień na zbiory biblioteczne wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Czytelnik będzie potrzebował wsparcia bibliotekarza w poszukiwaniu materiałów, prosimy o przesłanie tematu na dwa dni przed planowaną wizytą w bibliotece. Dyżurujący bibliotekarz przygotuje stosowaną literaturę. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: lebp@womczest.edu.pl
 8. Pracownicy będą wykonywali swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zaopatrzeni zostaną w rękawice jednorazowe, maseczki i przyłbice.

Podjęte ograniczenia, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa, mogą wydłużyć czas obsługi Czytelników. Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość oraz dostosowanie się do nowych zasad.

Zapraszamy!

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP w Lelowie


„Karol – chłopiec, który został papieżem”

W miesiącu październiku 2020 r. w ramach obchodów Roku Jana Pawła II nasza biblioteka zorganizowała zajęcia czytelnicze dla uczniów klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.  W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali fragmentów Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci oraz opowiadania pt. „Karol – chłopiec, który został papieżem”.

Podczas zabawy dydaktycznej  prawda / fałsz uczniowie udzielali odpowiedzi  na pytania związane z życiem Karola Wojtyły i uzupełniali tekst zastępując słowa  odpowiednim rysunkiem. Na zakończenie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Święty uśmiechnięty”  i  kolorowały obrazki z wizerunkiem Papieża.  Z wykonanych prac powstała  wystawka.

Spotkanie było znakomitą okazją,  aby uczniowie  mogli poznać historię życia małego Lolka, który potem stał się osobą tak ważną  dla nas i dla całego świata.

W bibliotece od początku 2020 roku  dostępna jest wystawka okolicznościowa poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pt. „Czytamy Papieża”. Zapraszamy.

Wychowawczyni i Uczniom klasy II serdecznie dziękujemy za współpracę i wspólnie spędzony czas.

„Karol – chłopiec, który został papieżem” „Karol – chłopiec, który został papieżem”


„Czytanie wartości 2020 / 2021” VII edycja

W ramach projektu Czytanie wartości rozpoczynamy siódmą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia będą odbywały się od 7.10.2020r. – do 27.01.2021r.

Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania i bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych pozycji podzielona jest na cztery obszary: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, rodzina.

Czytanie o kolejnej wartości zostanie poprzedzone krótkim wprowadzeniem oraz zachęcaniem do właściwego postępowania w życiu.

Po każdorazowym czytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek.

W projekcie wykorzystane zostaną książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Zapraszamy do udziału w projekcie.


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021

Zestawienia bibliograficzne:

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Kształcenie zawodowe 

Kształcenie osób dorosłych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Nauczanie zróżnicowane

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych


Narodowe Czytanie 2020 w Urzędzie Gminy w Lelowie

5 września 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Lelowie odbyła się kolejna – dziewiąta edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej, zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie oraz Wójta Gminy Lelów.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju – COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zachowanie wszelkich środków ostrożności, organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych do śledzenia lelowskiej odsłony Narodowego Czytania na żywo w wersji online.

więcej


Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 – podsumowanie

W czerwcu 2020 r. odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów i trwał od 10 września 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa a także wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 i zostali Szkolnymi molami bibliotecznymi.

O tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2019 / 2020 rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lelowie, Nakle, Podlesiu i Ślęzanach.

Tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2019 / 2020 otrzymała
uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajął
uczeń kl. II Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce zajęła
uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Nakle

IV miejsce zajęła
uczennica kl. I Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych lektur.

Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.

Tekst, zdjęcia: Dorota Kulawiak

Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 - podsumowanieMiędzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 - podsumowanieMiędzyszkolny Mól Biblioteczny 2019/2020 - podsumowanie


Jan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursu

W czerwcu 2020 r. podsumowano szkolny konkurs plastyczny Jan Paweł II – Papież ludzkich serc.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz Biblioteka Szkolna.

Głównym celem konkursu było przybliżenie najmłodszemu pokoleniu wiedzy o życiu i działalności Papieża Polaka oraz uczczenie Roku 2020 jako Roku Świętego Jana Pawła II.

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów.

I miejsce zajął uczeń z klasy V b

II miejsce zajęła uczennica z klasy V b oraz uczennica z klasy VI a

III miejsce zajęła uczennica z klasy VI a oraz uczeń z klasy V b

Wyróżnienie otrzymała uczennica z klasy IV

Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe z rąk wychowawców podczas zakończenia roku szkolnego.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Tekst, zdjęcia: Dorota Kulawiak

Jan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursuJan Paweł II – Papież ludzkich serc – podsumowanie konkursu


Bezpłatna czytelnia internetowa IBUK LIBRA

Szanowni Państwo,

od 30 kwietnia 2020 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych czytelni internetowych w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu 1849 tytułów elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Korzystanie z tych publikacji jest możliwe na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy zapisany do naszej biblioteki Czytelnik, który otrzyma od biblioteki osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

Osoby, które chcą otrzymać PIN proszone są o kontakt telefoniczny lub maila w tej sprawie

w godz. 8.00 – 15.00

tel. 34 355 00 99; e-mail: lebp@womczest.edu.pl

PIN jest ważny do 15.10.2020 r.

Dodatkowe Informacje

Platforma IBUK LIBRA pozwala nie tylko czytać książki, ale oferuje także(na osobistym koncie myIBUK) zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN.

Ścieżka dostępu do IBUK Libra:

adres do logowania http://libra.ibuk.pl

zarejestruj się (podaj e-mail i hasło)

– „z opcji (prawy, górny róg) należy wybrać Moje biblioteki””, naciśnij + DODAJ KOD PIN

Kod PIN: ______________________

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek myIBUK działa w oknie przeglądarki i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Aplikacja została przystosowana do działania także na urządzeniach mobilnych. Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store.

Poniżej filmiki instruktażowe dotyczące platformy IBUK Libra.


Baza lektur dostępnych online

Biblioteka Cyfrowa Wolne Lektury oraz portal LEKTURY GOV.PL oferują uczniom i nauczycielom zdalny dostęp do wielu lektur szkolnych. Zostały tam zgromadzone te pozycje lekturowe, do których prawa autorskie już wygasły, utwory znajdują się w domenie publicznej. Można je pobrać w całości na dysk komputera, czytnik lub czytać online. Większość posiada również wersję do odsłuchania w formie audiobooka oraz możliwość wydruku bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Cz.1.Dostęp online do lektur dla klas 7-8

Cz.2. Dostęp online do lektur dla klas 4-6

Cz.3.Dostęp online do lektur dla klas 1-3

Cz.4. Dostęp online do lektur dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do lektury:-)


Oferta kształcenia zdalnego dla nauczycieli bibliotekarzy

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do zapoznania się z ofertą kształcenia zdalnego, przygotowaną przez pracowników naszej biblioteki. Zaproponowane spotkania online zostaną zrealizowane z wykorzystaniem Skype i Cisco Webex Meetings. Udział w kształceniu zdalnym uwarunkowany jest wcześniejszą rejestracją na spotkanie za pośrednictwem karty zgłoszenia https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Czekamy na Państwa online:-)

Oferta kształcenia zdalnego dla nauczycieli bibliotekarzy _04-05.2020


Webowa biblioteka

Materiały zawarte w Bibliotece Webowej zostały udostępnione do wykorzystania w pracy dydaktycznej i naukowej nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Link do Webowej biblioteki


ZAMKNIĘCIE BIBLIOTEKI DO 24 MAJA 2020 R.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, a także działając zgodnie z zaleceniami Zarządu Województwa Śląskiego, informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie wraz z filiami w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie zostają zamknięte od 11 marca do 24 maja 2020 r.

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych, ponieważ czas zamknięcia może ulec zmianie.

W związku z powyższym nie będą realizowane zamówienia oraz zwroty książek. Aktualne wypożyczenia zostaną przedłużone o 30 dni, a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.

Wszystkie zaplanowane w siedzibie głównej biblioteki i w jej filiach wydarzenia z udziałem publiczności oraz szkolenia dla nauczycieli zostają odwołane. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


Informujemy, że w zakładce „Zestawienia bibliograficzne” dostępne jest pod tytułem Dzień Nauki Polskiej Maria Skłodowska – Curie zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1962-2013 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.


  Czytanie wartości  2019/2020 podsumowanie

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy szóstą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbywały się raz w tygodniu od 07.10.2019 r. do 17.02.2020 r. Odbyło się 16 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w baśniach, bajkach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji została podzielona na pięć obszarów: szacunek, uczciwość, empatia, rodzina, dobre maniery. Czytanie każdej wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównywały je do różnych, znanych sobie sytuacji. Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię.

Na zakończenie, w ramach ewaluacji, dzieci tworzyły Drzewo wartości, na którym umieszczały wszystkie zapamiętane pozytywne cechy charakteru, zaś cechy negatywne lokowały w słoiczku, który zamknęły i umieściły pod drzewem jako nie warte naśladowania. Dzieci wykazały zachowania zgodne z obowiązującymi normami postępowania. Wykonana praca pozostała w klasie.

W projekcie wykorzystano pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Czytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanieCzytanie wartości  2019/2020 podsumowanie

                                                                                              Tekst: Jadwiga Górecka
Zdjęcia : Dorota Kulawiak


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE 2019

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie zakupiła książki ze środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Zakres tematyczny  książek obejmuje różne dziedziny nauki.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 


    Urodziny Pluszowego Misia 2019

15 listopada 2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie po raz kolejny zorganizowały spotkanie dla uczniów klas I–III Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkanie rozpoczął spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” pt. NA MISIOWYCH URODZINACH – NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA, sponsorowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie. Przedstawienie opowiadało o Misi Matysi, która niebawem miała obchodzić swoje urodziny i perypetiach związanych z tym ważnym dla niej dniem. Ostatecznie były urodzinowe życzenia, tort, wspólny taniec i odśpiewane przez najbliższych sto lat.

Spektakl oprócz bajkowych treści niósł przesłanie, że w życiu nie są najważniejsze rzeczy materialne, ale rodzina i dobre wzajemne relacje. Czasem warto poświęcić swój czas i plany dla bliskiej nam osoby, aby zobaczyć uśmiech na jej twarzy.

Po zakończeniu spektaklu pojawił się nasz biblioteczny Miś, który zaprosił dzieci do dalszej wspólnej zabawy. Nadzorował przebieg konkursów: lizanie miodku, układanie misi z figur geometrycznych, dmuchanie balonów, tańczył i śpiewał z dziećmi.

Na zakończenie Miś podziękował swoim gościom za przybycie, wręczył pamiątkowe dyplomy, poczęstował małym co nieco i zaprosił na kolejne spotkanie za rok.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w spotkaniu.

Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019Urodziny Pluszowego Misia 2019

Tekst : Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Jadwiga Górecka


MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”

30 października 2019 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie odbył się apel szkolny przygotowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Bibliotekę Szkolną. W tym roku już po raz 14 wspólnie obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, tym razem pod hasłem „ Wyobraź sobie…” 

W ramach tego wydarzenia:

 • Przeprowadziliśmy zajęcia czytelnicze dla grupy 5-latków z przedszkola, uczniów klasy II, V a, VII b Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Tematyka zajęć związana była z książką, czytelnictwem i biblioteką. W zajęciach wykorzystano książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Dla uczniów klas I–III zorganizowaliśmy konkurs plastyczno–literacki „Laurka dla Biblioteki”, którego celem było kształtowanie i rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych środków wypowiedzi artystycznych. W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Zwycięzcą został uczeń kl. II.
 • Uczniowie klas IV–VI brali udział w konkursie literackim na wiersz o bibliotece „BIBLIO–RYM. Celem konkursu była promocja czytelnictwa i biblioteki jako miejsca dla ludzi twórczych. Zadaniem uczniów było napisanie krótkiego rymowanego wiersza o bibliotece, czytaniu książek, czytelniku. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów.

I miejsce otrzymały ex aequo uczennica kl. V b oraz uczennica kl. VI a.

Ich wiersze zostały zaprezentowane publiczności.

Ponadto uczniowie przez cały październik tworzyli „Książkową listę przebojów” głosując na najciekawsze i najchętniej czytane książki. Najbardziej popularne okazały się:

 1. Harry Potter – J. K. Rowling,
 2. Opowieści z Narnii : Lew, Czarownica i Stara Szafa – C. S. Lewis,
 3. Karolcia – Maria Krüger.

Podczas apelu uczniowie przypomnieli również krótką historię samego święta, rolę biblioteki i książki w życiu szkoły i ucznia, recytowali wiersze o książce i czytaniu, odgadywali zagadki literackie. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy i zakładki do książki.

Prace konkursowe uczniowie mogą oglądać na wystawce w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz zachęciliśmy do wypożyczania i czytania książek pamiętając o słowach znanego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza:

„Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela.”

Serdecznie dziękujemy za współpracę pani Renacie Wawer.

Prezentujemy jedną z nagrodzonych prac
II miejsce – uczeń kl. V b
„Biblioteczne cudo”

Nasza piękna biblioteka,
zawsze na nas wszystkich czeka.
A nasza pani bibliotekarka ukochana,
przytuli wszystkich z rana.

W bibliotece każdy z nas jest mile widziany
i bardzo miło zawsze przywitany.
Halina i Albert dużo czytajcie
i umysł swój rozwijajcie.

Ola z Nikolą czytają słowniki,
piękne komiksy i nawet myszkę Miki.
Kuba z Alą o książki dobrze dbają
bo gdy je pobrudzą, karę za to mają.

Książki w nauce nam pomagają,
dzięki nim wszyscy dobre oceny mają.
Adaś i Staś literkami sypią w koło,
aż nam wszystkim jest wesoło.

Kinga mówi, że książek jest tutaj bez liku,
więc tutaj każdy siedzi po cichu.
Starsi młodszym piękny przykład dają,
więc Daniel z Nadią każdą przerwę tu spędzają.

Julka dobrze wie,
że książki w nauce pomagają,
dzięki nim wszyscy dobre oceny mają
I o wspólne dobro swoje dbają.

Nasza biblioteka to miejsce wspaniałe,
tam czeka mnóstwo książek na każdym regale.
Radzę ja to wszystkim uczniom wspaniałym,
czytaj książki a będziesz doskonałym.

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2019 „Wyobraź sobie…”


„Czytanie wartości 2019/2020” szósta  edycja

W ramach projektu „Czytanie wartości” rozpoczynamy szóstą już edycję zajęć czytelniczych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w terminie od 07.10.2019 r. – do 21.02.2020 r.

Podczas spotkań będą czytane wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekażą dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach w życiu każdego człowieka. Tematyka czytanych utworów podzielona jest na pięć obszarów: szacunek, uczciwość, empatia, rodzina, dobre maniery.

Czytanie każdej wartości zostanie poprzedzone jej omówieniem i zachęceniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym przeczytaniu krótkich tekstów dzieci będą analizować problem opisany w literaturze i odnosić go do swojej rzeczywistości, np. oceniać postępowanie swoje, kolegów i koleżanek.

W projekcie wykorzystane zostaną książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielą się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.


NARODOWE CZYTANIE 2019

OSIEM LEKTUR NA ÓSME NARODOWE CZYTANIE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w  Częstochowie Filia w Lelowie  i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie po raz ósmy włączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. W sobotę 7 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie spotkali się wszyscy zainteresowani lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Z pośród ośmiu zaproponowanych lektur do wspólnego czytania wybraliśmy: Dym Marii Konopnickiej oraz opowiadanie Sawa ze zbioru Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego. Po przywitaniu uczestników, odczytaniu listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, krótkim wprowadzeniu w genezę utworów przystąpiono do czytania. W rolę lektorów wcielili się przedstawiciele różnych instytucji lokalnych: Urzędu Gminy, Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, Klubu Seniora,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle, Szkoły Podstawowej w Podlesiu, Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.  Chętni obejrzeli okolicznościową wystawę i otrzymali pamiątkowy stempel na  przyniesionym egzemplarzu książki. Miłą atmosferę spotkania dopełnił wspólny śpiew przy dźwiękach akordeonu przeplatany quizem o czytanych lekturach.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak, Jadwiga Górecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


MIĘDZYSZKOLNY MÓL BIBLIOTECZNY 2018/2019

13 czerwca 2019 r. odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole, którego organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lelów i trwał od 10 września 2018 r. do 31 maja 2019 r. Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019  i zostali szkolnymi molami bibliotecznymi. O tytuł  Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018/2019  rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lelowie, Nakle, Podlesiu i Ślęzanach.

Statuetkę i tytuł Międzyszkolnego  Mola Bibliotecznego 2018 / 2019

otrzymała

Karina Zymek

uczennica kl. VII  Szkoły Podstawowej w Podlesiu

II miejsce zajęła Magdalena Soja

uczennica kl. II b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

III miejsce – Małgorzata Piętak

uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Ślęzanach

IV miejsce – Laura Pawlik

uczennica kl. III Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle

Laureatka I miejsca otrzymała statuetkę Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2018 / 2019, dyplom oraz  książkę. Pozostali laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie  gratulujemy. Nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych dziękujemy za współpracę.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020


Polecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu altnauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.