Struktura i pracownicy


Struktura i pracownicy


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna tworzy zespół z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Wydawnictwem RODN „WOM”.


Kierownictwo biblioteki


Elżbieta Doroszuk – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Renata Lipniewska – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych
tel. 34 360 60 04 wew. 256
e-mail: Renata Lipniewska


Dział gromadzenia i opracowania zbiorów


Justyna Galińska
tel. 34 360 60 04 wew. 249
e-mail: Justyna Galińska

Barbara Witkowska
tel. 34 360 60 04 wew. 248
e-mail: Barbara Witkowska

Anna Hiller
tel. 34 360 60 04 wew. 250
e-mail: Anna Hiller

Anna Dąbrowska
tel. 34 360 60 04 wew. 250
e-mail: Anna Dąbrowska

Zespół ds. wspierania działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych:

Agata Arkabus
tel. 34 360 60 04 wew. 255
e-mail: Agata Arkabus

Anna Płusa
tel. 34 360 60 04 wew. 255
e-mail: Anna Płusa


Dział informacyjno-bibliograficzny


Marek Czarnołęski
tel. 34 360 60 04 wew. 109
e-mail: Marek Czarnołęski


Dział udostępniania zbiorów


Aneta Przybyłowicz
tel. 34 360 60 04 wew. 612
e-mail: Aneta Przybyłowicz

Alina Tyś
tel. 34 360 60 04 wew. 612
e-mail: Alina Tyś

Beata Raczyńska
tel. 34 360 60 04 wew. 612
e-mail: Beata Raczyńska

Joanna Resakowska
tel. 34 360 60 04 wew. 612
e-mail: Joanna Resakowska


Czytelnia naukowa


Katarzyna Kucharzewska
tel. 34 360 60 04 wew. 107
e-mail: Katarzyna Kucharzewska


Czytelnia czasopism


Ernest Pidzik
tel. 34 360 60 04 wew. 107
e-mail: Ernest Pidzik

Bernarda Śmigielska
tel. 34 360 60 04 wew. 107
e-mail: Bernarda Śmigielska


Wypożyczalnia multimedialna


Izabela Bajor
tel. 34 360 60 04 wew. 249
e-mail: Izabela Bajor

Marta Małek
tel. 34 360 60 04 wew. 248
e-mail: Marta Małek


Pracownicy administracji i obsługi


Monika Handzel – sekretariat
tel. 34 360 60 04 wew. 254
e-mail: Monika Handzel

Bożena Żurek
tel. 34 360 60 04 wew. 612