Zajęcia biblioteczne


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia na zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną.

W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy o kontakt z:

Beatą Raczyńską
raczynska@womczest.edu.pl

Joanną Resakowską
resakowska@womczest.edu.pl

Aliną Tyś
tys@womczest.edu.pl

Telefon kontaktowy: 34 361 28 74

 • Zajęcia odbywają się w czwartki od 9.00 do 11.30; niektóre zajęcia ze względu na indywidualne zapotrzebowanie szkół lub wymogi lokalowe mogą się odbywać w inne dni tygodnia;
 • zajęcia na terenie placówek oświatowych mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia, ale po wcześniejszym ustaleniu z osobą prowadzącą zajęcia (dotyczy głównie spotkań w przedszkolach i projektów edukacyjnych);
 • zajęcia dla przedszkolaków trwają 60 min., a dla uczniów wszystkich typów szkół 90 min. (czas trwania zajęć nie dotyczy projektów edukacyjnych);
 • rezerwacji dokonujemy do wyczerpania wolnych terminów;
 • zastrzegamy sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć z ważnych przyczyn służbowych;
 • ustalenie terminu i tematu zajęć odbywa się telefonicznie i jest potwierdzane najpóźniej w ciągu dwóch tygodni drogą elektroniczną poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (karta zgłoszenia);
 • brak elektronicznego potwierdzenia rezerwacji w wyznaczonym czasie oznacza rezygnację z zarezerwowanego terminu zajęć;
 • w przypadku odwołania zajęć przez przedszkole lub szkołę prosimy o informację telefoniczną;
 • grupa uczniów uczestniczących w zajęciach nie powinna przekraczać
  – 25 osób, jeśli jest to lekcja biblioteczna
  – 30 osób, jeżeli jest to zapoznanie ze specyfiką pracy biblioteki
  – 15 osób, jeśli są to zajęcia z elementami biblioterapii;
 • w trosce o zaspokojenie potrzeb wszystkich uczestników, a także o jak najlepsze i najpełniejsze przygotowanie się bibliotekarzy do zajęć, prosimy przy rezerwowaniu terminu o stosowną informację, jeśli w grupie uczniów znajdują się dzieci z dysfunkcjami;
 • wydajemy zaświadczenia potwierdzające udział nauczyciela i uczniów w zajęciach przeprowadzonych przez pracowników naszej biblioteki.

Tematyka zajęć promujących edukację czytelniczą i medialną
w roku szkolnym 2016/2017

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

dla dzieci młodszych

 • Zoo w wierszach Jana Brzechwy.
 • Podróż do Krainy Baśni.

dla dzieci starszych

 • Psy i koty w książkach i czasopismach.
 • Gdy szanuję książki, szanuję las.
 • Jasna Góra w legendach.
 • Spotkanie z bajką – zabawy literackie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
 • Jak być bezpiecznym w sieci?

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 • Od jesieni do lata – poznawanie świata. Pory roku w różnych tekstach kultury – poezja, przysłowia, muzyka, malarstwo, fotografia.
 • O zwierzętach w poezji i piosence.
 • Nasza ojczyzna. Stolice Polski w legendzie i historii.
 • Polskie symbole narodowe w tekstach kultury.
 • Gdy przychodzi Pani Złość- co robić? – zajęcia z elementami biblioterapii.
 • Bajka po polsku i po angielsku – czytanie bajek z elementami nauki języka angielskiego.
 • Jak być bezpiecznym w sieci?
 • Bajka dobra na wszystko – zajęcia biblioterapeutyczne z elementami terapii pedagogicznej.

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 • Argument siły czy siła argumentu? – o agresji i przemocy w szkole.
 • Każda decyzja ma swoje konsekwencje (uczeń wobec zagrożeń).
 • O bibliotece… po angielsku – zajęcia wyłącznie dla klasy VI.
 • Reklama jako forma komunikatu.
 • Uczmy się tolerancji.
 • Soplicowo w bibliotece – zajęcia dla uczniów klas V-VI.
 • Kalendarz małego czytelnika – zajęcia czytelniczo-plastyczne.
 • Mój e-przyjaciel… Czym jest prawdziwa przyjaźń? – zajęcia z wykorzystaniem e-podręcznika.
 • Tworzenie elektronicznych książeczek w programie Story Jumper – zajęcia z wykorzystaniem aplikacji interaktywnej.
 • Jak być bezpiecznym w sieci?
 • Akademia Pana Kleksa – zajęcia z elementami grywalizacji.

Dziecięcy świat wartości – zajęcia dla uczniów klas IV oparte na tekstach literackich:

 • Szanuj siebie i innych.
 • Nieposzlakowana uczciwość Mikołajka.
 • Przyjaciel, czyli kto?
 • Słowo droższe niż pieniądze, czyli o odpowiedzialności.

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW:

 • Jak szukać, żeby znaleźć? – tradycyjne i nowoczesne źródła informacji.
 • W świecie współczesnej reklamy.
 • Częstochowa znana i nieznana – zajęcia z edukacji regionalnej.
 • Bezpieczeństwo w sieci.

Dziennikarstwo – cykl zajęć pt.  „Tworzymy gazetkę szkolną” (do wyboru cały cykl lub poszczególne tematy)

 • Prasa – medium znane od wieków.
 • Gazetka szkolna – co to takiego?
 • Dziennikarskie formy wypowiedzi.
 • Technika wydawnicza.

Edukacja filmowa – cykl zajęć pt. „Sztuka filmowa wczoraj i dziś” (do wyboru cały cykl lub poszczególne tematy)

 • Podróż w świat filmu, czyli krótka historia filmu.
 • Język filmu.
 • Scenariusz filmowy i scenopis.
 • Wielcy twórcy filmu.
 • Literatura na ekranie – o ekranizacjach i adaptacjach filmowych.

Edukacja teatralna – cykl zajęć pt. „Teatralne ABC – teatr uczy, bawi, wychowuje” (do wyboru cały cykl lub poszczególne tematy)

 • Co to jest teatr? – teatr i jego dzieje.
 • Scenariusz teatralny, czyli jak opowiadać historie w teatrze.
 • Uczeń na scenie – elementy teatroterapii, dramy, pantomimy.

ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE:

 • Samoluba nikt nie lubi – zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Pokonaj niepowodzenia w szkole – zajęcia skierowane do uczniów klas I szkoły podstawowej.
 • Gdy przychodzi Pani Złość – co robić? – zajęcia skierowane do uczniów klas I szkoły podstawowej.
 • „W krainie smoków”, czyli jak radzić sobie ze złością – zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Bon ton, czyli dobre maniery na co dzień – zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Strach ma wielkie oczy! – zajęcia skierowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Każdy z nas jest inny – zajęcia skierowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Bajka dobra na wszystko – zajęcia z elementami terapii pedagogicznej skierowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Nowy wśród nas – zajęcia skierowane do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.
 • Kto czyta książki, żyje podwójnie – zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • Magiczna siła przyjaźni – zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • Wirtualny przyjaciel – zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • Kompleksy – co to takiego? – zajęcia skierowane do uczniów klas VI szkoły podstawowej.
 • Marzenia do spełnienia – zajęcia skierowane do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
 • Nikt nie jest lepszy od nikogo – o tolerancji – zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VI oraz do uczniów gimnazjum.
 • Recepta na uśmiech – jak radzić sobie ze stresem? – zajęcia skierowane do uczniów klas VI oraz do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Bądź asertywny! – przeciwdziałaj agresji i przemocy – zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Podróż ku wartościom – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Dopalacze mogą Cię wypalić! – zajęcia na temat przeciwdziałania narkotykom i substancjom psychoaktywnym, skierowane do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII:

 • Uwolnij wyobraźnię! – zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • W świecie kolorów – zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • Każdy z nas jest wyjątkowy – zajęcia skierowane do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADIGIMNAZJALNYCH:

 • Legalny użytkownik czy „pirat”, czyli rzecz o prawie autorskim i legalnej kulturze.
 • Bibliografia załącznikowa – zasady przygotowania.
 • Warsztat informacyjny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie.
 • Wykorzystanie baz bibliotek i legalnych źródeł w sieci – przeszukiwanie katalogów i porządkowanie materiałów.
 • Zrozumieć różnice, polubić inność – zajęcia biblioteczne z edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Dla wszystkich zainteresowanych:

Nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół zapraszamy także do udziału w spotkaniach mających na celu poznanie specyfiki pracy poszczególnych działów biblioteki pedagogicznej oraz zasad korzystania z jej zbiorów i usług. Spotkania te mogą odbywać się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 11.30 do 14.30 Czas trwania : 45 minut. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu.