Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

„GRANTY EDUKACYJNE” ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Temat szkolenia: Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy
Kierownik szkolenia: Elżbieta Doroszuk
Osoby prowadzące zajęcia: Elżbieta Doroszuk, Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Uczestnicy: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Informacje organizacyjne:
• grupa 1 – terminy:
12.09.2017 r., 10.10.2017 r., w godzinach: 15.00 – 18.55
• grupa 2 – terminy:
18.09.2017 r., 17.10.2017 r., w godzinach: 15.00 – 18.55
• grupa 3 – terminy:
26.09.2017 r., 24.10.2017 r., w godzinach:
15.00 – 18.55
• grupa 4 – terminy:
2.10.2017 r., 30.10.2017 r., w godzinach: 15.00 – 18.55
Liczba uczestników w grupie: 25
Liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 10

SEMINARIA

 • Temat: Biblioteka szkolna w nowej podstawie programowej
  Data: 12.09.2017 r.
  Godzina: 15.00-16.30
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
  Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
  Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
  Karty zgłoszenia: do 08.09.2017 r.

 • Temat: Kompetencje informatyczne i czytelnicze w nowej podstawie programowej
  Data: 29.09.2017 r.
  Godzina: 12.30-14.45
  Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
  Odpowiada: A. Bidzińska-Kristof, M. Goinda, O. Zielińska
  Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze powiatu lublinieckiego
  Karty zgłoszenia: do 28.09.2017 r. 
 • Temat: Kompetencje informatyczne i czytelnicze w nowej podstawie programowej
  Data: 18.10.2017 r.
  Godzina: 14.00-15.30
  Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie
  Odpowiada: J. Górecka, D. Kulawiak
  Grupa docelowa: nauczyciele z terenu Gminy Lelów
  Karty zgłoszenia: do 17.10.2017 r.

WARSZTATY

 • Temat: Prawo autorskie i licencje Creative Commons w pracy nauczyciela i ucznia
  Data: 03.10.2017 r.
  Godzina: 15.00-17.15
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
  Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
  Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
  Karty zgłoszenia: do 02.10.2017 r.