Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Temat: Wychowawcza i terapeutyczna rola bajki w życiu dziecka
Data: 12.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Czytelnia naukowa
Odpowiada: K. Kucharzewska, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2018 r.

Temat: Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych? – drugie spotkanie stacjonarne
Data: 25.04.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół

SEMINARIA

Temat: Edukacyjne walory komiksu w szkolnym promowaniu czytelnictwa
Data: 16.04.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.04.2018 r.