Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Temat: Rola rodziny w kształceniu kompetencji czytelniczych dzieci – spotkanie czwarte podsumowujące prace sieci
  Prowadzące: Agata Arkabus, Anna Płusa
  Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej,  języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół, rodzice
  Data: 06.06.2017 r.
  Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
  Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30-16.45

SEMINARIA

 • Temat: Biblioteka szkolna w nowej podstawie programowej
  Data: 15.05.2017 r.
  Godzina: 15.00-17.15
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
  Odpowiada: Agata Arkabus, Anna Płusa
  Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
  Karty zgłoszenia: do 12.05.2017 r.

WARSZTATY

 • Temat: Tworzenie komiksu w programie Toondoo
  Data: 26.05.2017 r.
  Godzina: 12.00-14.15
  Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
  Odpowiada: Anna Bidzińska-Kristof, Małgorzata Goinda, Olimpia Zielińska
  Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół powiatu lublinieckiego
  Karty zgłoszenia: do 23.05.2017 r.

KONSULTACJE ZESPOŁOWE

 • Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością, w tym autyzmem, zespołem Aspergera
  Data: 13.06.2017 r.
  Godzina: 15.00-18.00
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
  Odpowiada: Aneta Żurek, Anna Płusa
  Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
  Karty zgłoszenia: do 10.06.2017 r.