Oferta wspomagania


Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria

KONFERENCJE
 • Temat: Pamięć i tożsamość
  Data: 9.11.2017 r.
  Godzina: 13.00-15.15
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
  Odpowiada: A. Hiller
  Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, klas I-IV szkół podstawowych, nauczyciele bibliotekarze, rodzice
  Karty zgłoszenia: do 6.11.2017 r.

SEMINARIA

 • Temat: Biblioteka w przepisach prawnych statutu szkolnego
  Data: 11.12.2017 r.
  Godzina: 14.30-16.45
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
  Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
  Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych wszystkich typów szkół
  Karty zgłoszenia: do 8.12.2017 r.

WARSZTATY

 • Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne jako nowa jakość edukacji włączającej
  Data: 8.11.2017 r.
  Godzina: 14.30-17.30
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
  Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
  Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
  Karty zgłoszenia: do 5.11.2017 r.

KONSULTACJE ZESPOŁOWE

 • Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
  Data: 22.11.2017 r.
  Godzina: 15.00-18.00
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
  Odpowiada: A. Żurek, A. Płusa
  Grupa docelowa: rodzice
  Kontakt e-mail: zurek@womczest.edu.pl
 • Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
  Data: 18.12.2017 r.
  Godzina: 15.00-18.00
  Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
  Odpowiada: A. Żurek, A. Płusa
  Grupa docelowa: rodzice
  Kontakt e-mail: zurek@womczest.edu.pl