Biblioterapia


  • Zajęcia biblioterapeutyczne:

Oferta zajęć
Bajka dobra na wszystko
Bajka dobra na wszystko – podsumowanie
O biblioterapii i naszych zajęciach słów kilka
Zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii – sprawozdania

Wystawa pt. Drzewo wartości