Kalendarium

KALENDARIUM PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE 1948-2020

 

1948
Powstanie  punktu  bibliotecznego przy Częstochowskim Oddziale ZNP przy Katedralnej (648 woluminów)

1951
Nadanie placówce nazwy Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie (1000 woluminów)

1956
Zmiana nazwy na Miejska i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie

od 1960
Podjęcie szerszej, bardziej zorganizowanej działalności na rzecz upowszechniania czytelnictwa i wspierania nauczycieli (zebrania metodyczne, konferencje rejonowe ZNP, odczyty pedagogiczne, spotkania dotyczące historii regionu). Biblioteka stała się siedzibą Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Historycznego i Klubu Literackiego ZNP.

1967
Zmiana siedziby – ul. Waszyngtona 62

1975
Przekształcenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki PedagogicznejPedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Częstochowie w wyniku reformy administracyjnej kraju.
Równorzędne do tej pory placówki powiatowe w Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Oleśnie i Pajęcznie stały się filiami terenowymi PBW w Częstochowie

1980
Stan zbiorów – 26 tysięcy woluminów

1981
Utworzenie kolejnej filii w Lelowie

1983
Zmiana siedziby – Al. NMP 35

1990
Stan zbiorów – 52 tysiące woluminów

1991
– zmiana siedziby – ul. Bór 61
– połączenie biblioteki z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Częstochowie

1995
Rozpoczęcie budowy nowego obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

1999
W wyniku reformy administracyjnej kraju włączenie filii w Oleśnie i Pajęcznie w strukturę organizacyjną bibliotek pedagogicznych sąsiednich województw

2002
Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

2003
– styczeń – zamknięcie biblioteki przy ul. Bór 61
– luty – przeniesienie zbiorów i dokumentacji do nowej siedziby
– 5 maja – rozpoczęcie działalności w lokalu przy Al. Jana Pawła II 126/130
– zorganizowanie pierwszej edycji Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy Dyktuś 2003

2004
– Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA
– zorganizowanie pierwszej edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie z Lekturą dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego

2005
Stan zbiorów -70 tysięcy woluminów, 8 tysięcy zbiorów multimedialnych, ponad sto tytułów prenumerowanych czasopism

2006
Uruchomienie strony internetowej biblioteki www.biblioteka.womczest.edu.pl

2007 

– lipiec – uruchomienie Modułu Obsługi Wypożyczalni programu SOWA, umożliwiającego elektroniczną rejestrację czytelników i wypożyczeń książek
– zorganizowanie piątej edycji Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy Dyktuś 2007

2008
– styczeń –  uruchomienie Modułu Obsługi Wypożyczalni programu SOWA, umożliwiającego elektroniczną rejestrację użytkowników i wypożyczeń zbiorów multimedialnych
– marzec – udostępnienie czytelnikom na stronie internetowej biblioteki katalogów on-line, zawierających następujące bazy: Książki, Czasopisma, Multimedia, Artykuły z czasopism, Regionalia, Uroczystości szkolne
– włączenie się w ogólnopolską kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom
zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie „Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych – ICIM”
zorganizowanie piątej edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie z Lekturą dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego

2010
– zakończenie prac nad elektroniczną bazą multimediów oraz uruchomienie modułu elektronicznej rezerwacji i zamawiania książek oraz zbiorów multimedialnych
– zdobycie wyróżnienia w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2009/2010
zorganizowanie wśród pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz czytelników biblioteki zbiórki przyborów szkolnych w ramach akcji Ołówek dla Afryki przeprowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redeptoris Missio

2011
– stan zbiorów 75 tysięcy woluminów, 6 tysięcy zbiorów multimedialnych, 68 tytułów prenumerowanych czasopism
– zdobycie nagrody za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2010/2011
– zorganizowanie pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poetyckie Krajobrazy

2012
– zdobycie Statuetki Przyjaźni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie
– zdobycie wyróżnienia specjalnego w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2011/2012
– zorganizowanie dziesiątej edycji Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy Dyktuś 2012

2013
– zdobycie wyróżnienia w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2012/2013
– zorganizowanie dziesiątej edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie z Lekturą dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego

2014
– zdobycie wyróżnienia specjalnego w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2013/2014
– zorganizowanie w bibliotece Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Trylogia Henryka Sienkiewicza

2015
– zdobycie wyróżnienia specjalnego w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2014/2015
– zorganizowanie w bibliotece Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lalka Bolesława Prusa
– włączenie się biblioteki do cyklicznej ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek
zorganizowanie piątej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poetyckie Krajobrazy
zorganizowanie wśród pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz czytelników biblioteki zbiórki okularów słonecznych i korekcyjnych w ramach akcji Okulary dla Afryki przeprowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redeptoris Missio

2016
– otrzymanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytułu Ambasadora technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji za udział w konkursie Szkoła na czasie. E-podręcznik w klasie
zdobycie nagrody za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2015/2016
– zorganizowanie w bibliotece Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Quo vadis Henryka Sienkiewicza

2017
– luty – utworzenie w bibliotece sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt audiowizualny dla potrzeb realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży
– zorganizowanie w bibliotece Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wesele Stanisława Wyspiańskiego
zorganizowanie piętnastej edycji Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy Dyktuś 2017