Poznajemy tajemnice naszego mózgu – relacja z zajęć przeprowadzonych okazji Światowego Tygodnia Mózgu

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o działaniu mózgu oraz układu nerwowego. Jest to inicjatywa poświęcona najcenniejszemu i najważniejszemu narządowi naszego organizmu. 17 marca 2023 r. w ramach obchodów Tygodnia Mózgu w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Poznajemy tajemnice naszego mózgu”. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły: Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek – nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 5a ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie z wychowawcą Panią


XVIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Nowoczesna biblioteka, czyli jaka?”

Serdecznie zapraszamy bibliotekarzy bibliotek szkolnych, publicznych, pedagogicznych, naukowych, dyrektorów szkół i bibliotek, przedstawicieli stowarzyszeń bibliotekarskich i związków zawodowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki do udziału w  XVIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Nowoczesna biblioteka, czyli jaka?” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie oraz pod patronatem Zarządu Głównego Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. . Wydarzenie ma na celu prezentację i promowanie działalności bibliotek oraz wymianę doświadczeń zawodowych bibliotekarzy. W tym roku Forum będzie miało formę hybrydową. Termin: 20 kwietnia 2023 r. (czwartek)


Spotkanie czytelnicze online – zaproszenie

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli i uczniów klas 0-2 oraz nauczycieli i dzieci z przedszkoli na kolejne spotkanie online z Martynką. Nauczyciele bibliotekarze przeczytają książkę Martynka i wielkie sprzątanie Gilberta Delahaye w tłumaczeniu Wandy Chotomskiej z ilustracjami Marcela Marlier. Spotkanie online odbędzie się 24 marca 2023 r. w godz. 10:45 – 11:30 na platformie ClickMeeting. Informacje dotyczące warunków uczestnictwa: – Dzieci i uczniowie uczestniczą w spotkaniu przebywając w swojej sali i oglądając transmisję wydarzenia udostępnioną przez nauczyciela. – Na adres mailowy nauczyciela zostanie przesłany


V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Czarowanie słowem”

23 lutego 2023 r. w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Czarowanie słowem”. Organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie w partnerstwie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie. Konkurs skierowany był do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną szkół podstawowych, szkół przysposabiających do pracy oraz szkół branżowych. Celem konkursu było szerzenie kultury żywego słowa, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz integracja środowiska uczniowskiego. Jury w składzie: Teresa Dzielska – aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,


V Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału w V Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej”. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli 26 kwietnia 2023 roku w godz. 10.00-14.00 w auli Forum naszego ośrodka. Cele przedsięwzięcia to popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka oraz inspirowanie


Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego ucznia i nauczyciela” – zaproszenie do udziału

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. „Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego ucznia i nauczyciela”.  Sieć będzie miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń w celu zwiększenia efektywności działań w zakresie biblioterapii, czyli metody pracy z uczniem w szkole, w bibliotece czy świetlicy szkolnej i zastosowania tej metody w pracy dydaktycznej nauczyciela. Przedstawione zostaną także treści i sposoby dotyczące uważności (mindfulness) i technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele poznają zabawy oraz ćwiczenia poprawiające koncentrację uczniów


Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Narysuj rodzinę”

Informujemy, że lista laureatów konkursu plastycznego „Narysuj rodzinę” zorganizowanego przez Katedrę Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w partnerstwie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie zostanie opublikowana na stronie internetowej biblioteki do 14 kwietnia 2023 r. Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, przygotowanie ciekawych prac, bogatych w symbolikę rodzinną.  


Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Ma on na celu przede wszystkim podejmowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Główne obchody DBI w roku 2023 przypadły na dzień 7 lutego. W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie zajęcia edukacyjne w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się 10, 16 i 27 lutego, a przeprowadziły je nauczyciele bibliotekarze Marta Małek oraz Barbara Witkowska. W pierwszych