Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie zaprasza nauczycieli oraz dzieci w wieku przedszkolnym (pięcio- i sześciolatki) z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w PRZEGLĄDZIE PIOSENKI I PIEŚNI O MOJEJ ZIEMI OJCZYSTEJ pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Konkurs odbędzie się 14 listopada 2018 r. Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku. Kontakt: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 w. 255 Agata Arkabus – arkabus@womczest.edu.pl Anna Płusa –


Nowości wydawnicze z zakresu kształtowania postaw patriotycznych

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.  Jednym z nich jest 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.  Chcąc wspierać nauczycieli i uczniów w realizacji ww. kierunku polityki oświatowej państwa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna dokonała zakupu nowości wydawniczych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą najnowszą ofertą. Atlas historii Polski / Tomasz Wieseń, Beata Wieseń, Elżbieta Meissner, Urszula Olszewska, Jan Sobiech, Marzena Kurzempa. –


Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych – relacja

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich były organizatorami Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, który odbył się 25 września 2018 r. w Częstochowie. Celem kongresu była integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych, wymiana dobrych praktyk, prezentacja metod i form pracy z czytelnikiem oraz nawiązanie współpracy między bibliotekami. Inicjatorkami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie oraz przedstawiciele Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP: dr Agata


Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Zbigniewa Herberta

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poetyckie Krajobrazy pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego. Tegoroczna edycja poświęcona jest poezji  Zbigniewa Herberta. Pracownicy biblioteki przez organizację konkursu pragną uczcić twórczość tego wybitnego poety. Konkurs recytatorski Poetyckie Krajobrazy skierowany jest do nauczycieli i uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjalnej z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego. Zmagania konkursowe odbędą się 25 października 2018 roku o godz. 10.00. Kontakt: Katarzyna Kucharzewska 34 360 60


Narodowe Czytanie 2018

7 września 2018 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji, zorganizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania, odbywającego się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Obszerne fragmenty powieści przeczytali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie. Do występu przygotowali uczniów nauczyciele, pani Katarzyna Walasek i pan Krzysztof Stępień. Słuchaczami Narodowego Czytania 2018 była młodzież z częstochowskich szkół średnich,


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 – wykaz literatury

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filii dotyczącą realizacji przez placówki oświatowe kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami Metody kształcenia rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów Rozwój doradztwa zawodowego Wdrażanie nowej podstawy programowej Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich: 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt 1. w sprawie planowanego zakupu książek: pracownicy wypożyczalni książek, pn., wt., śr., pt. godz. 8.30 – 18.00, czw. godz. 8.30 –