Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” w naszej placówce

8 listopada 2019 r. nauczyciele-konsultanci, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji i obsługi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz uczestnicy konferencji zorganizowanej w Ośrodku włączyli się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Szkoła do hymnu”, zainicjowanej przez MEN. O symbolicznej godzinie 11:11, w uroczystej atmosferze, odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego, upamiętniając ważną dla Polaków datę – 11 listopada.


Seminarium poetycko-muzyczne „Jesienne spotkania autorskie”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół na seminarium poetycko–muzyczne „Jesienne spotkania autorskie”. Seminarium zostanie zorganizowane przy wsparciu nauczycieli i uczniów z częstochowskich szkół ponadpodstawowych. Celem spotkania będzie prezentacja wybranych utworów poetyckich dwóch wspaniałych polskich poetek – Ludmiły Marjańskiej oraz Wisławy Szymborskiej. Seminarium zostanie uświetnione wystąpieniem pani dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej – autorki książki Podobne, a tak różne życie… Korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954-2003. Muzycznym uzupełnieniem tego


IV Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”, który odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w siedzibie biblioteki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu są nowoczesne formy książki. Zapraszamy! REGULAMIN Karta zgłoszenia


Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego. Cele konkursu to: popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce patriotycznej, rozwijanie


Przegląd pieśni ludowych Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny

30 października 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbył się Przegląd pieśni ludowych Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im.  Stanisława Hadyny. Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie. W organizację konkursu zaangażowali się nauczyciele bibliotekarze – dr Agata Arkabus i Anna Płusa oraz nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 25  – dyrektor placówki Małgorzata Stachurska i Iwona Ledwoń. W 2019 roku przypadła 100. rocznica urodzin Stanisława Hadyny w Koszęcinie –


Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy poświęcony twórczości poetów Częstochowy i regionu częstochowskiego

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy poświęcony twórczości poetów Częstochowy i regionu częstochowskiego pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Prezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 24 października 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy, poświęcony twórczości poetów związanych z Częstochową i regionem częstochowskim. Konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan


Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”

Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie” realizowany był w ramach projektu NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski. Konkurs adresowany był do uczniów województwa śląskiego i obejmował dwie kategorie wiekowe: uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej –


Noc Bibliotek 2019

5 października 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się po raz piąty Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji brzmiało Znajdźmy wspólny język. Głównym celem akcji jest promocja czytelnictwa i bibliotek, kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz integracja lokalnego środowiska. Tegoroczna Noc Bibliotek rozpoczęła się o godzinie 15.30 w Auli Forum RODN „WOM”. Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych oficjalnie powitała uczestników. Następnie odczytany został wiersz pt. „Wierszowiązałki” Joanny Mueller inaugurujący tegoroczną akcję, w piękny