„Otwórz książkę, otwórz umysł”- III Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

14 listopada 2018 r. obchodzony był III Ogólnopolski Dzień  Biblioterapii ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie także włączyła się w te obchody. Przez kilka dni odbyły się zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii i arteterapii. 13 listopada nauczyciele bibliotekarze Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek przeprowadziły zajęcia biblioterapeutyczne z elementami terapii pedagogicznej pt. „Bajka dobra na wszystko”. Zajęcia skierowane były do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Uczniowie wysłuchali dwóch bajek terapeutycznych pochodzących z pakietu edukacyjnego „Ortograffiti  z Bratkiem”. Poznali postać


Konferencja „Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – dziecko w cyfrowym świecie” – relacja

Rosnący wpływ mediów elektronicznych na rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny dziecka budzi zarówno nadzieje, jak i niepokój. Konferencja Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – dziecko w cyfrowym świecie, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, odbyła się 21 listopada 2018 r. w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Jej organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Jak co roku uczestniczyli w niej nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, nauczyciele bibliotekarze, rodzice i studenci przygotowujący


Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Rok 2018 był okresem obchodów wielu ważnych rocznic oraz wydarzeń narodowych, kulturalnych, społecznych. Niewątpliwie jedną z najważniejszych rocznic było 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, która w różnorodny sposób obchodzona była w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych. Powyższe obchody zostały również wpisane w kierunki polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 – 100 Rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. W 2018 roku obchodzony był również Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ogłoszony przez Unię Europejską w celu podkreślenia


Wyróżnienie Specjalne w Konkursie „Cała Polska czyta dzieciom”

Z przyjemnością informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie otrzymała Wyróżnienie Specjalne w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2017/2018.  


III Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego do udziału w III Wojewódzkim Konkursie „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”.  Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Tegoroczna edycja obejmuje zagadnienia dotyczące Biblioteki Jasnogórskiej oraz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 14 grudnia 2018 r. w Bibliotece


Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2018/2019 Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach: klasy I-IV klasy V-VIII Konkurs przebiega w czterech etapach: pierwszy – szkolno-biblioteczny (6.11.2018r.-31.01.2019r.) drugi – powiatowy (28.02.2019r.) trzeci – półfinał wojewódzki (28.03.2019r.) czwarty – finał ogólnopolski (10.05.2019r.) Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie


Nowości wydawnicze z zakresu kształtowania postaw patriotycznych

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.  Jednym z nich jest 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.  Chcąc wspierać nauczycieli i uczniów w realizacji ww. kierunku polityki oświatowej państwa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna dokonała zakupu nowości wydawniczych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą najnowszą ofertą. Atlas historii Polski / Tomasz Wieseń, Beata Wieseń, Elżbieta Meissner, Urszula Olszewska, Jan Sobiech, Marzena Kurzempa. –


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 – wykaz literatury

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filii dotyczącą realizacji przez placówki oświatowe kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami Metody kształcenia rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów Rozwój doradztwa zawodowego Wdrażanie nowej podstawy programowej Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.