VI Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”

9 października 2020 r. (piątek) w godzinach 16.30-20.00 odbędzie się VI Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”. Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek zachęca do czytania szczególnie w czasie ograniczonych możliwości udziału w innych formach kultury i życia społecznego. Czytanie jest również szansą na znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji i rozrywki. „Klimat na czytanie” nawiązuje również do ochrony klimatu i środowiska, w którym żyjemy, dbania o dobrostan ludzi i planety. Ten trudny czas szczególnie pokazuje, jak ważne i potrzebne są biblioteki. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie


Przegląd Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II – zaproszenie do udziału

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (sześciolatki) z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w Przeglądzie Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II. W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włączyła się również w  obchody upamiętniające wielkiego papieża i Polaka Karola Wojtyłę. Tegoroczna edycja konkursu jest więc dedykowana św. Janowi Pawłowi


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II – zaproszenie

29 września, obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli i uczniów klas II i III szkół podstawowych na spotkanie online. Nauczyciele bibliotekarze przeczytają książkę  Przygoda w wadowickim muzeum czyli 100 listów do Jana Pawła II Marcina Kobierskiego.  Celem spotkania jest promowanie głośnego czytania dzieciom, popularyzacja literatury polskiej, popularyzowanie wiedzy o życiu i nauczaniu Papieża Polaka. Spotkanie online odbędzie się 29 września 2020 r. w godz. 10:00 – 11:00 na platformie ClickMeeting. Informacje


Ogólnopolski Konkurs Rodzinny z okazji 75. Urodzin Pippi – „Lato z Pippi” 

Ogólnopolski Konkurs Rodzinny z okazji 75. Urodzin Pippi – „Lato z Pippi” – zmiany w regulaminie i przedłużenie terminu oddawania prac konkursowych Informujemy, że organizator Konkursu „Lato z Pippi” Wydawnictwo Jungoffska wprowadziło zmiany w regulaminie. Zmiany dotyczą: terminów przyjmowania i nadsyłania prac, liczebności dopuszczonych prac bez podziału na kategorię i osób wyłączonych z konkursu. Proszę przejrzeć krótkie porównanie starego i nowego brzmienia w załączniku. Uaktualniony pełny regulamin (zawierający wszystkie zmiany) jest opublikowany na stronie internetowej http://jungoffska.pl/informacja/76/zasady-i-regulamin. Prace konkursowe są realizowane w dwóch kategoriach: plastycznej (dzieci do 12 lat)


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, którzy przystąpili do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  do konsultacji zakupu książek. Konsultacje: Wykaz książek należy przesłać na adres raczynska@womczest.edu.pl. Zaświadczenie o przeprowadzonej konsultacji można będzie odebrać w wypożyczalni Biblioteki w godzinach jej pracy lub Biblioteka prześle skan zaświadczenia na wskazany przez Państwa adres mailowy. Współpraca: Szkoły, które we wnioskach o przystąpieniu do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wnioskowały współpracę z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie  proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy: dr Agata Arkabus – arkabus@womczest.edu.pl, Anna


Narodowe Czytanie 2020

Dziewiąta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie, odbyła się w wirtualnej przestrzeni. W sobotę, 5 września 2020 r. za pośrednictwem internetu uczestnicy spotkania, w zaciszu swego domu, mieli okazję poznać dzieło literatury polskiej –  „Balladynę” Juliusza Słowackiego – w interpretacji pani Sylwi Oksiuty-Warmus, aktorki teatralnej i telewizyjnej, pana Olka Klepacza- muzyka, lidera Formacji Nieżywych Schabuff oraz nauczycieli bibliotekarzy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie – pani Anny Hiller i Anny


Zapraszamy do biblioteki

Informujemy Naszych Czytelników, że od  dnia 1 września 2020 biblioteka będzie udostępniać zbiory w wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-18.00 (oprócz czwartków) Czytelnia będzie otwarta od 2 października 2020 r. Powracają dyżury w soboty – terminy: 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia, 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.   Pamiętając o wciąż istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym, przypominamy zasady korzystania z naszej placówki, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Biblioteka będzie


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,