Światowy Tydzień Mózgu w bibliotece pedagogicznej

Z okazji Światowego Tygodnia Mózgu 13 marca 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia pn. ”Jak działa nasz mózg?”. Obchodzony w wielu krajach Światowy Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week) ma popularyzować wiedzę o mózgu i układzie nerwowym. Mózg uznawany jest przez naukowców za najbardziej skomplikowane dzieło natury. Pozwala na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem i magazynem naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. W zajęciach, promujących jednocześnie edukację czytelniczą i medialną,


Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe – 4 marca 2019 roku Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 był priorytet Rozwijanie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli bibliotekarzy z zakresu realizacji powyższego priorytetu – pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek – zorganizowały sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”. Czas pracy sieci


Konkurs Recytatorski „Czarowanie słowem”

Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie, organizuje IV edycję Konkursu Recytatorskiego „Czarowanie słowem”. Konkurs odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie ul. Legionów 54 A, 42-202 Częstochowa  tel. 34 360 10 72 e-mail: sosw1@edukacja.czestochowa.pl    


Konkurs „Wielka Liga Czytelników” – wyniki etapu powiatowego

Uprzejmie informujemy, że do wojewódzkiego etapu Wielkiej Ligii Czytelników zakwalifikowały się drużyny: W kategorii klas 1-4 Powiat Częstochowa: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie – 149/150 pkt Powiat częstochowski: Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie – 139/150 pkt Powiat kłobucki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach – 144/150 pkt W kategorii klas 5-8 Powiat Częstochowa: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie – 143/150 pkt Powiat częstochowski: Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie –


Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej” – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej”. Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Starosty Częstochowskiego odbędzie się 26 marca 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w auli Forum naszego ośrodka. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Cele konkursu to: 1. Popularyzacja twórczości poetyckiej. 2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. 3. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. 4. Upowszechnianie kultury języka. 5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.


Działajmy razem! – relacja z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

5 lutego 2019 r. w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas czwartych SP nr 38 w Częstochowie. W trakcie pierwszej części zajęć omówione zostały zagadnienia związane ze sposobami spędzania przez uczniów czasu wolnego. Następnie uczestnicy wymienili sposoby wykorzystania zasobów sieci oraz określili do czego służy im internet. Prowadząca przeprowadziła z czwartoklasistami rozmowę na temat możliwych zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, tj. cyberprzemoc, ochrona danych osobowych, hejt i mowa nienawiści, niebezpieczne treści i kontakty,


Międzyszkolny konkurs na lapbooka pt. „Koty w literaturze” – relacja

6 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników międzyszkolnego konkursu na lapbooka pt. „Koty w literaturze”. Konkurs zorganizowany został w ramach Światowego Dnia Kota obchodzonego 17 lutego. Uroczystość poprowadziła Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor RODN „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze: Anna Dąbrowska oraz Anna Hiller. Celem  konkursu było zachęcanie dzieci do czytania i czerpania wiedzy z książek, kształtowanie umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności


Międzyszkolny konkurs na komiks pt. „Bezpieczny internet – działajmy razem!”

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie na komiks pt. Bezpieczny internet – działajmy razem!, organizowanym w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego 5 lutego.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Celem  konkursu jest zachęcanie uczniów do pracy twórczej, zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem komiksu oraz dotyczącej bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich umiejętności literackich i plastycznych. Zadaniem uczestnika konkursu będzie opracowanie i wykonanie komiksu dotyczącego promowania zasad bezpiecznego