Międzyszkolny konkurs na komiks pt. „Bezpieczny internet – działajmy razem!” – relacja

7 maja 2019 r. o godz. 12.30 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się wręczenie nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu na komiks pt.„Bezpieczny internet – działajmy razem!”. Konkurs zorganizowany został w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego 5 lutego i  skierowany był  do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Celem  konkursu było zachęcenie uczniów do pracy twórczej, zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem komiksu oraz dotyczącej bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich


Wojewódzki Konkurs Literacki na opowiadanie „Książka inspiruje i uczy” – zmiana terminu przesyłania prac konkursowych

UWAGA!!! Termin nadsyłania prac konkursowych zostaje wydłużony do 20 maja 2019 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 maja 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim na opowiadanie „Książka inspiruje i uczy”. Cele konkursu: Popularyzacja twórczości literackiej. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. Rozwijanie pisarskich uzdolnień młodzieży. Upowszechnianie kultury języka.


Legendy o Częstochowie i regionie w Programie Erasmus Plus

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie pracownicy naszej biblioteki, panie Agata Arkabus i Anna Płusa, prowadziły zajęcia zorganizowane w obszarze działań Programu Erasmus Plus. Był to cykl zajęć, których temat stanowiło poznanie legend związanych z Częstochową i Jurą Krakowsko-Częstochowską. W trakcie jednego ze spotkań wszyscy uczniowie klas czwartych wysłuchali legendy „Dziewczynka z gołębiami”. To postać znana mieszkańcom Częstochowy. Jej pomnik znajduje się w  Alei Najświętszej Marii Panny w okolicy domu nr 75. W czasie tych zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich: 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt 1. w sprawie planowanego zakupu książek: pracownicy wypożyczalni książek, pn., wt., śr., pt. godz. 8.30 – 18.00, czw. godz. 8.30 –


Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2013/08/aktualnosci_wystawy_wykaz_wystaw.pdf Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107