Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle”

Termin dostarczania prac został przedłużony do 20 grudnia 2019 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”. Konkurs został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego. Cele


Informujemy naszych Czytelników, że  biblioteka będzie w tym roku wspierać akcję Góra Grosza. Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w zbiórce. Grosiki zbieramy w wypożyczalni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie (parter). O efektach zbiórki poinformujemy w styczniu 2020 roku. Szczegóły akcji dostępne na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xx-edycja/#2-informacje-o-akcji


Seminarium poetycko-muzyczne pt. „Jesienne spotkania autorskie” – relacja

20 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w Auli „Forum” odbyło się seminarium poetycko-muzyczne pt. „Jesienne spotkania autorskie”. Organizatorem wydarzenia była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie wraz z trzema częstochowskimi szkołami ponadpodstawowymi:  I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym. Uczestników seminarium przywitała Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie. Sylwetkę Ludmiły Marjańskiej i jej twórczość przybliżyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego


Ogólnopolski konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Tegoroczny Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach: klasy I-IV klasy V-VIII Konkurs przebiega w trzech etapach: pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (25. 11. 2019 r.-13. 03. 2020 r.); drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (16. 03. 2020 r.- 27. 03. 2020 r.); trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych


„Kto czyta – rozumie” – Tydzień Biblioterapii w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

W dniach od 12 do 15 listopada 2019 r. odbył się IV Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włączyła się w te obchody. Z tej okazji w naszej Bibliotece odbyły się dwa spotkania czytelnicze z elementami biblioterapii. 12 listopada 2019 r. Pani  Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz,  przeprowadziła warsztaty biblioterapeutyczne pt. „Strach ma wielkie oczy” dla     6 – latków z Kreatywnego Niepublicznego Przedszkola „Małe Skarby – Stradom” z Częstochowy. Zajęcia opierały się na tekście bajki


IV Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”, który odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w siedzibie biblioteki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu są nowoczesne formy książki. Zapraszamy! REGULAMIN Karta zgłoszenia


Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”

Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie” realizowany był w ramach projektu NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski. Konkurs adresowany był do uczniów województwa śląskiego i obejmował dwie kategorie wiekowe: uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej –


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt 1. w sprawie planowanego zakupu książek: pracownicy wypożyczalni książek, pn., wt., śr., pt. godz. 8.30 – 18.00, czw. godz. 8.30 –