XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego – „Biblioteka partnerem użytkownika”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbędzie się 27 marca 2020 roku  (piątek) w godzinach 10.30 – 16.00 w Częstochowie, w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, przy Al. Armii Krajowej 19B. Uczestników obowiązuje karta zgłoszenia dostępna pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/    należy wybrać rodzaj formy doskonalenia: „Konferencja” Kartę zgłoszenia należy wypełnić do 25 marca 2020 r. (środa). Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/ XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego towarzyszy Konkurs na plakat promujący działania biblioteki (Nie)zwykła


Wojewódzki konkurs na plakat promujący działania biblioteki – (Nie)zwykła biblioteka

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zapraszają bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących  w szkołach i placówkach województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie na plakat promujący działania biblioteki (Nie)zwykła biblioteka. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 20 marca 2020 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Ogłoszenie wyników i wręczenie


Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczne obchody mają na celu zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie


Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej” w PBP RODN „WOM”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej”. Konkurs odbędzie się 18 marca 2020 roku o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Cele konkursu: – Popularyzacja twórczości poetyckiej. – Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. – Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. – Upowszechnianie kultury języka. – Inspirowanie


Zimowe spotkanie z babcią Mikołajową

W ramach Ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom 7 lutego 2020 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie po raz 12. odbyło się „Zimowe spotkanie z babcią Mikołajową”. Tym razem dzieci mogły zobaczyć przedstawienie „Leśna bajka” przygotowane i przedstawione przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie – klasy 2d i 1d oraz Jakuba Ślęzaka (klasa 8 a), Julię Wolbiś i Zuzannę Biesiadę (klasa 7c) . Młodych artystów do występu przygotowały p. Patrycja Rogalska-Dymek, p. Agnieszka Urbańczyk oraz p. Anna Leszczyńska. Jak


Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle” – wyniki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie była organizatorem Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”. Konkurs został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Przedmiotem konkursu było wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąywał do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego. Cele konkursu to: popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce


Nowości książkowe w PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami książkowymi dostępnymi w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie: nowości_książkowe_2019 / https://tiny.pl/t27tg


Ogólnopolski konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Tegoroczny Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach: klasy I-IV klasy V-VIII Konkurs przebiega w trzech etapach: pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (25. 11. 2019 r.-13. 03. 2020 r.); drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (16. 03. 2020 r.- 27. 03. 2020 r.); trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych