Godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, że biblioteka w okresie wakacyjnym (1 lipca – 31 sierpnia br.) będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.


Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym ORE

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!!! Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie przystąpiła do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Wychodzimy z założenia, że edukacja zdalna powinna stać się jedną ze standardowych form pracy, stosowaną nie tylko ze względu na stan epidemii, ale także w innych sytuacjach,


„Światowy dzień bociana białego” – relacja z czytelniczego spotkania online

W ramach XX jubileuszowego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz z okazji Światowego dnia bociana białego panie Anna Dąbrowska i Anna Hiller, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie, zorganizowały spotkanie czytelnicze online dla nauczycieli, uczniów klas 0-3 oraz wychowanków przedszkoli. 31 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting nauczyciele i dzieci uczestniczyli w wydarzeniu czytelniczym z którego mogli dowiedzieć się dlaczego bocian biały jest pod ścisłą ochroną, ile waży bocianie gniazdo i jaką rozpiętość skrzydeł ma bocian. Dzieci poznały też sympatycznego bociana Kajtka, bohatera książki Marii


Maraton czytelniczy „Kosmiczne opowieści Stanisława Lema”- relacja z wydarzenia

„Kosmiczne opowieści Stanisława Lema” to tytuł tegorocznego Maratonu Czytelniczego zorganizowanego w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz Roku Stanisław Lema. 28 maja 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00 nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Częstochowy uczestniczyli w maratonie czytelniczym „Kosmiczne opowieści Stanisława Lema” zorganizowanym w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz Roku Stanisław Lema. W tym roku wydarzenie odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Maraton miał na celu promowanie czytania, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, popularyzowanie literatury science


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,


Wojewódzki Konkurs Literacki „Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji” – relacja

12 maja 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Na online jest mi fajnie – jeden dzień z e-lekcji”. Spotkanie podsumowujące miało formę zdalną. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursie oraz nauczyciele – ich opiekunowie. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego. Cele konkursu: – popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,


Bezpłatna czytelnia internetowa IBUK LIBRA w PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Szanowni Państwo, od 25 stycznia 2021 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych czytelni internetowych w Polsce. Udostępniliśmy Państwu wiele tytułów elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Korzystanie z tych publikacji jest możliwe na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę. Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy zapisany do naszej biblioteki Czytelnik, który otrzyma od biblioteki osobisty PIN (kod aktywacyjny),


Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (wystawy ścienne, plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: – wystawy indywidualne – wystawy zbiorowe Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107