Informacje ogólne


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie od momentu powstania związana jest z procesem kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Stanowi jego niezbędny element w systemie rozwoju zawodowego, jest warsztatem pracy kadry pedagogicznej.

Od 1991 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” tworzy zespół placówek oświatowych z:

Do korzystania z naszych zbiorów i usług zapraszamy:

 • nauczycieli
 • studentów
 • uczniów szkół ponadpodstawowych
 • osoby zainteresowane problemami kształcenia i wychowania

Szczegółowe zasady korzystanie ze zbiorów i usług określa regulamin

Nasza działalność:

 • gromadzimy i udostępniamy książki, czasopisma i multimedia
 • prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną
 • udzielamy pomocy i instruktażu bibliotekarzom szkolnym
 • realizujemy zajęcia biblioteczne dla uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • organizujemy konkursy międzyszkolne i imprezy czytelnicze
 • organizujemy kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
 • współpracujemy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi

Nasze zbiory:

 • publikacje z zakresu pedagogiki, psychologii, literatury naukowej z innych dziedzin wiedzy, programy nauczania, lektury szkolne
 • wydawnictwa dotyczące naszego miasta i regionu
 • czasopisma z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania
 • edukacyjne zbiory audiowizualne

Czytelnikom oferujemy również:

 • bezpłatny dostęp do Internetu
 • katalogi online zawierające następujące bazy: książki, czasopisma, multimedia, artykuły z czasopism, regionalia, uroczystości szkolne
 • możliwość zamawiania i rezerwowania zbiorów drogą elektroniczną
 • zestawienia bibliograficzne dostępne online

Nasze placówki filialne:

 • Filia w Lelowie
 • Filia w Lublińcu
 • Filia w Myszkowie