Dla bibliotekarzy szkolnych


Zespół ds. wspierania działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych

Zadania zespołu:

 • współpraca w zakresie zarządzania i organizacji biblioteką,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza,
 • realizacja programów i projektów czytelniczych,
 • wspieranie w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Formy współpracy:

 • sieci współpracy i samokształcenia,
 • wideokonferencje,
 • konsultacje indywidualne,
 • szkolenia,
 • warsztaty,
 • kursy e-learningowe,
 • pomoc w organizacji konkursów, spotkań i imprez czytelniczych.
Osoby odpowiedzialne:
dr Agata Arkabus – e-mail: arkabus@womczest.edu.pl
Anna Płusa – e-mail: plusa@womczest.edu.pl

Telefon kontaktowy: 34 360 60 04 w. 255


 • OPRACOWANIA, DOKUMENTY:
  – Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa (pdf) (word)
  – Propozycja dokumentacji i sprawozdania z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”: Sprawozdanie_Książki naszych marzeń
  Propozycje działań tworzenia dokumentacji w zakresie „Ustawy podręcznikowej”:
  Nowe zadania biblioteki szkolnej; Inne propozycje dokumentacji
 • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA:

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na stronie biblioteki w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:  https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/

W ramach współpracy biblioteki pedagogicznej z biblioteką szkolną w realizacji NPRC zapraszamy szkoły do wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo przy wykorzystaniu strony internetowej dedykowanej realizacji powyższego celu: https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/forum-czytelnictwa/

Dokumenty dotyczące realizacji NPRC:
Pismo do MEN w sprawie realizacji planu NPRC w szkołach okresie trwania epidemii (2020).  Odpowiedź MEN: Dotyczy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Nowości wydawnicze w NPRC – stanowisko_MEN
Zakupy nowości w NPRC – odpowiedź MEN
Uwagi i rekomendacje do projektu programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (2020). Opracowanie: A. Arkabus, J. Wasilewski. Odpowiedź MEN: Odpowiedź na list dotyczący Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa