Dla bibliotekarzy szkolnych


Zespół ds. wspierania działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych

Zadania zespołu:

  • współpraca w zakresie zarządzania i organizacji biblioteką,
  • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
  • wspieranie w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Formy współpracy:

  • sieci współpracy,
  • wideokonferencje,
  • konsultacje indywidualne,
  • szkolenia,
  • warsztaty,
  • kursy e-learningowe,
  • pomoc w organizacji konkursów, spotkań i imprez czytelniczych.
Osoby odpowiedzialne:
dr Agata Arkabus – e-mail: arkabus@womczest.edu.pl
Anna Płusa – e-mail: plusa@womczest.edu.pl

Telefon kontaktowy: 34 360 60 04 w. 255


Materiały do pobrania:

Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa (pdf) (word)

Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (pdf)

Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (ppt)

Propozycja dokumentacji i sprawozdania z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”
Sprawozdanie_Książki naszych marzeń

Propozycje działań tworzenia dokumentacji w zakresie „Ustawy podręcznikowej”: