Biblioterapia

  • Zajęcia biblioterapeutyczne:

Bajka dobra na wszystko
Bajka dobra na wszystko – podsumowanie
O biblioterapii i naszych zajęciach słów kilka
Zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii – sprawozdania
Warsztaty poezjoterapii
Wystawa pt. Drzewo wartości