Myszków


Godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, że biblioteka w okresie wakacyjnym (1 lipca – 31 sierpnia br.) będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.


LEGENDY I PODANIA O GÓRALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONKURS

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie serdecznie zaprasza uczniów klas IV szkół podstawowych powiatu myszkowskiego do udziału w Międzyszkolnym konkursie czytelniczo-plastycznym Legendy i podania o góralach województwa śląskiego.

Prace konkursowe wraz ze zgodami należy dostarczyć do 24 maja br. w godzinach pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Filia w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7/210, 42- 300 Myszków.

Regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych ucznia niepełnoletniego
Plakat


Protokół z posiedzenia komisji konkursowej konkursu literacko-plastycznego Ilustracja do bajki H. Ch. Andersena

W dniu 03.03. 2021 r. o godzinie13:00 w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Myszkowie zebrała się komisja w składzie:

 • Jolanta Popczyk–Domagała – artysta plastyk
 • Edyta Polak – kierownik biblioteki
 • Beata Loch – nauczyciel bibliotekarz

Zadaniem komisji konkursowej było:

 • ocena nadesłanych prac,
 • opracowanie werdyktu końcowego.

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetykę,
 • samodzielność wykonania pracy.

Celem konkursu było:

 • popularyzowanie twórczości H. Ch. Andersena,
 • stworzenie ilustracji do ulubionej bajki,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • zachęcenie młodych ludzi do aktywności twórczej.

Na konkurs nadesłanych zostało 157 prac z siedmiu szkół podstawowych z naszego miasta.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji przyznano I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia: 

 • I miejsce – Oliwia Lamch, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie
 • II miejsce – Franciszek Goc, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie
 • III miejsce – Emilia Jaskuła, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

Wyróżnienia:

 • Antonina Konopka, uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie
 • Hanna Zamora, uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie
 • Mateusz Konopka, uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi zakupionymi przez naszą bibliotekę w 2020 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wszystkie książki można znaleźć w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7/210
42-300 Myszków
nr telefonu 343134494
adres mailowy: mybp@womczest.edu.pl


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021

Zestawienia bibliograficzne:

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Kształcenie zawodowe 

Kształcenie osób dorosłych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Nauczanie zróżnicowane

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych


Zapraszamy do Biblioteki

Informujemy Naszych Czytelników, że od dnia 1 września 2020 r. biblioteka będzie udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni w godzinach:
poniedziałek, środa, – od 800 do 1800
wtorek czwartek I i II, piątek – od 800 do 1500

Powracają dyżury w soboty – 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia, 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.

Pamiętając jednak o wciąż istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym, wprowadzamy zasady korzystania z naszej placówki, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo.

 1. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk (pojemnik ze środkiem dezynfekującym znajduje się przed wejściem).
 2. W wypożyczalni może przebywać maksymalnie jeden Czytelnik. Pozostali Czytelnicy proszeni będą o pozostanie na zewnątrz, zachowując bezpieczną odległość między osobami oczekującymi.
 3. Zwrot książek lub multimediów odbywa się poprzez odczytanie przez Czytelnika sygnatur oraz umieszczenie zwracanych zbiorów w kartonie opatrzonym datą zwrotu. Zbiory zostaną umieszczone w kwarantannie na okres 14 dni bez możliwości wypożyczenia. Sprawi to, że nasze zbiory będą całkowicie bezpieczne.
 4. Stanowiska komputerowe, a także katalogi kartkowe nie będą udostępniane dla Czytelników.
 5. Zachęcamy Czytelników do przychodzenia z wypisaną sygnatura szukanej pozycji. W przypadku, gdy Czytelnik będzie potrzebował wsparcia bibliotekarza w poszukiwaniu materiałów, prosimy o przesłanie tematu na dwa dni przed planowaną wizytą w bibliotece. Dyżurujący bibliotekarz przygotuje stosowaną literaturę. Pytania prosimy kierować na adres mailowy:mybp@womczest.edu.pl
 6. Pracownicy będą wykonywali swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zaopatrzeni zostaną w rękawice jednorazowe, maseczki i przyłbice.

Podjęte ograniczenia, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa, mogą wydłużyć czas obsługi czytelników. Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość oraz dostosowanie się do nowych zasad.

Zapraszamy!

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP w Myszkowie


Bezpłatna czytelnia internetowa IBUK LIBRA

Szanowni Państwo,

od 30 kwietnia 2020 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych czytelni internetowych w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu 1849 tytułów elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Korzystanie z tych publikacji jest możliwe na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy zapisany do naszej biblioteki Czytelnik, który otrzyma od biblioteki osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

Osoby, które chcą otrzymać PIN proszone są o kontakt telefoniczny lub maila w tej sprawie

na adres: mybp@womczest.edu.pl.

PIN – y będą wydawane telefonicznie w czwartek i piątek od 10.00-13.00

PIN jest ważny do 15.10.2020 r.

Dodatkowe Informacje

Platforma IBUK LIBRA pozwala nie tylko czytać książki, ale oferuje także(na osobistym koncie myIBUK) zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN.

Ścieżka dostępu do IBUK Libra:

– adres do logowania http://libra.ibuk.pl

– zarejestruj się (podaj e-mail i hasło)

– „z opcji (prawy, górny róg) należy wybrać Moje biblioteki””, naciśnij + DODAJ KOD PIN

– Kod PIN: ______________________

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek myIBUK działa w oknie przeglądarki i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Aplikacja została przystosowana do działania także na urządzeniach mobilnych. Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store.

Poniżej filmiki instruktażowe dotyczące platformy IBUK Libra.

Wykaz wybranych tytułów dostępnych na Ibuk Libra


Baza lektur dostępnych online

Biblioteka Cyfrowa Wolne Lektury oraz portal LEKTURY GOV.PL oferują uczniom i nauczycielom zdalny dostęp do wielu lektur szkolnych. Zostały tam zgromadzone te pozycje lekturowe, do których prawa autorskie już wygasły, utwory znajdują się w domenie publicznej. Można je pobrać w całości na dysk komputera, czytnik lub czytać online. Większość posiada również wersję do odsłuchania w formie audiobooka oraz możliwość wydruku bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Cz.1.Dostęp online do lektur dla klas 7-8

Cz.2. Dostęp online do lektur dla klas 4-6

Cz.3.Dostęp online do lektur dla klas 1-3

Cz.4. Dostęp online do lektur dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do lektury:-)


Oferta kształcenia zdalnego dla nauczycieli bibliotekarzy

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do zapoznania się z ofertą kształcenia zdalnego, przygotowaną przez pracowników naszej biblioteki. Zaproponowane spotkania online zostaną zrealizowane z wykorzystaniem Skype i Cisco Webex Meetings. Udział w kształceniu zdalnym uwarunkowany jest wcześniejszą rejestracją na spotkanie za pośrednictwem karty zgłoszenia https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Czekamy na Państwa online:-)

Oferta kształcenia zdalnego dla nauczycieli bibliotekarzy _04-05.2020


Webowa biblioteka

Materiały zawarte w Bibliotece Webowej zostały udostępnione do wykorzystania w pracy dydaktycznej i naukowej nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Link do Webowej biblioteki


ZAMKNIĘCIE BIBLIOTEKI DO 24 MAJA 2020 R.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, a także działając zgodnie z zaleceniami Zarządu Województwa Śląskiego, informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie wraz z filiami w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie zostają zamknięte od 11 marca do 24 maja 2020 r.

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych, ponieważ czas zamknięcia może ulec zmianie.

W związku z powyższym nie będą realizowane zamówienia oraz zwroty książek. Aktualne wypożyczenia zostaną przedłużone o 30 dni, a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.

Wszystkie zaplanowane w siedzibie głównej biblioteki i w jej filiach wydarzenia z udziałem publiczności oraz szkolenia dla nauczycieli zostają odwołane. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.


SPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMI

Dnia 5 grudnia dzieci z Przedszkola nr 2 w Myszkowie oraz z Przedszkola nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie uczestniczyły w Mikołajkowym Spotkaniu Teatralnym pt. Fabryka snów zorganizowanym przez naszą bibliotekę. W przedstawieniu brali udział członkowie Grupy Teatralnej Fajrant w składzie: Angelika Muś, Julia Puszczewicz, Blanka Pikuła, Paweł Balwierz – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie oraz Patrycja Zimna. Przedstawienie w reżyserii Joanny Ożóg, adresowane było przede wszystkim do najmłodszych widzów, a jego motywem przewodnim były perypetie związane z wystawieniem spektaklu teatralnego w centrum handlowym z okazji Mikołajek.

Przedszkolaki z niezwykłym zainteresowaniem obejrzały widowisko pełne wesołych akcji i wspaniałej gry aktorów. Fajne! Super! Ładne! – tak dzieci komentowały obejrzaną bajkę. Z wypiekami na twarzach patrzyły na Renifera, Śnieżynkę, Elfa, Mikołaja. Aktorzy, muzyka oraz kolorowe kostiumy przyciągały uwagę młodych widzów i wywołały na wielu twarzach prawdziwy zachwyt. Spotkanie przyniosło wiele radości nie tylko maluchom, ale również, dorosłym. Dzieci miały okazję przełamać barierę strachu, który dość często towarzyszy spotkaniom z nowymi osobami, a uczniom przenieść się, chociaż na chwilę, w świat dzieciństwa.

SPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMISPOTKANIE TEATRALNE Z PRZEDSZKOLAKAMI


Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość

W dniu 20 listopada 2019 r. odbyło się rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość zorganizowanego przez naszą bibliotekę we współudziale z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszkowie.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów z myszkowskich szkół podstawowych. Głównym celem konkursu było popularyzowanie tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.

Założeniem konkursu było przygotowanie pracy o tematyce antyalkoholowej. Można ją było wykonać w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną wybraną przez uczestnika.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów reprezentujących dwie szkoły.

Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc zdecydowano nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny jury zwracało uwagę na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Jury w składzie:

Pani Dorota Ćwiląg – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszkowie,

Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,

Pani Edyta Polak – kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie,

przyznało:

I miejsce – Blanka Jakubczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adam Mickiewicza w Myszkowie,

II miejsce – Wiktoria Grzywna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie,

III miejsce ex aequo – Maria Stysińska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie oraz Maksymilian Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie,

Wyróżnienia – Szymon Kula, Monika Ferdynand, Szymon Frączek, Kamil Musialik, Łukasz Pniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie oraz Marcelina Balwierz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość


Konkurs „Wielka Liga Czytelników” – wyniki etapu powiatowego

Uprzejmie informujemy, że do wojewódzkiego etapu Wielkiej Ligii
Czytelników zakwalifikowały się drużyny:
W kategorii klas 1-4
Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie im. Adama Mickiewicza – 134/150
W kategorii klas 5-8
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Choroniu – 127/150


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020