Myszków


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość

W dniu 20 listopada 2019 r. odbyło się rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość zorganizowanego przez naszą bibliotekę we współudziale z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszkowie.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów z myszkowskich szkół podstawowych. Głównym celem konkursu było popularyzowanie tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.

Założeniem konkursu było przygotowanie pracy o tematyce antyalkoholowej. Można ją było wykonać w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną wybraną przez uczestnika.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów reprezentujących dwie szkoły.

Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc zdecydowano nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny jury zwracało uwagę na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Jury w składzie:

Pani Dorota Ćwiląg – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszkowie,

Pani Agnieszka Ludwig – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,

Pani Edyta Polak – kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie,

przyznało:

I miejsce – Blanka Jakubczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adam Mickiewicza w Myszkowie,

II miejsce – Wiktoria Grzywna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie,

III miejsce ex aequo – Maria Stysińska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie oraz Maksymilian Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie,

Wyróżnienia – Szymon Kula, Monika Ferdynand, Szymon Frączek, Kamil Musialik, Łukasz Pniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie oraz Marcelina Balwierz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość Rozstrzygniecie konkursu pt. Wybieram trzeźwość


Konkurs „Wielka Liga Czytelników” – wyniki etapu powiatowego

Uprzejmie informujemy, że do wojewódzkiego etapu Wielkiej Ligii
Czytelników zakwalifikowały się drużyny:
W kategorii klas 1-4
Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie im. Adama Mickiewicza – 134/150
W kategorii klas 5-8
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Choroniu – 127/150


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020