Ochrona danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności odbiorców naszych usług: https://www.womczest.edu.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych-w-rodn-wom-w-czestochowie