Zajęcia biblioteczne – oferta

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia na zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną.

Aby prawidłowo zarezerwować zajęcia, należy koniecznie:

 1. Zapoznać się na naszej stronie internetowej z tematyką zajęć dla określonej grupy wiekowej.
 2. Wysłać kartę zgłoszenia i oczekiwać na telefon od pracownika biblioteki (maksymalnie do trzech dni roboczych).
 3. Przy wysyłaniu karty zgłoszenia proszę dopilnować, aby adres mailowy placówki był poprawny.
 4. Ustalić w rozmowie telefonicznej szczegóły rezerwacji, m.in. datę, godzinę i temat zajęć.
 5. Przesłać w ciągu tygodnia potwierdzenie rezerwacji.
 6. UWAGA! Kartę zgłoszenia może przesłać indywidualnie każdy nauczyciel, bądź też bibliotekarz szkolny lub inna osoba upoważniona do zgłoszenia zajęć bibliotecznych. Natomiast potwierdzenie rezerwacji konkretnych zajęć powinien przesłać nauczyciel, który będzie obecny na zajęciach wraz z uczniami.

 

We wszelkich sprawach związanych z rezerwacją  zajęć prosimy o  kontakt  z:

Beatą Raczyńską
raczynska@womczest.edu.pl

Joanną Resakowską
resakowska@womczest.edu.pl

Aliną Tyś
tys@womczest.edu.pl

Telefon kontaktowy: 34 361 28 74

Dodatkowe informacje:

 • rezerwacji dokonujemy do wyczerpania wolnych terminów.
 • brak elektronicznego potwierdzenia rezerwacji w wyznaczonym czasie oznacza rezygnację z zarezerwowanego terminu zajęć.
 • zastrzegamy sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć z ważnych przyczyn służbowych.
 • w przypadku odwołania zajęć przez przedszkole lub szkołę prosimy o informację telefoniczną.
 • zajęcia na terenie placówek oświatowych organizujemy w wyjątkowych przypadkach; ich realizacja wymaga wcześniejszego uzgodnienia z osobą prowadzącą zajęcia (dotyczy głównie spotkań w przedszkolach i projektów edukacyjnych).
 • w trosce o zaspokojenie potrzeb wszystkich uczestników, a także o jak najlepsze i najpełniejsze przygotowanie się bibliotekarzy do zajęć, prosimy przy rezerwowaniu terminu o stosowną informację, jeśli w grupie uczniów znajdują się dzieci z dysfunkcjami.
 • informujemy, że nauczyciel przychodzący z uczniami jest zobowiązany do przebywania na zajęciach razem z nimi bez względu na grupę wiekową.
 • wydajemy zaświadczenia potwierdzające udział nauczyciela i uczniów w zajęciach przeprowadzonych przez pracowników naszej biblioteki.

 

OFERTA ZAJĘĆ:
Skip to content