Zajęcia biblioteczne


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia na zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną.

W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy o kontakt z:

Beatą Raczyńską
raczynska@womczest.edu.pl

Joanną Resakowską
resakowska@womczest.edu.pl

Aliną Tyś
tys@womczest.edu.pl

Telefon kontaktowy: 34 361 28 74

 • zajęcia odbywają się w czwartki od 9.00 do 11.30; niektóre zajęcia ze względu na indywidualne zapotrzebowanie szkół lub wymogi lokalowe mogą się odbywać w inne dni tygodnia;
 • zajęcia na terenie placówek oświatowych organizujemy w wyjątkowych przypadkach; ich realizacja wymaga wcześniejszego uzgodnienia z osobą prowadzącą zajęcia (dotyczy głównie spotkań w przedszkolach i projektów edukacyjnych);
 • zajęcia dla przedszkolaków trwają 60 min., a dla uczniów wszystkich typów szkół 90 min. (czas trwania zajęć nie dotyczy projektów edukacyjnych);
 • rezerwacji dokonujemy do wyczerpania wolnych terminów;
 • zastrzegamy sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć z ważnych przyczyn służbowych;
 • ustalenie terminu i tematu zajęć odbywa się telefonicznie i jest potwierdzane najpóźniej w ciągu dwóch tygodni drogą elektroniczną poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (karta zgłoszenia);
 • brak elektronicznego potwierdzenia rezerwacji w wyznaczonym czasie oznacza rezygnację z zarezerwowanego terminu zajęć;
 • w przypadku odwołania zajęć przez przedszkole lub szkołę prosimy o informację telefoniczną;
 • grupa uczniów uczestniczących w zajęciach nie powinna przekraczać
  – 25 osób, jeśli jest to lekcja biblioteczna
  – 30 osób, jeżeli jest to zapoznanie ze specyfiką pracy biblioteki
  – 15 osób, jeśli są to zajęcia z elementami biblioterapii;
 • w trosce o zaspokojenie potrzeb wszystkich uczestników, a także o jak najlepsze i najpełniejsze przygotowanie się bibliotekarzy do zajęć, prosimy przy rezerwowaniu terminu o stosowną informację, jeśli w grupie uczniów znajdują się dzieci z dysfunkcjami;
 • informujemy, że nauczyciel przychodzący z uczniami jest zobowiązany do przebywania na zajęciach razem z nimi bez względu na grupę wiekową;
 • wydajemy zaświadczenia potwierdzające udział nauczyciela i uczniów w zajęciach przeprowadzonych przez pracowników naszej biblioteki.

Nowa tematyka zajęć promujących edukację czytelniczą i medialną na rok szkolnym 2018/2019 ukaże się 17 września 2018 r.