Lubliniec


42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 18
tel. 34 351 17 98

lubp@womczest.edu.pl

Kierownik filii: Olimpia Zielińska – zielinska@womczest.edu.pl

Anna Bidzińska-Kristof – bidzinska@womczest.edu.pl
Małgorzata Goinda – goinda@womczest.edu.pl