LubliniecPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „CZYTAM BO LUBIĘ”

Dnia 28 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu odbył się Powiatowy Konkurs Plastyczny „CZYTAM BO LUBIĘ” dla klas VI szkół podstawowych powiatu lublinieckiego. W ramach współpracy brałyśmy udział w tym wydarzeniu. Do zmagań konkursowych przystąpiło szesnaścioro uczniów reprezentujących osiem szkół podstawowych. Tematem konkursu były przygody bohaterów książki Rafała Kosika „Felix, Net i Nika”. Konkurs rozpoczęłyśmy czytaniem „po śląsku” wiersza „Paweł i Gaweł” oraz bajki „Czerwony Kapturek”. Uczestniczyłyśmy w pracach jury oraz prowadziłyśmy zajęcia plastyczne. Aby zachęcić dzieci do przeczytania kolejnych rozdziałów książki konkursowej, zaprosiłyśmy je do wspólnego tworzenia figurek origami i obrazów 3D.

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „CZYTAM BO LUBIĘ” POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „CZYTAM BO LUBIĘ”

Tekst i zdjęcia: Olimpia Zielińska, Anna Bidzińska-Kristof, Małgorzata Goinda


XI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu serdecznie zapraszają uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego do udziału w XI edycji konkursu.Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska.

Konkurs znajduje się w wykazie konkursów wpisywanych na świadectwach szkolnych Kuratorium Oświaty w Katowicach pod poz.459

Prace konkursowe wraz ze zgodami oraz kartami zgłoszenia można dostarczyć osobiście (w godzinach pracy biblioteki)  lub nadsyłać do 28 października br. na adres: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu, ul. Paderewskiego 18, 42 700 Lubliniec.

Materiały do pobrania:


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych odbył się w tym roku pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE…

W ramach tego wydarzenia, w dniu 11.10.2019 r., przeprowadziłyśmy zajęcia dla uczniów klas  I-III w Szkole Podstawowej w Kośmidrach. Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania „Czy tylko jeż może być najeżony? (Dlaczego warto pokonywać swoje złe nawyki?)” z książki „Bajki pomagajki” Barbary Stańczuk.

W dniu 17.10.2019 r. odbyły się zajęcia czytelnicze w przedszkolu w Ciasnej, a 25.10.2019 r. byłyśmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu, gdzie czytałyśmy pierwszoklasistom książkę Elżbiety Zubrzyckiej „Chcę mieć przyjaciela. O dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem” oraz bajkę „Zielona z zazdrości? Tym razem raczej brązowa (jak sobie radzić z różnymi, niezbyt łatwymi uczuciami?)” z książki „Bajki pomagajki” Barbary Stańczuk.

Wszystkim spotkaniom towarzyszyło przedstawienie teatrzyku Kamishibai, przy którym wspólnie bawiliśmy się do opowiadania „Groszek” i wysłuchaliśmy bajki „Trzeba będzie …”.

Wielkie zainteresowanie wzbudziły wśród dzieci zaprezentowane przez nas różne formy książki: leporello, „książki mówiące” i bajki rozkładanki.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych odbył się w tym roku pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE… Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych odbył się w tym roku pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE… Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych odbył się w tym roku pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE…

Tekst i zdjęcia: Olimpia Zielińska, Małgorzata Goinda, Anna Bidzińska-Kristof


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych na rok szkolny 2019/2020.

Nasza filia wzbogaciła swój księgozbiór w książki o tej tematyce dzięki wsparciu Pełnomocnika Burmistrza Miasta Lubliniec ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tekst i zdjęcie: Olimpia Zielińska


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 2019

W dniach 25  i 30 września, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, nauczyciele bibliotekarze naszej placówki zorganizowali zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W Szkole Podstawowej w Wędzinie dzieci w klasach 1 -3 wysłuchały bajki Elżbiety Zubrzyckiej „Chcę mieć przyjaciela. O dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem”. W Szkole  Podstawowej w Sierakowie Śląskim uczniowie 4 klasy czytali „120 przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, a szóstoklasiści – fragmenty „Mitologii” Jana Parandowskiego. W Przedszkolu Pod Dębem w Koszęcinie wychowankowie wysłuchali bajki „Mała myszka zmienia szkołę” oraz „Bardzo, bardzo, bardzo grzeczna owieczka” Barbary Stańczuk z książki „Bajki pomagajki… na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”.

Tekst i zdjęcia: Olimpia Zielińska i Anna
Bidzińska – Kristof

 

 


NARODOWE CZYTANIE  2019 r.

W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, objętej Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu była współorganizatorem dwóch wydarzeń czytelniczych.

5 września 2019 r.  w bibliotece Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu odbyło się wspólne czytanie fragmentów spośród 8 nowel, zaproponowanych przez Parę Prezydencką w tej edycji Narodowego Czytania. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania fragmentu noweli „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza w wykonaniu Pary Prezydenckiej, następnie została odczytana nowela „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia zaprezentowanych lektur.

6 września 2019 r. nauczyciele bibliotekarze naszej placówki wraz z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu zorganizowali spotkanie, podczas którego czytano wybrane nowele zaproponowane w tym roku przez Parę Prezydencką. Lekturze utworów „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Dym” Marii Konopnickiej i „Katarynka” Bolesława Prusa towarzyszyła wystawa, na której znalazły się streszczenia utworów, portrety i życiorysy pisarzy wraz z ich dorobkiem literackim. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. 

tekst i zdjęcia: Olimpia Zielińska
Małgorzata Goinda
Anna Bidzińska-Kristof


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku