LubliniecInformujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

w okresie od lipca do sierpnia br. czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


Wakacje w bibliotece

06.07.2018 r. nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu zorganizowali w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach zajęcia plastyczne dla dzieci. Dziewczynki i chłopcy w wieku od 5 do 11 lat tworzyli kolorowe, papierowe figurki origami: żaby, serca i motyle.

Podczas zabawy dzieci opowiadały o swoich wakacyjnych planach.

 

 


Najaktywniej czytający trzecioklasista – V edycja wyniki konkursu

Do konkursowych zmagań na „Najaktywniej czytającego Trzecioklasistę” zgłosiło się dziesięć szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego: Szkoła Podstawowa im, Jana Pawła II w Koszęcinie, Szkoła Podstawowa im. J. Ligonia w Strzebiniu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach, Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu, Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Pawonkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania oraz promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych. Organizatorzy mieli za zadanie wskazać uczniów trzecich klas szkół podstawowych, którzy w okresie od 1 września 2017 roku do 31 maja 2018 roku przeczytali najwięcej książek dostępnych w bibliotece szkolnej.

Spośród piętnastu zgłoszonych trzecioklasistów najlepszymi czytelnikami okazali się:

I miejsce: Kamila Zok – Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie (143 książki)

II miejsce: Fabian Janota –  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu (113 książek)

III miejsce: Szymon Majdzik –  Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach (101 książek)

Wyróżnienie Helena Popielarz – Szkoła Podstawowa w Pawonkowie (90 książek)

Dla wszystkich rywalizujących ze sobą uczniów, przygotowano dyplomy, a dla zwycięzców nagrody książkowe.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników!


Bajka terapeutyczna w pracy nauczyciela bibliotekarza-sieć współpracy

Nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu od kwietnia do czerwca 2018 r. zorganizowali sieć współpracy i samokształcenia Bajka terapeutyczna w pracy nauczyciela bibliotekarza szkolnego skierowaną do nauczycieli bibliotekarzy powiatu lublinieckiego. W ramach sieci odbyły się trzy spotkania, których prelegentami byli zaproszeni psycholodzy z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy ustalili i zaakceptowali plan pracy, zasady współpracy oraz podpisali kontrakt. W dalszej części seminarium pani Alicja Kamińska dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu wprowadziła słuchaczy w metodykę pracy z bajką i elementy bajkoterapii. Na przykładzie bajki Trzy świnki przedstawiła praktyczne wykorzystanie utworu literackiego w terapii.

Drugie spotkanie poświęcone było wykorzystaniu bajek do rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci oraz budowaniu ich pełnej osobowości. Na spotkaniu nauczyciele bibliotekarze zapoznali się z wybranymi pozycjami książkowymi literatury biblioterapeutycznej.

W trakcie trzeciego spotkania psycholodzy podzielili się doświadczeniami ze swojej codziennej pracy w placówkach oświatowych. Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze sprecyzowali zakresy tematyczne sieci współpracy, w których chcieliby pracować w przyszłym roku szkolnym.


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniach od 08.05. do 14.05.2018 r. nauczyciele bibliotekarze naszej biblioteki zorganizowali zajęcia dla dzieci.

W Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim odbyły się  warsztaty czytelnicze Jak tworzyć lapbook’a. Zaprezentowano różne techniki i sposoby ich wykonania. Uczniowie tworzyli wszelkiego rodzaju kieszonki, książeczki, wycinali ilustracje i notatki do swoich interaktywnych teczek.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Glinicy i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszęcinie przedszkolaki poznały bibliotekę i jej zbiory oraz dowiedziały się na czym polega praca bibliotekarza. Dzieci razem z Kamyczkiem, bohaterem książki Johanne Mercier, uczyły się wypożyczać swoje ulubione bajki oraz rozwiązywały zagadki.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności czytelniczych i plastycznych dzieci. Uczyły logicznego myślenia i koncentracji, rozwinęły kreatywność uczniów. Odbyły się w miłej atmosferze i zachęciły do czytania.


MIĘDZYSZKOLNY POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „CZYTAM, BO LUBIĘ” DLA KLAS IV – RELACJA

23 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu odbył się Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czytam, bo lubię” dla klas IV. Nauczyciel bibliotekarz naszej filii brał udział w pracach jury. Razem z bibliotekarzem Filii nr 5 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przedstawiłyśmy teatrzyk kukiełkowy „Czerwony kapturek” . W trakcie obrad komisji konkursowej nauczyciel bibliotekarz naszej placówki zorganizował warsztaty ze sztuki origami.


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA BAJKA TERAPEUTYCZNA W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” Filia w Lublińcu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół z terenu powiatu lublinieckiego do udziału w sieci współpracy i samokształcenia. Sieć będzie miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez bibliotekarzy szkolnych.

W tym roku szkolnym, zgodnie z Państwa sugestiami, skoncentrujemy się wokół tematu Bajka terapeutyczna w pracy nauczyciela bibliotekarza szkolnego. Działania będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i spotkań stacjonarnych. Od kwietnia do czerwca br. przewidujemy trzy sesje. Na pierwszą zapraszamy do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

Podczas pracy sieci będzie możliwa systematyczna komunikacja drogą elektroniczną między jej uczestnikami. Na poczcie będą również zamieszczane materiały szkoleniowe.

Organizacją pracy sieci będą zajmowali się koordynatorzy: Małgorzata Goinda, Anna Bidzińska-Kristof, Olimpia Zielińska.

Planowany czas trwania spotkań: 3 godziny dydaktyczne.

Do pracy w sieci zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych jej tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie do 5 kwietnia br. karty zgłoszenia dostępnej na stronie http://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 34 35 11 798 (w godzinach pracy biblioteki)


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA

Od 1 listopada 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z ebookami i audiobookami w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Korzystanie z tych publikacji możliwe jest na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy, zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który pobierze w bibliotece swój osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

PIN jest ważny do 15.10.2018 r.

Wykaz udostępnionych pozycji:
IBUK Libra_wykaz zakupionych tytułów
IBUK Libra_publikacje dodatkowo udostępnione_różne dziedziny wiedzy

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Filii w Lublińcu, 34 3511798

Serdecznie zapraszamy

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

02 września 2017 r., 07 października 2017 r., 04 listopada 2017 r., 02 grudnia 2017 r., 13 stycznia 2018 r., 03 lutego 2018 r., 03 marca 2018 r., 07 kwietnia 2018 r., 05 maja 2018 r., 02 czerwca 2018 r.


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku

 


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

6 lipca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018