LubliniecInformujemy, iż w okresie wakacyjnym, od 01.07.2019 r. do 31.08.2019r. biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–15.00.


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


„Najaktywniej czytający trzecioklasista” – VI edycja wyniki konkursu

Do konkursowych zmagań na zgłosiło się pięć szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego: Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach i Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania oraz promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych. Bibliotekarze szkolni mieli za zadanie wskazać uczniów trzecich klas szkół podstawowych, którzy w okresie od 1 września 2018 roku do 31 maja 2019 roku przeczytali najwięcej książek dostępnych w bibliotece szkolnej.

Spośród ośmiu zgłoszonych trzecioklasistów najlepszymi czytelnikami okazali się:
I MIEJSCE:
Magdalena Olszok – Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu
(87 książek)
II MIEJSCE:
Tomasz Pietrucha – Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach
(78 książek)
III MIEJSCE:
Emilia Kurczakowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
(45 książek)
Dla wszystkich rywalizujących ze sobą uczniów przygotowano dyplomy, a dla zwycięzców nagrody książkowe.

 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników!


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu od maja 2019 r. do czerwca 2019 r. zorganizowali dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu lublinieckiego sieć współpracy i samokształcenia „Dziecko z niepełnosprawnościami w szkole i bibliotece”. W ramach sieci odbyły się trzy spotkania, na których omówione zostały tematy związane z funkcjonowaniem dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem i wadą słuchu w przestrzeni biblioteki szkolnej. Prelegentami byli zaproszeni psycholodzy z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.


POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
„CZYTAM BO LUBIĘ”

18 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu odbył się Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Czytam  bo lubię”, którego byliśmy współorganizatorami. Tematem konkursu były przygody „Mikołajka”. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości treści książki o przygodach Mikołajka. Następnie mieli do wykonania zadania:

– układanie puzzli z portretem Mikołajka,
– projektowanie okularów dla Ananiasza,
– opisanie przygody związanej z wylosowanym rekwizytem,
– rozkodowanie zaszyfrowanych zdań.

Po podliczeniu punktów komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – uczennice SP w Łagiewnikach Małych,
II miejsce – uczennice SP w Strzebiniu,
III miejsce – uczennice SP w Pawonkowie.

Podczas przerwy dzieci oglądały teatrzyk „Smok Wawelski” przygotowany przez naszych pracowników i bibliotekarza Miejsko-Powiatowej Biblioteki w Lublińcu.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia i dyplomy.

Szczegóły na stronie: https://bibliotekasp3.wixsite.com/bibliotekasp3/konkursy

oraz: https://bibliotekasp3.wixsite.com/bibliotekasp3/czytam-sobie-na-przerwie-w-bibliotece


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DZIECKO

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SZKOLE I BIBLIOTECE.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” Filia w Lublińcu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół z terenu powiatu lublinieckiego do udziału w sieci współpracy i samokształcenia. Sieć będzie miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez bibliotekarzy szkolnych.

W tym roku szkolnym, skoncentrujemy się wokół tematu Dziecko z niepełnosprawnościami w szkole i bibliotece. Działania będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i spotkań stacjonarnych. Od kwietnia do czerwca br. przewidujemy trzy sesje. Na pierwszą zapraszamy do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

Podczas pracy sieci będzie możliwa systematyczna komunikacja drogą elektroniczną między jej uczestnikami. Na poczcie będą również zamieszczane materiały szkoleniowe.

Organizacją pracy sieci będą zajmowali się koordynatorzy: Olimpia Zielińska, Małgorzata Goinda, Anna Bidzińska-Kristof.

Planowany czas trwania każdego ze spotkań: 3 godziny dydaktyczne.

Do pracy w sieci zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych jej tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie http://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 34 35 11 798 (w godzinach pracy biblioteki)


KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” – WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO

Uprzejmie informujemy, że do wojewódzkiego etapu Wielkiej Ligii Czytelników zakwalifikowały się drużyny:

W kategorii klas I – IV zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Wandy i Bronisławy Kawy

w Kośmidrach

Szymon Majdzik

Tomasz Pietrucha

Igor Urbańczyk

W kategorii klas V – VIII zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach  

Kamil Syguda

Emilia Gorol


BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA – wyniki konkursu

Dnia 16 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu odbył się finał X Powiatowego Konkursu Plastycznego Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska, zorganizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Celem konkursu było zachęcenie piątoklasistów do czytania podań i legend związanych z dziedzictwem kulturowym własnego regionu.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący 9 szkół powiatu lublinieckiego:

  • Publiczną Szkołę Podstawową im. Karola Miarki w Kochanowicach,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Lisowie,
  • Szkołę Podstawową im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu,
  • Szkołę Podstawową im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach,
  • Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu,
  • Szkołę Podstawową nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu,
  • Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny. Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Ciasnej.

Łącznie zebrano 65 prac plastycznych.
Z uwagi na bardzo wyrównany poziom prac jury przyznało następujące miejsca:

I MIEJSCE:
KATARZYNA GORDZIELIK, kl.5 c, SP nr 3 Lubliniec – Drzewa miłości.
NATALIA SMOL, kl. 5 a ZPO Boronów– Skarbnik – Duch kopalni.
II MIEJSCE:
MILENA BRONIAREK, kl. 5 , ZS w Kochanowicach – Hrabia Balestrem i Kochcice.
JULIA LEDWOŃ, kl. 5 a, ZS w Kochanowicach – Święci Jan i Paweł patroni Chwostka.
III MIEJSCE:
AMELIA MIKUDA, kl. 5, ZS w Kochanowicach – Tajemnica dzwonów kościelnych w Lisowie.
MAKSYMILIAN WRÓBEL, kl. 5 n SOS-W Lubliniec – Góra Grojecka.
MARTYNA ADAMEK, kl. 5 a, ZPO Boronów – Skarbnik – Duch kopalni.
WYRÓŻNIENIE:
JULIA JARA, kl. 5, SP Kośmidry – Legenda o Tivoli.
KAMIL JASKULSKI, kl. 5 c, SP 1 Lubliniec – Utopce.
MARCEL STRĄCZYŃSKI, kl. 5 a, ZPO Boronów – Skarbnik – Duch kopalni.
KATARZYNA GEMBAŁA, kl. 5 b, SP Strzebiń – Legenda o źródełku w Koszęcinie.
ZOFIA KUREK, kl. 5 b SP Ciasna – Legenda o Ciasnej.
MICHALINA LESIK, kl. 5, SP Kośmidry – Skarbnik władca kopalni.
MARTYNA DZIĘCIOŁ, kl. 5, SP Kośmidry – Legenda o Kajewskim.
WOJCIECH STEFANIK, kl. 5 a ZS-P Lisów – Legenda Lisowa.

Dyplomy, nagrody książkowe oraz upominki podarowane przez Starostwo Powiatowe wręczyła pani Ewa Jaskuła – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Miłym akcentem uroczystości była część artystyczna Baśniowy ambaras  przygotowana przez nauczycielki – Krystynę Musiol – Musik i Barbarę Janoszka oraz uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE

Dzięki decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymaliśmy środki na zakup książek. Nasz księgozbiór powiększył się o nowości z zakresu profilaktyki i psychoterapii  uzależnień. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Zestawienie bibliograficzne – Nowości 2018 r.


NARODOWE CZYTANIE 2018

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu serdecznie zaprasza na wystawę „Narodowe Czytanie – Przedwiośnie Stefana Żeromskiego”, która będzie prezentowana w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu w dniach od 10-20 września br.

Tegoroczna akcja jest zarówno promocją czytelnictwa jak i formą uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy nadzieję, że wystawa przybliży państwu historię walki naszego narodu o wolność.


Wakacje w bibliotece

06.07.2018 r. nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu zorganizowali w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach zajęcia plastyczne dla dzieci. Dziewczynki i chłopcy w wieku od 5 do 11 lat tworzyli kolorowe, papierowe figurki origami: żaby, serca i motyle.

Podczas zabawy dzieci opowiadały o swoich wakacyjnych planach.


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 6 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku