LubliniecInformujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


NAJAKTYWNIEJ CZYTAJĄCY TRZECIOKLASISTA
konkurs międzyszkolny

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie pt. Najaktywniej czytający Trzecioklasista. Jego adresatami są uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania, promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych – to główne cele konkursu.
Zainteresowane naszą propozycją szkoły proszone są o wskazanie uczniów, którzy w okresie od 1 września 2018 roku do 31 maja 2019 roku przeczytali najwięcej książek.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, dla zwycięzców mamy przygotowane nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczamy w Regulaminie.

Regulamin konkursu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka


BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA – wyniki konkursu

Dnia 16 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu odbył się finał X Powiatowego Konkursu Plastycznego Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska, zorganizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Celem konkursu było zachęcenie piątoklasistów do czytania podań i legend związanych z dziedzictwem kulturowym własnego regionu.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący 9 szkół powiatu lublinieckiego:

 • Publiczną Szkołę Podstawową im. Karola Miarki w Kochanowicach,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Lisowie,
 • Szkołę Podstawową im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu,
 • Szkołę Podstawową im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu,
 • Szkołę Podstawową nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu,
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny. Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Ciasnej.

Łącznie zebrano 65 prac plastycznych.
Z uwagi na bardzo wyrównany poziom prac jury przyznało następujące miejsca:

I MIEJSCE:
KATARZYNA GORDZIELIK, kl.5 c, SP nr 3 Lubliniec – Drzewa miłości.
NATALIA SMOL, kl. 5 a ZPO Boronów– Skarbnik – Duch kopalni.
II MIEJSCE:
MILENA BRONIAREK, kl. 5 , ZS w Kochanowicach – Hrabia Balestrem i Kochcice.
JULIA LEDWOŃ, kl. 5 a, ZS w Kochanowicach – Święci Jan i Paweł patroni Chwostka.
III MIEJSCE:
AMELIA MIKUDA, kl. 5, ZS w Kochanowicach – Tajemnica dzwonów kościelnych w Lisowie.
MAKSYMILIAN WRÓBEL, kl. 5 n SOS-W Lubliniec – Góra Grojecka.
MARTYNA ADAMEK, kl. 5 a, ZPO Boronów – Skarbnik – Duch kopalni.
WYRÓŻNIENIE:
JULIA JARA, kl. 5, SP Kośmidry – Legenda o Tivoli.
KAMIL JASKULSKI, kl. 5 c, SP 1 Lubliniec – Utopce.
MARCEL STRĄCZYŃSKI, kl. 5 a, ZPO Boronów – Skarbnik – Duch kopalni.
KATARZYNA GEMBAŁA, kl. 5 b, SP Strzebiń – Legenda o źródełku w Koszęcinie.
ZOFIA KUREK, kl. 5 b SP Ciasna – Legenda o Ciasnej.
MICHALINA LESIK, kl. 5, SP Kośmidry – Skarbnik władca kopalni.
MARTYNA DZIĘCIOŁ, kl. 5, SP Kośmidry – Legenda o Kajewskim.
WOJCIECH STEFANIK, kl. 5 a ZS-P Lisów – Legenda Lisowa.

Dyplomy, nagrody książkowe oraz upominki podarowane przez Starostwo Powiatowe wręczyła pani Ewa Jaskuła – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Miłym akcentem uroczystości była część artystyczna Baśniowy ambaras  przygotowana przez nauczycielki – Krystynę Musiol – Musik i Barbarę Janoszka oraz uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.


Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe
do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”
w roku szkolnym 2018/2019

 

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

 • klasy I-IV
 • klasy V-VIII

Konkurs przebiega w czterech etapach:

 • pierwszy – szkolno-biblioteczny (6.11.2018r.-31.01.2019r.)
 • drugi – powiatowy (28.02.2019r.)
 • trzeci – półfinał wojewódzki (28.03.2019r.)
 • czwarty – finał ogólnopolski (10.05.2019r.)

Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie internetowej www.wielka-liga.pl.

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. (prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami). Koordynator powiatowy wprowadza dane do systemu obsługi projektu. Na adresy e-mail podane przy rejestracji zostaną wysłane linki aktywacyjne.

Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2018/2019:

 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Lublińca i powiatu lublinieckiego,

adres:
ul. Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec

kontakt:
Olimpia Zielińska, tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.

Zapraszamy do współpracy.


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE

Dzięki decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymaliśmy środki na zakup książek. Nasz księgozbiór powiększył się o nowości z zakresu profilaktyki i psychoterapii  uzależnień. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Zestawienie bibliograficzne – Nowości 2018 r.


NARODOWE CZYTANIE 2018

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu serdecznie zaprasza na wystawę „Narodowe Czytanie – Przedwiośnie Stefana Żeromskiego”, która będzie prezentowana w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu w dniach od 10-20 września br.

Tegoroczna akcja jest zarówno promocją czytelnictwa jak i formą uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy nadzieję, że wystawa przybliży państwu historię walki naszego narodu o wolność.


Wakacje w bibliotece

06.07.2018 r. nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu zorganizowali w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach zajęcia plastyczne dla dzieci. Dziewczynki i chłopcy w wieku od 5 do 11 lat tworzyli kolorowe, papierowe figurki origami: żaby, serca i motyle.

Podczas zabawy dzieci opowiadały o swoich wakacyjnych planach.

 


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 6 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku