Doradztwo zawodowe

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego określono wytyczne w przedszkolach i szkołach, które dotyczą:
– tworzenia ramowych programów nauczania dla poszczególnych typów placówek,
– treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego,
– zadań doradcy zawodowego,
– warunków i sposobu realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego stanowią istotny element w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Zapraszamy do korzystania z poniższych zasobów wprowadzających w tematykę doradztwa zawodowego w edukacji.

Przydatne linki:

Materiały filmowe:

Materiały edukacyjne:

Programy i scenariusze zajęć: