Klasy VII-VIII

 • Mnemotechniki – pamięciowe triki (zajęcia dostępne od listopada 2020)

Zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy chcieliby udoskonalić i ułatwić swój proces uczenia się. Uczniowie poznają kilka technik (mnemotechnik prostych) szybkiego zapamiętywania i skutecznego przywoływania z pamięci treści związanych z liczbami, pojęciami, nazwiskami i imionami osób oraz z miejscami np. bitew, wydobywania surowców itp.

 • Sztuka doskonalenia pamięci

Podczas warsztatów uczniowie poznają techniki szybkiego zapamiętywania, skutecznego przechowywania i przypominania sobie konkretnych informacji (mnemotechniki). Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do testów i przyszłych egzaminów.

 • Prawo autorskie w domu i w szkole (możliwość realizacji zajęć online)

Współcześni uczniowie to pokolenie młodzieży wyróżniające się kreatywnością, jeśli chodzi o pracę w sieci, zarówno w obszarze pracy z zasobami interaktywnymi, jak również w wykorzystaniu interaktywnych narzędzi. Nastolatkowie bez problemu, intuicyjnie obsługują komputer, tablet, smatfon wraz z dedykowanymi tym urządzeniom aplikacjami. W sprawny sposób potrafią wyszukać merytoryczne materiały na zadany temat i zaimplementować je do różnych aplikacji mobilnych.

Więcej problemów nastręcza im natomiast odpowiednie wyselekcjonowanie informacji. Nie do końca są świadomi zagrożeń wynikających z publikowania i rozpowszechniania materiałów w sposób niezgodny z prawem. Zgromadzone przez nich informacje to w większości materiały chronione prawem autorskim. Uczniowie nie zdają sobie sprawy z tego, że internet służy nie tylko do pozyskiwania informacji, ale i do tworzenia własnych materiałów. Kluczowa jest więc świadomość, że prawo chroni zarówno interesy twórców, jak i użytkowników mediów.

Podczas zajęć uczniowie przeanalizują kilka sytuacji dotyczących wykorzystania prawa autorskiego, z którymi spotykają się na co dzień w domu i w szkole zarówno w kształceniu stacjonarnym, jak i zdalnym oraz ugruntują swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.

 • O bibliotece… po angielsku

W trakcie zajęć uczniowie poznają zbiory biblioteki przydatne w nauce języków obcych (słowniki przekładowe czy tematyczne) oraz słownictwo związane z biblioteką. Nabywają również umiejętności wyszukiwania informacji związanej z różnymi obszarami języka angielskiego w zbiorach biblioteki.

 • Soplicowo w bibliotece

Zajęcia oparte na fragmentach Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz adaptacji filmowej w reżyserii Andrzeja Wajdy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i zbiorów audiowizualnych zgromadzonych w bibliotece.

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 • Jeden dzień bez Internetu – czy to możliwe?
 • Sprawca-Ofiara-Świadek. Jak zapobiegać cyberprzemocy?

BIBLIOTERAPIA

 • Z książką… w dorosły świat – moja przyszłość, moje wybory życiowe

Zajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego.

Celem zajęć jest rozbudzenie myślenia o swojej przyszłości zawodowej, a szczególnie zwrócenie uwagi uczniów na trafne podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych oraz aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: kim jestem i kim chcę być? W trakcie zajęć uczniowie uświadomią sobie, jak ważne w wyborze właściwego zawodu są ich zainteresowania, pasje i predyspozycje, mocne i słabe strony. Celem zajęć jest również zaznajomienie uczniów z czynnikami, które mogą wpłynąć na ich przyszłe decyzje. Uczniowie uświadomią sobie, jak ważny jest odpowiedzialny wybór dotyczący przyszłości osobistej, zawodowej i społecznej. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o tekst Anthony’ego de Mello Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem.

 • Kto zabrał mój ser? czyli o tym, jak potrafimy radzić sobie ze zmianami w naszym życiu

Zajęcia na podstawie opowiadania Johnsona Spencera Kto zabrał mój ser? Opowieść dla młodzieży, prowadzone metodami aktywizującymi wg metody sześciu kapeluszy myślowych Edwarda de Bono. Zajęcia mają za zadanie rozwijać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budować w młodym pokoleniu poczucie własnej wartości oraz rozbudzać empatię w stosunku do innych. Zajęcia uczą obcowania z wartościami, a także pokazują, jak można dojść do sukcesu czy spełnić swoje marzenia.

 • Życiowe drogowskazy – wychowanie do wartości

Zajęcia o kształtowaniu i wpajaniu prawdziwych wartości w życiu młodego człowieka, mające uświadomić uczniom, jak ważna jest bezinteresowna przyjaźń oraz życzliwe relacje między kolegami i koleżankami. Zajęcia będą prowadzone metodą sześciu myślowych kapeluszy de Bono w oparciu o opowiadania z serii Gorzka czekolada…

CYKLE ZAJĘĆ

Edukacja dziennikarska – cykl zajęć Tworzymy gazetkę szkolną (do wyboru cały cykl lub poszczególne tematy) – czytaj więcej

 • Prasa – medium znane od wieków
 • Gazetka szkolna – co to takiego?
 • Dziennikarskie formy wypowiedzi

Edukacja filmowa – cykl zajęć Sztuka filmowa wczoraj i dziś (do wyboru cały cykl lub poszczególne tematy) – czytaj więcej

 • Podróż w świat filmu, czyli krótka historia filmu
 • Język filmu
 • Literatura na ekranie – o ekranizacjach i adaptacjach filmowych

Edukacja teatralna – cykl zajęć Teatralne ABC – teatr uczy, bawi, wychowuje (do wyboru cały cykl lub poszczególne tematy) – czytaj więcej

 • Co to jest teatr? – teatr i jego dzieje
 • Scenariusz teatralny, czyli jak opowiadać historie w teatrze
 • Uczeń na scenie – elementy teatroterapii, dramy, pantomimy