Kalendarium – Filia Lelów


1981
Powstanie Pedagogiczno-Szkolnej Biblioteki w Lelowie z siedzibą przy ul. Szczekocińskiej 36
Placówka podlegała Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Częstochowie

1988
Zmiana siedziby placówki – Urząd Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 18

1991
Włączenie biblioteki w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie

1991
Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Filia w Lelowie

1996
Zmiana siedziby placówki – Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów

2002
Zmiana nazwy placówki: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie

2005
11 tysięcy woluminów, 40 tytułów czasopism, zbiory multimedialne

2006
Uruchomienie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie  strony internetowej www.biblioteka.womczest.edu.pl z zakładkami filii w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu, Myszkowie
Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA

2013

Stan zbiorów – 11 414 woluminów, 316 zbiorów multimedialnych, 19 tytułów czasopism

2014

Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Trylogia Henryka Sienkiewicza

2015

Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lalka Bolesława Prusa

Uzyskanie dla biblioteki certyfikatu promującego czytelnictwo Czytam sobie w bibliotece

2015-2016 (rok szkolny)

IBUK LIBRA –  bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce

2016

Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Quo vadis Henryka Sienkiewicza

Druga edycja międzyszkolnego konkursu pięknego czytania Litery znam, więc czytam sam dla uczniów klas III z terenu Gminy Lelów

2017

Stan zbiorów – 11 352 woluminów, 318 zbiorów multimedialnych, 18 tytułów czasopism

Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wesele Stanisława Wyspiańskiego

Zorganizowanie po raz dwunasty obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie

2017-2018  (rok szkolny)

IBUK LIBRA – bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce

2018

Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Przedwiośnie Stefana Żeromskiego

Zorganizowanie czwartej edycji międzyszkolnego konkursu czytelniczego – W każdej szkole są książkowe mole o tytuł Bibliotecznego Mola Książkowego

2019

Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie

Zakup nowości książkowych ze środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zorganizowanie Międzypowiatowego konkursu ortograficznego Mistrz Ortografii 2019

 2019-2020 (rok szkolny)

 IBUK LIBRA – bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce

Zorganizowanie szóstej edycji projektu czytelniczego – Czytanie wartości dla uczniów klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

2020

Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Balladyna Juliusza Słowackiego – w wersji online