Kalendarium – Filia Lelów


1981
– Powstanie Pedagogiczno-Szkolnej Biblioteki w Lelowie z siedzibą przy ul. Szczekocińskiej 36
– Placówka podlegała Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Częstochowie

1988
– Zmiana siedziby placówki – Urząd Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 18

1991
– Włączenie biblioteki w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie

1991
– Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Filia w Lelowie

1996
– Zmiana siedziby placówki – Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów

2002
– Zmiana nazwy placówki: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie

2005
– Stan zbiorów: 11 tysięcy woluminów, 40 tytułów czasopism, zbiory multimedialne

2006
– Uruchomienie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie  strony internetowej www.biblioteka.womczest.edu.pl z zakładkami filii w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu, Myszkowie
– Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA

2013
– Stan zbiorów: 11 414 woluminów, 316 zbiorów multimedialnych, 19 tytułów czasopism

2014
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Trylogia Henryka Sienkiewicza

2015
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lalka Bolesława Prusa
– Uzyskanie dla biblioteki certyfikatu promującego czytelnictwo Czytam sobie w bibliotece

2015-2016
– IBUK LIBRA –bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce

2016
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Quo vadis Henryka Sienkiewicza
– Druga edycja międzyszkolnego konkursu pięknego czytania Litery znam, więc czytam sam dla uczniów klas III z terenu Gminy Lelów

2017
– Stan zbiorów: 11 352 woluminów, 318 zbiorów multimedialnych, 18 tytułów czasopism
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wesele Stanisława Wyspiańskiego
– Zorganizowanie po raz dwunasty obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie

2017-2018
– IBUK LIBRA – bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce

2018
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
– Zorganizowanie czwartej edycji międzyszkolnego konkursu czytelniczego – W każdej szkole są książkowe mole o tytuł Bibliotecznego Mola Książkowego

2019
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie
– Zakup nowości książkowych ze środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
– Zorganizowanie Międzypowiatowego konkursu ortograficznego Mistrz Ortografii 2019

 2019-2020
– IBUK LIBRA –bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce
– Zorganizowanie szóstej edycji projektu czytelniczego – Czytanie wartości dla uczniów klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie

2020
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Balladyna Juliusza Słowackiego – w wersji online

2021
– Stan zbiorów: 11029 woluminów, 11 tytułów czasopism
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania – Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
– Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu (online) dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów i gmin ościennych Góralskie Cytanie Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Cieszyna na najładniej przeczytany tekst
– Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy dla osób dorosłych, seniorów, emerytów, członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lelów i gmin sąsiadujących – Haftowanie, szydełkowanie, wyszywanie i inne techniki rękodzielnicze w tradycji śląskiej

2021-2022
– IBUK LIBRA – bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce

2022
– Stan zbiorów: 11108 woluminów, 11 tytułów czasopism
– Zorganizowanie w środowisku lokalnym Narodowego Czytania – Ballady romanse Adama Mickiewicza
– Udział filii w Lelowie, Lublińcu i Myszkowie w wydarzeniu online zorganizowanym przez PBP RODN „WOM” w Częstochowie w ramach Narodowego Czytania 2022
– Zakończenie wprowadzania zbiorów ksiażkowych do komputerowego systemu SOWA
– Przeprowadzenie skontrum księgozbioru biblioteki

2023
– Stan zbiorów: 11111 woluminów, 11 tytułów czasopism
– IBUK LIBRA – bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce

 

Skip to content