Kalendarium – Filia Lelów


1981
Powstanie Pedagogiczno-Szkolnej Biblioteki w Lelowie z siedzibą przy ul. Szczekocińskiej 36
Placówka podlegała Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Częstochowie

1988
Zmiana siedziby placówki – Urząd Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 18

1991
Włączenie biblioteki w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie

1991
Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Filia w Lelowie

1996
Zmiana siedziby placówki – Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów

2002
Zmiana nazwy placówki: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie

2005
11 tysięcy woluminów, 40 tytułów czasopism, zbiory multimedialne

2006
Uruchomienie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie  strony internetowej www.biblioteka.womczest.edu.pl z zakładkami filii w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu, Myszkowie
Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów bibliotecznych
z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA

2013
Stan zbiorów – 11 414 woluminów, 316 zbiorów multimedialnych, 19 tytułów czasopism

2017
Stan zbiorów – 11 352 woluminów, 318 zbiorów multimedialnych, 18 tytułów czasopism

2015 -2016 ; 2017 -2018 ( rok szkolny)

IBUK LIBRA –  bezpłatny dostęp dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.