Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, którzy przystąpili do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  do konsultacji zakupu książek. Konsultacje: Wykaz książek należy przesłać na adres raczynska@womczest.edu.pl. Zaświadczenie o przeprowadzonej konsultacji można będzie odebrać w wypożyczalni Biblioteki w godzinach jej pracy lub Biblioteka prześle skan zaświadczenia na wskazany przez Państwa adres mailowy. Współpraca: Szkoły, które we wnioskach o przystąpieniu do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wnioskowały współpracę z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie  proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy: dr Agata Arkabus – arkabus@womczest.edu.pl, Anna


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,


Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (wystawy ścienne, plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: – wystawy indywidualne – wystawy zbiorowe Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107