Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe – 4 marca 2019 roku Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 był priorytet Rozwijanie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli bibliotekarzy z zakresu realizacji powyższego priorytetu – pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek – zorganizowały sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”. Czas pracy sieci


Konkurs Recytatorski „Czarowanie słowem” – relacja

14 marca 2019 r. w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Czarowanie słowem”. Organizatorem konkursu był Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie. Każdy występ był wzruszającym przeżyciem nie tylko dla recytatora ale przede wszystkim dla widowni zgromadzonej w auli. Jury w składzie: Czesława Monczka – aktorka, Danuta Króliszewska – malarka oraz Beata Raczyńska – nauczyciel bibliotekarz, przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach. I kategoria wiekowa: szkoły


Konkurs „Wielka Liga Czytelników” – wyniki etapu powiatowego

Uprzejmie informujemy, że do wojewódzkiego etapu Wielkiej Ligii Czytelników zakwalifikowały się drużyny: W kategorii klas 1-4 Powiat Częstochowa: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie – 149/150 pkt Powiat częstochowski: Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie – 139/150 pkt Powiat kłobucki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach – 144/150 pkt W kategorii klas 5-8 Powiat Częstochowa: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie – 143/150 pkt Powiat częstochowski: Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie –


Działajmy razem! – relacja z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

5 lutego 2019 r. w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas czwartych SP nr 38 w Częstochowie. W trakcie pierwszej części zajęć omówione zostały zagadnienia związane ze sposobami spędzania przez uczniów czasu wolnego. Następnie uczestnicy wymienili sposoby wykorzystania zasobów sieci oraz określili do czego służy im internet. Prowadząca przeprowadziła z czwartoklasistami rozmowę na temat możliwych zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, tj. cyberprzemoc, ochrona danych osobowych, hejt i mowa nienawiści, niebezpieczne treści i kontakty,


Międzyszkolny konkurs na lapbooka pt. „Koty w literaturze” – relacja

6 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników międzyszkolnego konkursu na lapbooka pt. „Koty w literaturze”. Konkurs zorganizowany został w ramach Światowego Dnia Kota obchodzonego 17 lutego. Uroczystość poprowadziła Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor RODN „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze: Anna Dąbrowska oraz Anna Hiller. Celem  konkursu było zachęcanie dzieci do czytania i czerpania wiedzy z książek, kształtowanie umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności


Nowości wydawnicze z zakresu kształtowania postaw patriotycznych

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.  Jednym z nich jest 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.  Chcąc wspierać nauczycieli i uczniów w realizacji ww. kierunku polityki oświatowej państwa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna dokonała zakupu nowości wydawniczych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą najnowszą ofertą. Atlas historii Polski / Tomasz Wieseń, Beata Wieseń, Elżbieta Meissner, Urszula Olszewska, Jan Sobiech, Marzena Kurzempa. –


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 – wykaz literatury

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filii dotyczącą realizacji przez placówki oświatowe kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami Metody kształcenia rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów Rozwój doradztwa zawodowego Wdrażanie nowej podstawy programowej Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich: 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.