Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie

25 listopada 2021 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy”, poświęcony poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Konkurs odbył się w związku z 100. rocznicą urodzin wybitnego poety czasu wojny, Pokolenia Kolumbów, żołnierza – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ponadto Sejm RP ustanowił Rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski oraz  Prezes Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Pani Alina Grabna.

Gośćmi specjalnymi konkursu były: Pani Renata Terlicka – przedstawiciel Starosty Częstochowskiego, inspektor z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu i Pani Alina Grabna – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Mottem konkursu były słowa poety:

„Trzeba uważać:
Czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia,…” („Elegia codzienna”)

Celem konkursu było upamiętnienie twórczości poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, popularyzacja jego dorobku artystycznego, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka polskiego, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbudzenie zainteresowania poezją polską oraz krzewienie kultury żywego słowa.

W tegorocznej jedenastej edycji udział wzięło 13 uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego (7 uczniów z Częstochowy i 6 uczniów z powiatu częstochowskiego). Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele z danej szkoły. Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Recytacja odbywała się bez mikrofonu i materiałów audiowizualnych.

Prezentacje uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie:

Beata Raczyńska – przewodnicząca komisji, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel języka polskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, opiekun szkolnego teatru Grupa pod Wiszącym Kotem, który zdobywa liczne nagrody w kraju i za granicą. Zdobyła tytuł Animatora Kultury w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Nauczyciela Roku 2015.

Ilona Kowalska – bibliotekarz, kierownik Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Jest organizatorką licznych konkursów, spotkań literackich i przedsięwzięć czytelniczych.

Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczna interpretacja utworu, kultura słowa i ogólne wrażenia artystyczne.

Decyzją jury przyznano następujące miejsca:

I miejsce

Nikola Domagała, Szkoła Podstawowa im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej, wiersz pt. „Poległym”;

II miejsce

Zuzanna Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach, wiersz pt. „Bajka”;

III miejsce

Martyna Psiuch, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, wiersz pt. „Sur le pont d’Avingon”.

Wyróżnienia:

Amelia Sirek, Szkoła Podstawowa w Nieradzie, wiersz pt. „Pioseneczka”,
Venerando Scimone, Prywatna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Częstochowie, wiersz pt. „Elegia o… [chłopcu polskim]”,
Natalia Masłowska, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie, wiersz pt. „Westchnienie”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Częstochowskiego. Konkursowi towarzyszyła wystawa poświęcona twórczości poety nie tylko pisarskiej, ale także plastycznej.

Tekst: Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Izabela Bajor
galeria