Przegląd Pieśni i Piosenek Górnego Śląska

W 2022 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie zorganizowały po raz piąty Przegląd Pieśni i Piosenki skierowany do dzieci sześcioletnich z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego. Każda z dotychczasowych edycji upamiętniała ważne wydarzenia związane z historią i kulturą Polski lub regionu. W związku z rocznicą 100-lecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski obie placówki włączyły się również w  obchody i promocję tych wydarzeń. Tegoroczna edycja konkursu miała na celu upamiętnić ten ważny, historyczny jubileusz. Repertuar muzyczny obejmował więc piosenki i pieśni związane z Górnym Śląskiem.

Organizatorami Przeglądu Pieśni i Piosenek Górnego Śląska była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Do organizacji i przebiegu imprezy zaangażowali się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” – dr Agata Arkabus i  Anna Płusa oraz nauczyciele MP nr 25  – dyrektor placówki Małgorzata Stachurska i Iwona Ledwoń.

Cele konkursu obejmowały:

 • Wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.
 • Popularyzacja pieśni i piosenek o Górnym Śląsku, jego miastach, historii, tradycji (piosenki i pieśni ludowe, tradycyjne, patriotyczne i inne).
 • Upamiętnienie 100-lecia włączenia Górnego Śląska do Polski.
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji i kulturowego dziedzictwa narodowego.
 • Kształtowanie wśród dzieci postaw prioregionalnych oraz przywiązania do Ojczyzny i

Przegląd Pieśni i Piosenek Górnego Śląska odbył się 15 listopada 2022 r. w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. W komisji konkursowej piątej edycji konkursu zasiedli specjaliści, nauczyciele i artyści związani z działalnością muzyczną i pracą dydaktyczną z dziećmi i młodzieży:

Piotr Hankus – przewodniczący komisji konkursowej; wieloletni solista Zespołu Pieśni Tańca „Śląsk”. Specjalista ds. edukacyjnych, pracownik Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. Piotr Hankus prowadzi warsztaty wokalne, taneczne i teatralne skierowane do dzieci i młodzieży. W 2015 r. został uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polskiej.

Barbara Hrabia – członek komisji; nauczyciel i pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Prowadzi zajęcia improwizacji fortepianowej i fortepianu. Wieloletnia autorka i organizatorka cyklicznych audycji muzycznych skierowanych do dzieci takich jak: Obrazki muzyczne czy Tanecznym krokiem.

Joanna Szczerba – pianistka, gitarzystka, nauczyciel rytmiki. Absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie oraz Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Od wielu lat prowadzi zajęcia rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci.

W Przeglądzie Pieśni i Piosenek Górnego Śląska uczestniczyły dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Zwycięzcami konkursu zostali:

 • I miejsce: Zofia Błoch – Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Św. Rodziny w Częstochowie, „Uwierz Polsko”.
 • II miejsce: Zofia Jachura – Przedszkole w Hucie Starej A, „Karolinka”.
 • III miejsce: Anna Pilarska – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 32 w Częstochowie, „Poszła Karolinka do Gogolina”.
 • Wyróżnienia:
  – Alicja Roman – Miejskie Przedszkole nr 8 – Oddziały Zamiejscowe w Częstochowie, „Zasiali górale”.
  – Maksym Pacura – Niepubliczne Przedszkole Językowe Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Częstochowie, „Od Bytomia bita droga”.
  – Pola Kancerek – Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie, „Karolinka”.
  – Alicja Lipa – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 42 w Częstochowie, „Ja kocham Górny Śląsk”.
  – Oskar Płonka – Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu „Gdzieżeś ty bywał” ze zbioru Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Śląsku.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie.

Podczas konkursu dzieci, nauczyciele oraz rodzice mogli posłuchać i obejrzeć filmy promujące województwo śląskie, a także poznać gwarę śląską na przykładzie bajki o Czerwonym Kapturku. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, nauczycielom i rodzicom za uczestnictwo w Przeglądzie Pieśni i Piosenek Górnego Śląska oraz komisji konkursowej za pracę, wkład merytoryczny i fachową wiedzę, która przyczyniła się do wyłonienia zwycięzców.

Tekst: dr Agata Arkabus, zdjęcia: Izabela Bajor
galeria