Rok Romantyzmu Polskiego

W 1822 roku w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków.

W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele.

Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Uchwała: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210001095/O/M20211095.pdf

Przydatne linki:

Materiały edukacyjne i filmowe:

Scenariusze zajęć:

Romantyzm polski– Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii

Skip to content